KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2021 - 17:56
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514
BRÜT KAR (ZARAR)
15.432.639 11.541.242 8.929.147 6.053.514
Genel Yönetim Giderleri
16, 17 -8.865.366 -6.183.740 -4.743.886 -3.209.919
Pazarlama Giderleri
16, 17 -384.246 -154.193 -162.164 -68.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.308.677 1.387.341 1.542.571 601.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -147.060 -55.874 -63.528 -53.288
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.344.644 6.534.776 5.502.140 3.323.203
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.344.644 6.534.776 5.502.140 3.323.203
Finansman Giderleri
-79.990 -49.544 -38.818 -24.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.264.654 6.485.232 5.463.322 3.298.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.558.924 -1.442.229 -1.776.630 -732.733
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.569.661 -1.344.436 -1.779.577 -791.370
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.737 -97.793 2.947 58.637
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.836.936 8.813.357
Dönem Karı (Zararı)
6.705.730 5.043.003
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.238.465 3.586.293
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
689.195 565.433
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.844.665 1.863.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
672.268 550.674
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.172.397 1.312.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-945.815 -271.493
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-808.350 -13.109
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.558.924 1.442.229
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
352 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.100.506 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.049.274 134.216
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-22.013.219 4.200.307
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.730.148 -1.051.934
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
270.107 -76.913
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
490.720 123.735
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.066.734 -3.060.979
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.105.079 8.763.512
Alınan Faiz
1.082.616 1.422.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-960.000 -783.390
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-854.473 -589.585
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.358.373 -96.487
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.312.592 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.045.881 -96.487
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.369.262 -561.340
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.000.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-630.738 -561.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.173.953 8.155.530
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.858.365 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.032.318 8.155.530
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.596.016 3.492.307
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 33.628.334 11.647.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 33.629.991 29.654.484
Finansal Yatırımlar
4 36.544.113 7.309.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
22.821.569 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.722.544 7.309.446
Ticari Alacaklar
5 5.778.706 4.048.558
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.508.364 3.857.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
270.342 190.699
Diğer Alacaklar
6 175.805 887.379
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
158.469 868.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.336 18.687
Peşin Ödenmiş Giderler
579.431 136.397
Diğer Dönen Varlıklar
13 14.401 15.968
ARA TOPLAM
76.722.447 42.052.232
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.722.447 42.052.232
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 1.254.726 325.837
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 593.841 1.157.221
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 11.660 20.935
Ertelenmiş Vergi Varlığı
206.759 196.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.066.986 1.700.015
TOPLAM VARLIKLAR
78.789.433 43.752.247
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 338.199 834.345
Ticari Borçlar
5 643.249 152.529
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
435.605 127.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
207.644 24.745
Diğer Borçlar
6 655.422 545.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
655.422 545.858
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 1.717.937 979.523
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 852.409 1.224.126
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
852.409 1.224.126
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 2.178.644 1.205.771
ARA TOPLAM
6.385.860 4.942.152
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.385.860 4.942.152
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 278.532 333.134
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 763.346 679.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
763.346 679.361
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.878 1.012.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.427.738 5.954.647
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.361.695 37.797.600
Ödenmiş Sermaye
14 45.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -93.495 -93.495
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-93.495 -93.495
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
316.812 -1.541.553
Yabancı Para Çevrim Farkları
316.812 -1.541.553
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.706.824 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 14.725.824 3.669.313
Net Dönem Karı veya Zararı
6.705.730 11.617.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.361.695 37.797.600
TOPLAM KAYNAKLAR
78.789.433 43.752.247


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 648.977 3.020.336 12.775.556 12.775.556
Transferler
14 3.020.336 -3.020.336 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.043.003 5.043.003 5.043.003
Dönem Karı (Zararı)
5.043.003 5.043.003 5.043.003
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -39.230 -39.230 4.145.473 3.669.313 5.043.003 17.818.559 17.818.559
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 -93.495 -93.495 -1.541.553 -1.541.553 4.145.473 3.669.313 11.617.862 37.797.600 37.797.600
Transferler
14 561.351 11.056.511 -11.617.862 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.858.365 1.858.365 6.705.730 8.564.095 8.564.095
Dönem Karı (Zararı)
6.705.730 6.705.730 6.705.730
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.858.365 1.858.365 1.858.365 1.858.365
Sermaye Arttırımı
14 25.000.000 25.000.000 25.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 -93.495 -93.495 316.812 316.812 4.706.824 14.725.824 6.705.730 71.361.695 71.361.695


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.705.730 5.043.003 3.686.692 2.566.236
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.858.365 0 781.116 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.858.365 0 781.116 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.858.365 0 781.116 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.564.095 5.043.003 4.467.808 2.566.236
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
8.564.095 5.043.003 4.467.808 2.566.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952349


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.480 Değişim: 1,68% Hacim : 21.767 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.485
Açılış: 1.456
9,6026 Değişim: 1,08%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,1924 Değişim: 1,02%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
553,67 Değişim: 1,55%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 561,30
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.