KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 15:04
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671
BRÜT KAR (ZARAR)
6.832.390 3.583.041 3.249.265 1.125.671
Genel Yönetim Giderleri
12, 13 -7.165.842 -6.609.343 -2.426.230 -2.397.204
Pazarlama Giderleri
12, 13 -118.082 -64.643 -48.537 -25.282
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.917.422 1.616.141 613.152 593.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -341.110 -29.549 -106.443 -23.761
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.124.778 -1.504.353 1.281.207 -726.600
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.124.778 -1.504.353 1.281.207 -726.600
Finansman Giderleri
-50.423 0 -25.374 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.074.355 -1.504.353 1.255.833 -726.600
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-245.720 30.453 -203.443 34.077
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-244.700 0 -244.700 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.020 30.453 41.257 34.077
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.789.949 -1.100.842
Dönem Karı (Zararı)
828.635 -1.473.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.119.872 -557.034
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7, 8 62.161 31.882
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.910.023 544.345
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
640.304 471.058
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.269.719 73.287
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.801 -1.102.808
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-856.231 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
245.720 -30.453
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.399.156 417.905
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.149.373 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.467.390 210.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.291 194.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.687 6.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
251.211 6.633
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.450.649 -1.613.029
Alınan Faiz
391.723 1.249.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-655.634 -508.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-75.389 -229.053
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.144.939 -21.441
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.140.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7, 8 -4.939 -21.441
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.934.888 -1.122.283
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.934.888 -1.122.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.146.309 11.638.994
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.211.421 10.516.711


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 3.213.824 9.248.211
Finansal Yatırımlar
4 8.694.740 549.136
Ticari Alacaklar
5 1.980.006 512.616
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.945.562 449.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
34.444 62.759
Diğer Alacaklar
6 33.526 24.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
33.526 24.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
152.295 49.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
31.114 257.618
Diğer Dönen Varlıklar
4.396 17.335
ARA TOPLAM
14.109.901 10.659.216
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.109.901 10.659.216
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 406.115 228.770
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 50.309 73.662
Ertelenmiş Vergi Varlığı
279.292 280.313
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
735.716 582.745
TOPLAM VARLIKLAR
14.845.617 11.241.961
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
185.822 0
Ticari Borçlar
5 60.807 11.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
39.128 1.293
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.679 9.827
Diğer Borçlar
6 391.108 199.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
391.108 199.730
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
169.311
Kısa Vadeli Karşılıklar
672.224 774.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
672.224 774.829
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.280.118 105.267
ARA TOPLAM
3.759.390 1.090.946
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.759.390 1.090.946
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26.602 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
440.211 360.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
440.211 360.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
466.813 360.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.226.203 1.451.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.619.414 9.790.779
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -3.671 -3.671
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.671 -3.671
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 648.977 2.811.399
Net Dönem Karı veya Zararı
828.635 -2.162.422
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.619.414 9.790.779
TOPLAM KAYNAKLAR
14.845.617 11.241.961


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
10 -431.135 -431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900
Dönem Karı (Zararı)
-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -1.473.900 10.468.997 10.468.997
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 2.811.399 -2.162.422 9.790.779 9.790.779
Transferler
10 -2.162.422 2.162.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
828.635 828.635 828.635
Dönem Karı (Zararı)
828.635 828.635 828.635
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -3.671 -3.671 4.145.473 648.977 828.635 10.619.414 10.619.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
828.635 -1.473.900 1.052.390 -692.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794359


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.