KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2018 - 15:47
KAP ***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.583.041 5.062.355 1.125.671 1.603.049
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.583.041 5.062.355 1.125.671 1.603.049
BRÜT KAR (ZARAR)
3.583.041 5.062.355 1.125.671 1.603.049
Genel Yönetim Giderleri
12-13 -6.609.343 -6.966.924 -2.397.204 -2.013.807
Pazarlama Giderleri
12-13 -64.643 -68.545 -25.282 -26.234
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.616.141 1.429.524 593.976 501.026
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -29.549 -36.168 -23.761 -11.876
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.504.353 -579.758 -726.600 52.158
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 0 0 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
15 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.504.353 -579.758 -726.600 52.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.504.353 -579.758 -726.600 52.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.453 1.466 34.077 31.314
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.453 1.466 34.077 31.314
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 2.918.058 324.476 12.308.853 12.308.853
Transferler
10 324.476 -324.476 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-578.292 -578.292 -578.292
Dönem Karı (Zararı)
-578.292 -578.292 -578.292
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -79.154 -79.154 4.145.473 3.242.534 -578.292 11.730.561 11.730.561
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 3.242.534 -431.135 11.942.897 11.942.897
Transferler
10 -431.135 431.135 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900
Dönem Karı (Zararı)
-1.473.900 -1.473.900 -1.473.900
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -13.975 -13.975 4.145.473 2.811.399 -1.473.900 10.468.997 10.468.997


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.100.842 -575.421
Dönem Karı (Zararı)
-1.473.900 -578.292
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-557.034 -442.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7-8 31.882 51.199
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
544.345 556.258
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
471.058 485.486
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
73.287 70.772
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.102.808 -1.055.260
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-30.453 -1.466
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 6.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
417.905 4.338
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
210.264 215.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
194.132 -45.127
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.876 13.998
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.633 -179.644
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.613.029 -1.016.926
Alınan Faiz
1.249.294 1.091.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-508.054 -470.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-229.053 -179.678
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.441 -53.728
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 200
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7-8 -21.441 -53.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.283 -629.149
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.122.283 -629.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 11.638.994 12.257.540
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.516.711 11.628.391


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.473.900 -578.292 -692.523 83.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.611.247 11.880.016
Finansal Yatırımlar
4 2.008 2.006
Ticari Alacaklar
5 443.666 653.930
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
373.935 528.169
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
69.731 125.761
Diğer Alacaklar
6 32.582 62.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
32.582 53.813
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.087
Peşin Ödenmiş Giderler
141.230 55.832
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
229.053 211.714
Diğer Dönen Varlıklar
5.431 11.465.217 12.909.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.465.217 12.909.329
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
7 36.368 31.695
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 75.761 90.875
Ertelenmiş Vergi Varlığı
246.091 215.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
358.220 338.208
TOPLAM VARLIKLAR
11.823.437 13.247.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
5 54.665 47.789
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25.158 20.979
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
29.507 26.810
Diğer Borçlar
6 259.292 184.030
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
259.292 184.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
565.950 702.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
565.950 702.607
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
120.322 73.718
ARA TOPLAM
1.000.229 1.008.144
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.000.229 1.008.144
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
354.211 296.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
354.211 296.496
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
354.211 296.496
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.354.440 1.304.640
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.468.997 11.942.897
Ödenmiş Sermaye
10 5.000.000 5.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10 -13.975 -13.975
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-13.975 -13.975
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.145.473 4.145.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10 2.811.399 3.242.534
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.473.900 -431.135
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.468.997 11.942.897
TOPLAM KAYNAKLAR
11.823.437 13.247.537http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.453 Değişim: -0,75% Hacim : 28.471 Mio.TL Son veri saati : 11:58
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,5869 Değişim: 0,35%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8007 Değişim: 0,20%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.499,74 Değişim: 0,61%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.