KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:04
KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Transferler
-64.567 64.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
391.091 391.091 391.091
Dönem Karı (Zararı)
391.091 391.091 391.091
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.555.643 391.091 2.535.448 2.535.448
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.600.000 -1.555.643 -1.086.787 1.957.570 1.957.570
Transferler
-1.086.787 1.086.787
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.176 174.176 174.176
Dönem Karı (Zararı)
174.176 174.176 174.176
Dönem Sonu Bakiyeler
4.600.000 -2.642.430 174.176 2.131.746 2.131.746


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
561.321 1.048.954
Dönem Karı (Zararı)
33 174.176 391.091
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33 174.176 391.091
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
58.988 67.007
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 34.741 69.558
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 24.247 -2.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 24.247 -2.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
328.157 590.856
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 388.816 -18.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 388.816 -18.697
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8-9-10-11 -58.581 -47.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-9-10-11 -58.581 -47.617
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -14.413 -16.147
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -14.413 -16.147
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40765 12.335 673.317
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
40765 12.335 673.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
561.321 1.048.954
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-50.956 427.076
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
324.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.563
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.563
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
9 102.500
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
9 -101.519
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.365 1.476.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
510.365 1.476.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
922.106 812.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.432.471 2.288.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.432.471 922.106
Ticari Alacaklar
7 196.512 585.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30 29.752 27.215
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 166.760 558.113
Diğer Alacaklar
8 40.774 23.532
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 40.774 23.532
Türev Araçlar
9 101.519 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
9 101.519 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.128 18.555
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 47.128 18.555
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 27.989 17.243
Diğer Dönen Varlıklar
11 5.438 3.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 5.438 3.418
ARA TOPLAM
1.851.831 1.570.182
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.851.831 1.570.182
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 309.288 309.288
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 309.288 309.288
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
6 309.288 309.288
Maddi Duran Varlıklar
15 88.799 168.792
Tesis, Makine ve Cihazlar
15 39.515 95.471
Taşıtlar
15 25.995 30.973
Mobilya ve Demirbaşlar
15 23.289 42.348
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16 7.671 12.980
Diğer Haklar
16 7.671 12.980
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
405.758 491.060
TOPLAM VARLIKLAR
2.257.589 2.061.242
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 7.019 21.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.019 21.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 15.477 13.167
Diğer Borçlar
8 8
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.651 10.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 14.651 10.915
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 38.339 32.040
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 38.339 32.040
ARA TOPLAM
75.486 77.562
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
75.486 77.562
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
19 50.357 26.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 50.357 26.110
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
50.357 26.110
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
rtaklığa Ait Özkaynaklar
2.131.746 1.957.570
Ödenmiş Sermaye
21 4.600.000 4.600.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -2.642.430 -1.555.643
Net Dönem Karı veya Zararı
21 174.176 -1.086.787
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.131.746 1.957.570
TOPLAM KAYNAKLAR
2.257.589 2.061.242


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 555.373 617.654 277.125 289.780
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
555.373 617.654 277.125 289.780
BRÜT KAR (ZARAR)
555.373 617.654 277.125 289.780
Genel Yönetim Giderleri
23 -888.492 -840.823 -262.188 -274.651
Pazarlama Giderleri
23 0 -59.628 0 -23.037
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 73.284 61.080 -33.765 45.782
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -2.439 -76.857 1.031 -184.301
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-262.274 -298.574 -17.797 -146.427
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 265.080 265.080
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.806 -298.574 247.283 -146.427
Finansman Gelirleri
27 181.981 1.185.861 58.344 631.965
Finansman Giderleri
27 -10.611 -496.196 -8.243 -162.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.176 391.091 297.384 322.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.176 391.091 297.384 322.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.176 391.091 297.384 322.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
174.176 391.091 297.384 322.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.176 391.091 297.384 322.688
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
174.176 391.091 297.384 322.688http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795438


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.