KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.03.2019 - 11:58
KAP ***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FPO*** FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.672.299 181.223 2.208.924 2.208.924
Transferler
181.223 -181.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-64.567 -64.567 -64.567
Dönem Sonu Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.700.000 -1.491.076 -64.567 2.144.357 2.144.357
Transferler
-64.567 64.567
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.086.787 -1.086.787 -1.086.787
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
900.000 900.000 900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.600.000 -1.555.643 -1.086.787 1.957.570 1.957.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-416.330 175.287
Dönem Karı (Zararı)
33 -1.086.787 -64.567
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-64.567
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.193 114.703
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 98.253 92.354
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30 8.940 22.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.940 22.349
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
563.264 125.151
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -153.372 10.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-153.372 10.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,12,15 709.563 111.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
709.563 111.363
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.256 -6.830
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.256 -6.830
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26,32 9.329 9.928
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.329 9.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-416.330 175.287
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
365.928 -205.655
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
8 15.288
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 0 -21.240
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.240
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
12 363.375
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
12 -184.415
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-12.735
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
900.000 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
33 900.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
849.598 -30.368
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
849.598 -30.368
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 72.508 102.876
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 922.106 72.508


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 922.106 812.381
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
9 585.328 431.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27.215 27.608
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
558.113 404.348
Diğer Alacaklar
11 23.532 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.532 0
Türev Araçlar
12 0 363.375
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 363.375
Peşin Ödenmiş Giderler
15 18.555 22.810
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.555 22.810
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 17.243 9.628
Diğer Dönen Varlıklar
17 3.418
ARA TOPLAM
1.570.182 1.640.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.570.182 1.640.150
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
309.288 324.576
Maddi Duran Varlıklar
168.792 259.965
Tesis, Makine ve Cihazlar
95.471 154.594
Taşıtlar
30.973 37.611
Mobilya ve Demirbaşlar
42.348 67.760
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.980 20.060
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
491.060 604.601
TOPLAM VARLIKLAR
2.061.242 2.244.751
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
9 21.432 23.688
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
21.432 23.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 13.167 5.902
Diğer Borçlar
11 8
Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.915 10.030
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 10.915 10.030
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 32.040 30.869
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 32.040 30.869
ARA TOPLAM
77.562 70.489
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.562 70.489
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
30 26.110 29.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.110 29.905
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.110 29.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
103.672 100.394
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33 1.957.570 2.144.357
Ödenmiş Sermaye
33 4.600.000 3.700.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -1.555.643 -1.491.076
Net Dönem Karı veya Zararı
33 -1.086.787 -64.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33 1.957.570 2.144.357
TOPLAM KAYNAKLAR
2.061.242 2.244.751


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 752.935 1.174.533
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
752.935 1.174.533
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
752.935 1.174.533
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.152.399 -990.260
Pazarlama Giderleri
47-48 -84.129 -23.034
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 71.438 1.486
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -1.364.446 -322.021
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.776.601 -159.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.776.601 -159.296
Finansman Gelirleri
51 1.270.342 324.388
Finansman Giderleri
51 -580.528 -229.659
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.086.787 -64.567
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.086.787 -64.567
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.086.787 -64.567
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.086.787 -64.567
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.086.787 -64.567
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.086.787 -64.567http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751164


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: 0,00% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4212 Değişim: 0,03%
Düşük 32,3337 16.04.2024 Yüksek 32,4890
Açılış: 32,411
34,4460 Değişim: -0,14%
Düşük 34,3924 16.04.2024 Yüksek 34,5518
Açılış: 34,4942
2.483,90 Değişim: 0,03%
Düşük 2.477,85 16.04.2024 Yüksek 2.494,04
Açılış: 2.483,19
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.