KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 18:20
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Transferler
-18.341.792 18.341.792
Dönem Karı (Zararı)
-2.375.772 -2.375.772 -2.375.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.293 20.293 20.293
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -760.874 919.999 -18.002.716 -2.375.772 55.780.637 55.780.637
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -823.737 930.846 -21.965.281 4.018.254 58.160.082 58.160.082
Transferler
4.018.254 -4.018.254
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-693.898 693.898 693.898
Dönem Karı (Zararı)
862.095 862.095 862.095
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -1.517.635 930.846 -17.947.027 862.095 58.328.279 58.328.279


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.761.663 20.284.360
Dönem Karı (Zararı)
862.095 -2.375.772
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.389.382 9.403.544
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-10-11 732.236 662.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6.488.478 -130.458
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 6.488.478 -130.458
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
762.940 -32.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 973.874 -32.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 -210.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24-25 218.202 2.431.362
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 187.526 -307.423
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -113.566
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
6.894.452
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-489.814 13.256.588
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.387.435 12.272.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -14.387.435 12.272.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
974.254 -1.243.697
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
27 968.233 -1.272.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 6.021 29.207
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -882.740 -5.087.587
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -2.675.277 -3.785.001
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.563.214 12.765.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 20.563.214 12.765.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -174.238 -73.327
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.179
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -23.179
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -378.221 17.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.529.371 -1.586.084
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.848.475 -269.064
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.680.896 -1.317.020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.761.663 20.284.360
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.042.902 -255.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10-11 210.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.042.902 -465.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -2.042.902 -465.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.469.079 -6.284.669
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.469.079 -4.578.158
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -10.469.079 -4.578.158
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -1.706.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.750.318 13.744.177
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.750.318 13.744.177
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.876.370 9.419.857
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.126.052 23.164.034


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.126.052 13.876.370
Ticari Alacaklar
4 65.799.061 56.372.068
Diğer Alacaklar
3.605.892 4.580.146
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 3.024.552 3.992.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 581.340 587.361
Stoklar
7 48.044.905 47.162.165
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.208.148 10.683.014
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 4.112
Diğer Dönen Varlıklar
15 9.445.136 7.596.661
ARA TOPLAM
151.233.306 140.270.424
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.233.306 140.270.424
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
4 18.556.788 20.084.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 10.471.705 8.945.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 4.394.659 4.606.880
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 26.776 30.064
Peşin Ödenmiş Giderler
13 853.969
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 8.284.950 8.472.476
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.134.878 44.393.745
TOPLAM VARLIKLAR
194.368.184 184.664.169
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.154.049 22.545.127
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.154.049 22.545.127
Banka Kredileri
5 13.400.372 21.686.653
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 753.677 858.474
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 10.512.613 11.368.882
Ticari Borçlar
4 78.287.506 57.471.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 803.991 978.229
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 9.698.253 10.076.474
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 195.636 993.404
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.303.463 1.495.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 96.325 77.060
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 1.207.138 1.418.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 135.434 324.666
ARA TOPLAM
115.090.945 105.253.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.090.945 105.253.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.336.710 20.340.240
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
19.336.710 20.340.240
Banka Kredileri
5 15.027.054 15.787.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 4.309.656 4.552.244
Ticari Borçlar
4 252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.612.250 657.641
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.612.250 657.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.948.960 21.250.803
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
136.039.905 126.504.087
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.328.279 58.160.082
Ödenmiş Sermaye
18 76.000.000 76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.517.634 -823.736
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.517.634 -823.736
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.517.634 -823.736
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
930.845 930.845
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-17.947.027 -23.696.697
Net Dönem Karı veya Zararı
862.095 5.749.670
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.328.279 58.160.082
TOPLAM KAYNAKLAR
194.368.184 184.664.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 44.162.540 25.798.670
Satışların Maliyeti
19 -35.461.479 -21.975.818
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.701.061 3.822.852
BRÜT KAR (ZARAR)
8.701.061 3.822.852
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.692.805 -1.910.641
Pazarlama Giderleri
20 -1.262.946 -1.059.309
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -128.702 -136.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.328.198 667.255
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -6.172.726 -1.499.227
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
772.080 -115.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 12.000 113.566
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
784.080 -2.077
Finansman Gelirleri
24 17.966.022 818.083
Finansman Giderleri
25 -17.504.768 -3.499.201
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.245.334 -2.683.195
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-383.239 307.423
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -383.239 307.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
862.095 -2.375.772
DÖNEM KARI (ZARARI)
862.095 -2.375.772
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
862.095 -2.375.772
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,01130000 -0,03130000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-693.898 20.293
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -889.611 26.017
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
195.713 -5.724
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-693.898 20.293
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.197 -2.355.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
168.197 -2.355.479http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934731


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.