KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:24
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 3.280.044 72.876.621 72.876.621
Transferler
-15.520.059 -3.280.044 -18.800.103 -18.800.103
Dönem Karı (Zararı)
3.280.044 -17.516.987 -14.236.943 -14.236.943
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.792 -126.792 -126.792
Sermaye Arttırımı
15.520.059 15.520.059 15.520.059
Kar Payları
55.181 -1.103.625 -1.048.444 -1.048.444
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 -4.437.447 -17.516.987 54.184.398 54.184.398
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 -4.437.447 -17.516.987 54.184.398 54.184.398
Transferler
10.847 -10.847 17.516.987 17.516.987 17.516.987
Dönem Karı (Zararı)
-17.516.987 5.749.670 -11.767.317 -11.767.317
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-42.570 -42.570 -42.570
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -823.736 930.845 -21.965.281 5.749.670 59.891.498 59.891.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.047.855 30.424.028
Dönem Karı (Zararı)
5.749.670 -17.516.987
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.749.670 -17.516.987
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.915.235 25.204.931
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.391.342 2.607.205
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.879.167 -824.805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.879.167 -824.805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-8.198.362 20.449.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.472 -103.405
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-8.342.834 20.553.165
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.196.996 8.407.513
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
7.196.996 8.407.513
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.409.550 -5.234.514
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-944.358 -200.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
382.950 22.736.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.568.878 19.226.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.568.878 13.689.542
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
241.559 1.210.671
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
227.742 1.679.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.817 -468.373
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.782.821 -5.999.864
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.928.307 796.140
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.641.562 6.506.242
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
36.641.562 6.506.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.600 585.196
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.179 -204.236
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.179 -204.236
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.938.239 694.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.100.625 -78.657
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-6.605.844 -520.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.505.219 442.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.047.855 30.424.028
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
711.038 -5.559.518
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.109.939 295.884
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.109.939 295.884
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.398.901 -5.855.402
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.398.901 -5.855.402
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.905.551 -16.347.130
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.340.557 -15.455.954
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.340.557 -15.455.954
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.564.994 0
Ödenen Temettüler
-891.176
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.853.342 8.517.380
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.853.342 8.517.380
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
15.039.946 6.522.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.893.288 15.039.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.893.288 15.039.946
Ticari Alacaklar
51.355.150 58.293.538
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.355.150 58.293.538
Diğer Alacaklar
4.580.146 4.821.705
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6-27 3.992.785 4.220.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 587.361 601.178
Stoklar
7 47.162.165 25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler
8 10.683.014 8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar
15 7.596.661 990.817
ARA TOPLAM
140.270.424 112.793.494
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
140.270.424 112.793.494
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
20.084.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5-27 20.084.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 8.845.803 10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 4.606.880 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.499.708 2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler
8 853.969 1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 7.833.977 9.232.884
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.125.161 31.339.091
TOPLAM VARLIKLAR
186.395.585 144.132.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.686.653 9.012.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.686.653 9.012.996
Banka Kredileri
4 21.686.653 9.012.996
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.227.356 25.965.372
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.227.356 25.965.372
Banka Kredileri
4 11.368.882 24.717.145
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 858.474 1.248.227
Ticari Borçlar
57.471.370 29.968.839
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 57.471.370 29.968.839
Diğer Borçlar
23.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.076.474 3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 993.404 38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.302.895 1.271.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.302.895 1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.418.072 1.676.112
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.418.072 1.676.112
ARA TOPLAM
105.176.224 71.094.661
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
105.176.224 71.094.661
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.340.240 18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
20.340.240 18.239.698
Banka Kredileri
4 15.787.996 14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.552.244 3.982.747
Ticari Borçlar
252.922
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 252.922
Uzun Vadeli Karşılıklar
734.701 613.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 734.701 613.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.327.863 18.853.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.504.087 89.948.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.891.498 54.184.398
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-823.736 -781.167
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-823.736 -781.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 930.845 919.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.965.281 -4.437.447
Net Dönem Karı veya Zararı
5.749.670 -17.516.987
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.891.498 54.184.398
TOPLAM KAYNAKLAR
186.395.585 144.132.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 129.114.536 80.797.063
Satışların Maliyeti
17 -105.687.761 -60.118.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.426.775 20.678.636
BRÜT KAR (ZARAR)
23.426.775 20.678.636
Genel Yönetim Giderleri
18 -9.218.077 -26.991.954
Pazarlama Giderleri
18 -3.294.680 -2.877.720
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -600.759 -674.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 26.416.584 11.130.133
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -21.843.474 -10.160.237
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.886.369 -8.895.287
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 944.358 200.228
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
24 -1.428.453 -2.143.209
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.402.274 -10.838.268
Finansman Gelirleri
21 3.683.417 638.586
Finansman Giderleri
22 -9.912.868 -12.142.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.172.823 -22.342.035
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.423.153 4.825.048
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.013.603 -176.828
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -1.409.550 5.001.876
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.749.670 -17.516.987
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.749.670 -17.516.987
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.749.670 -17.516.987
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,08000000 -0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-42.570 -126.792
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-42.570 -126.792
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
10.642 35.761
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-53.212 -162.553
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-42.570 -126.792
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.707.100 -17.643.779
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.707.100 -17.643.779http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914059


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3669 Değişim: 0,43%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0010 Değişim: 0,40%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.093,39 Değişim: 1,97%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.094,29
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.