KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

29.05.2020 - 18:35
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 -8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-15.520.059 -8.056.567 -23.576.626 -23.576.626
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -18.341.792 -10.285.225 -10.285.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.792 -126.792 -126.792
Sermaye Arttırımı
15.520.059 15.520.059 15.520.059
Kar Payları
55.181 -1.103.625 -1.048.444 -1.048.444
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
76.000.000 -781.167 919.999 339.076 -18.341.792 58.136.116 58.136.116
Transferler
-18.341.792 18.341.792
Dönem Karı (Zararı)
-2.375.772 -2.375.772 -2.375.772
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
20.293 20.293 20.293
Dönem Sonu Bakiyeler
76.000.000 -760.874 919.999 -18.002.716 -2.375.772 55.780.637 55.780.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.284.360 15.450.515
Dönem Karı (Zararı)
-2.375.772 -2.757.264
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.375.772 -2.757.264
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.403.544 3.061.648
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 662.086 1.017.352
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-113.566 -197.312
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-197.312
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 -113.566
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.731.085 -156.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-32.909 -177.882
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.894.452
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 -130.458 20.890
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.431.362 2.415.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.431.362 2.415.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-307.423 -16.764
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.583.949 15.465.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.272.772 20.389.123
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 1.547.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
12.272.772 18.842.098
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.243.697 -1.268.334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.272.904 -1.520.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
29.207 252.450
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.087.587 -2.839.536
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.785.001 -868.472
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.765.184 3.740.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.765.184 3.740.784
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.179 -416.153
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-23.179 -416.153
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
17.507 47.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.332.050 -3.320.055
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.332.050 -3.320.055
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.611.721 15.769.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-73.327 -208.135
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.601
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-215.433 -110.912
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-255.514 -239.020
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-465.514 -239.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.284.669 -12.314.204
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-4.578.158 -9.941.496
Kredilerden Nakit Girişleri
-4.578.158 -9.941.496
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
-147.847
Ödenen Faiz
-1.706.511 -2.224.861
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.744.177 2.897.291
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.744.177 2.897.291
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.419.857 6.522.566
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.164.034 9.419.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 23.164.034 15.039.946
Ticari Alacaklar
51.634.984 63.777.298
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 51.634.984 63.777.298
Diğer Alacaklar
6.374.981 5.131.284
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 5.803.010 4.530.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 571.971 601.178
Stoklar
7 30.466.931 25.379.344
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.814.852 8.268.144
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.053.803 990.817
ARA TOPLAM
125.509.585 118.586.833
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
125.509.585 118.586.833
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
11 10.689.454 10.864.750
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 11.788.788 5.686.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.727.446 2.813.954
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.578.825 1.340.532
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 8.419.996 8.118.297
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
36.604.509 30.224.504
TOPLAM VARLIKLAR
162.114.094 148.811.337
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.791.571 10.261.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 21.791.571 10.261.223
Banka Kredileri
4 18.894.809 9.012.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.896.762 1.248.227
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.141.278 24.717.145
Ticari Borçlar
43.461.057 30.695.873
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 43.461.057 30.695.873
Diğer Borçlar
23.179
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 23.179
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.155.742 3.138.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 38.601
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.874.112 2.947.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.198.000 1.271.327
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.676.112 1.676.112
ARA TOPLAM
81.423.760 71.821.695
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.423.760 71.821.695
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.326.362 18.239.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.326.362 18.239.698
Banka Kredileri
4 15.097.698 14.256.951
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 9.228.664 3.982.747
Uzun Vadeli Karşılıklar
583.335 613.828
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 583.335 613.828
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.909.697 18.853.526
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
106.333.457 90.675.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.780.637 58.136.116
Ödenmiş Sermaye
16 76.000.000 76.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-760.874 -781.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 919.999 919.999
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-18.002.716 339.076
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.375.772 -18.341.792
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.780.637 58.136.116
TOPLAM KAYNAKLAR
162.114.094 148.811.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 25.798.670 12.208.623
Satışların Maliyeti
17 -21.975.818 -8.562.413
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.822.852 3.646.210
BRÜT KAR (ZARAR)
3.822.852 3.646.210
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.910.641 -1.950.655
Pazarlama Giderleri
18 -1.059.309 -1.180.519
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -136.573 -124.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 667.255 794.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -929.698 -1.080.943
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.608 Değişim: -0,64% Hacim : 64.177 Mio.TL Son veri saati : 16:01
Düşük 10.597 27.05.2024 Yüksek 10.759
Açılış: 10.701
32,1759 Değişim: -0,15%
Düşük 32,0740 27.05.2024 Yüksek 32,2371
Açılış: 32,2247
34,9292 Değişim: -0,03%
Düşük 34,4911 27.05.2024 Yüksek 35,0065
Açılış: 34,9384
2.427,80 Değişim: 0,39%
Düşük 2.409,91 27.05.2024 Yüksek 2.432,31
Açılış: 2.418,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.