KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 18:45
KAP ***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FORMT*** FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
10.982.000 -205.970 5.459.123 9.624.752 25.859.905 25.859.905
Transferler
-39.866.232 864.818 9.624.752 -9.624.752 -39.001.414 -39.001.414
Dönem Karı (Zararı)
3.333.725 -4.198.543 8.056.567 7.191.749 7.191.749
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-448.405 -448.405 -448.405
Sermaye Arttırımı
46.164.216 39.866.232 86.030.448 86.030.448
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.979.139 -1.979.139 -1.979.139
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.479.941 -654.375 864.818 8.906.193 8.056.567 77.653.144 77.653.144
Transferler
-8.056.567 -8.056.567 -8.056.567
Dönem Karı (Zararı)
8.056.567 -2.757.264 5.299.303 5.299.303
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
115.321 115.321 115.321
Dönem Sonu Bakiyeler
60.479.941 -539.054 864.818 16.962.760 -2.757.264 75.011.201 75.011.201


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.450.516 -1.005.383
Dönem Karı (Zararı)
-2.757.264 1.519.910
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.757.264 1.519.910
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.061.648 712.380
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 1.017.352 715.788
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-197.312 -453.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-197.312 -453.259
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-156.992 67.431
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -177.882 76.625
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 20.890 -9.194
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.415.364
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
2.415.364
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -16.764 382.420
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.354.267 -1.458.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.389.123 -6.752.870
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.547.025 -379.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.842.098 -6.373.257
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.268.334
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.520.784
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
252.450
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-231.631 -291.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.839.536 -5.143.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-868.472 5.030.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.392.710 4.285.395
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.392.710 4.285.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.079
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-68.079
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
47.821 1.412.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.199.335
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.088.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-110.912
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.658.651 773.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-208.135 -480.725
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-36.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.261.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-239.020 -242.010
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.534
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.534
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.020 -359.544
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-239.020 -359.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.314.205 3.033.137
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.941.496 3.045.191
Kredilerden Nakit Girişleri
-9.941.496 3.045.191
Ödenen Faiz
-2.224.862
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-147.847 -12.054
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.291 1.785.744
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.897.291 1.785.744
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.522.566 5.037.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.419.857 6.822.819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.419.857 6.522.566
Ticari Alacaklar
83.146.863 103.556.876
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.989.846 5.536.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 79.157.017 98.020.005
Diğer Alacaklar
8.100.398 6.623.175
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.729.934 6.209.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 370.464 414.025
Stoklar
7 22.219.016 19.379.480
Peşin Ödenmiş Giderler
11.268.478 8.549.055
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.268.478 8.549.055
Diğer Dönen Varlıklar
701.692 470.061
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 701.692 470.061
ARA TOPLAM
134.856.304 145.101.213
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
134.856.304 145.101.213
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.400.000 1.400.000
Maddi Duran Varlıklar
10 9.295.944 6.842.786
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.996.307 4.139.374
Peşin Ödenmiş Giderler
8 4.810 1.855.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 2.832.260 2.848.022
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.529.321 17.085.943
TOPLAM VARLIKLAR
152.385.625 162.187.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.495.815 44.571.591
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.495.815 44.571.591
Banka Kredileri
4 30.495.815 44.571.591
Ticari Borçlar
26.999.153 23.258.369
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 26.999.153 23.258.369
Diğer Borçlar
159.336 227.415
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 159.336 227.415
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.491.879 2.444.056
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 110.912
Kısa Vadeli Karşılıklar
814.287 686.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 814.287 686.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.226.418 1.123.101
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.226.418 1.123.101
ARA TOPLAM
62.186.888 72.421.575
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.186.888 72.421.575
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.223.406 10.463.942
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.223.406 10.463.942
Banka Kredileri
4 14.223.406 10.463.942
Ticari Borçlar
583.188 931.262
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 583.188 931.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 380.942 717.233
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.187.536 12.112.437
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.374.424 84.534.012
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
75.011.201 77.653.144
Ödenmiş Sermaye
15 60.479.941 60.479.941
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-539.054 -654.375
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-539.054 -654.375
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 864.818 864.818
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.962.760 8.906.193
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.757.264 8.056.567
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.011.201 77.653.144
TOPLAM KAYNAKLAR
152.385.625 162.187.156


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 12.208.623 21.955.651
Satışların Maliyeti
16 -8.562.413 -14.867.888
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.646.210 7.087.763
BRÜT KAR (ZARAR)
3.646.210 7.087.763
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.950.655 -2.132.504
Pazarlama Giderleri
17 -1.180.519 -352.864
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
17 -124.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 794.397 7.009.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.080.943 -7.142.311
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
104.019 4.469.434
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
104.019 4.469.434
Finansman Gelirleri
20 247.234 259.186
Finansman Giderleri
21 -3.125.281 -2.826.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.774.028 1.902.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
16.764 -382.421
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -518.697
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 16.764 136.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.757.264 1.519.910
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.757.264 1.519.910
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.757.264 1.519.910
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

sürdürülen faaliyetlerden pay basına kazanç -0,05000000 0,13800000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.757.264 1.519.910
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.757.264 1.519.910http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759798


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.680 Değişim: -0,82% Hacim : 90.353 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9654 Değişim: 0,21%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,3375 Değişim: -0,08%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.461,84 Değişim: -0,31%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.