KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2023 - 21:14
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 40.000.000 -630.511 3.410.180 51.777.932 37.543.277 132.100.878 132.100.878
Transferler
2.142.591 35.400.686 -37.543.277
Dönem Karı (Zararı)
7.139.254 7.139.254
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.426.594 1.426.594 1.426.594
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 796.083 5.552.771 87.178.618 7.139.254 140.666.726 140.666.726
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 -2.149.148 6.532.041 86.199.347 56.364.960 186.947.200 186.947.200
Transferler
3.518.429 52.846.531 -56.364.960
Dönem Karı (Zararı)
6.993.068 9.763.597 9.763.597
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.109.919 2.109.919 2.109.919
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-5.297.687 -5.297.687 -5.297.687
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -5.297.687 -39.229 10.050.470 139.045.878 6.993.068 193.523.029 193.523.029


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.532.666 11.973.919
Dönem Karı (Zararı)
9.763.597 7.139.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.158.891 6.024.356
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 3.488.672 2.947.252
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.847 9.399
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 3.847 9.399
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.103.169 1.286.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.091.659 1.204.143
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 11.510 82.600
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
263.681 1.694.946
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 1.225.367
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 267.514 475.728
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -3.833 -6.149
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 1.299.522 86.016
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.610.178 -1.189.691
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.751.244 -7.882.567
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 5.751.244 -7.882.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.969.581 280.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.969.581 280.651
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -17.690 -17.504
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.940 -2.519.782
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.940 -2.519.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 2.293.828 1.766.893
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -995.738 -212.291
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -995.738 -212.291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.406.987 7.394.909
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -1.004.967 64.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -3.402.020 7.330.530
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
20.532.666 11.973.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-26.591.919 -13.088.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.634.441 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.634.441 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.418 -12.115
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.418 -12.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -28.090.942 -13.076.633
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.588.720 -930.347
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-5.297.687 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.297.687 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -291.033 -920.948
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -291.033 -920.948
Ödenen Faiz
24 0 -9.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.647.973 -2.045.176
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 -11.647.973 -2.045.176
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.308.909 12.526.812
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.660.936 10.481.636


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.660.936 22.308.909
Finansal Yatırımlar
7 1.634.441
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7 1.634.441
Ticari Alacaklar
8 82.242.691 88.293.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 82.242.691 88.293.058
Diğer Alacaklar
9 300.823 244.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 300.823 244.322
Stoklar
10 1.378.309 1.360.619
Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.748.106 5.774.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 3.748.106 5.774.188
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.043.676 38.709
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.043.676 38.709
ARA TOPLAM
99.374.541 119.654.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
99.374.541 119.654.246
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 12.791.442 12.492.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 12.791.442 12.492.333
Diğer Alacaklar
9 35.500 35.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 35.500 35.500
Maddi Duran Varlıklar
12 4.186.858 4.342.809
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.186.858 4.342.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 1.291.099 1.474.550
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 168.367.537 143.290.447
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 168.367.537 143.290.447
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 2.207.402 2.868.384
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
188.879.838 164.504.023
TOPLAM VARLIKLAR
288.254.379 284.158.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
809.088 606.245
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
809.088 606.245
Banka Kredileri
6 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 809.088 606.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 1.119.062 1.405.078
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
6 1.119.062 1.405.078
Ticari Borçlar
2.404.480 2.121.026
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 2.404.480 2.121.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 11.718.555 9.424.727
Diğer Borçlar
550.017 1.545.755
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 550.017 1.545.755
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 55.429.585 59.133.448
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 55.429.585 59.133.448
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.995.841 1.797.537
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 838.006 651.212
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 1.157.835 1.146.325
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 86.645 83.910
ARA TOPLAM
74.113.273 76.117.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
74.113.273 76.117.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 582.076 789.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 582.076 789.936
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 582.076 789.936
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 12.791.441 12.492.333
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 12.791.441 12.492.333
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.443.572 4.648.626
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 3.443.572 4.648.626
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 3.800.988 3.162.448
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.618.077 21.093.343
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
94.731.350 97.211.069
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
193.523.029 186.947.200
Ödenmiş Sermaye
19 40.000.000 40.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.297.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19 -39.229 -2.149.148
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -39.229 -2.149.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -39.229 -2.149.148
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.050.470 6.532.041
Yasal Yedekler
19 10.050.470 6.532.041
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
139.045.878 86.199.347
Net Dönem Karı veya Zararı
9.763.597 56.364.960
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
193.523.029 186.947.200
TOPLAM KAYNAKLAR
288.254.379 284.158.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 41.004.378 22.444.930
Satışların Maliyeti
20 -26.793.845 -10.793.594
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.210.533 11.651.336
BRÜT KAR (ZARAR)
14.210.533 11.651.336
Genel Yönetim Giderleri
21 -5.020.683 -4.014.331
Pazarlama Giderleri
21 -533.680 -201.373
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -35.885 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 3.145.902 1.544.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -495.726 -1.379.246
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.270.461 7.600.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 267.565 150.349
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-25.473
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.512.553 7.751.035
Finansman Gelirleri
24 43.109 247.716
Finansman Giderleri
24 -98.005 -488.162
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.457.657 7.510.589
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.694.060 -371.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -1.694.060 -371.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.763.597 7.139.254
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.763.597 7.139.254
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.763.597 7.139.254
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.715.381 1.141.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.109.919 1.426.594
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-394.538 -285.319
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-394.538 -285.319
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.715.381 1.141.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.478.978 8.280.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.478.978 8.280.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150172


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.