KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

17.02.2021 - 19:09
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 11.496.200 -448.017 818.198 10.494.235 12.236.429 52.597.045 52.597.045
Transferler
19 22.000.000 -11.496.200 931.574 801.055 -12.236.429
Dönem Karı (Zararı)
14.651.030 14.651.030 14.651.030
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-335.491 -335.491 -335.491
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 40.000.000 -783.508 1.749.772 11.295.290 14.651.030 66.912.584 66.912.584
Transferler
531.234 14.119.796 -14.651.030
Dönem Karı (Zararı)
27.738.975 27.738.975 27.738.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
220.116 220.116 220.116
Dönem Sonu Bakiyeler
19 40.000.000 -563.392 2.281.006 25.415.086 27.738.975 94.871.675 94.871.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.118.733 12.723.263
Dönem Karı (Zararı)
27.738.975 14.651.030
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
27.738.975 14.651.030
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.897.329 5.624.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 7.147.271 5.402.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -321.007 571.229
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -321.007 571.229
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
276.300 64.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 431.270 30.216
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -154.970 34.380
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
123.342 301.912
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 72.516 203.761
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
21 64.846 115.060
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 -14.020 -16.909
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 671.423 1.547.698
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
10 0 -2.263.889
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.437.571 -7.267.526
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.404.039 161.908
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -9.404.039 161.908
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -146.594 -46.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -146.594 -46.859
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -771.194 165.249
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -352.758 -646.232
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -352.758 -646.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 323.712 487.648
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.213.251 -259.601
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.213.251 -259.601
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17 -299.949 -7.129.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17 -15.852 932.634
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17 -284.097 -8.062.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.198.733 13.007.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -80.000 -284.558
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-20.324.731 -16.264.733
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.955.196 -14.848.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -211.610 -1.111.167
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -19.743.586 -13.737.508
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-369.535 -1.416.058
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-101.552 374.323
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -29.036 578.084
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -29.036 578.084
Ödenen Faiz
23 -72.516 -203.761
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 5.692.450 -3.167.147
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 5.692.450 -3.167.147
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.927.899 6.095.046
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.620.349 2.927.899


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.620.349 2.927.899
Ticari Alacaklar
7 16.521.988 7.650.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 16.521.988 7.650.170
Diğer Alacaklar
8 158.469 213.821
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 158.469 213.821
Stoklar
9 1.293.810 522.616
Peşin Ödenmiş Giderler
10 931.123 640.520
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 931.123 640.520
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 54.945 92.995
Diğer Dönen Varlıklar
17 41.608 25.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 41.608 25.756
ARA TOPLAM
27.622.292 12.073.777
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.622.292 12.073.777
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 788.382 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 788.382 0
Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 39.380 39.380
Maddi Duran Varlıklar
11 4.015.673 4.726.109
Diğer Maddi Duran Varlıklar
11 4.015.673 4.726.109
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 1.237.246 1.416.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 72.646.597 58.579.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 72.646.597 58.579.889
Peşin Ödenmiş Giderler
10 722.604 773.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 722.604 773.211
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.658.818 1.713.106
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
81.108.700 67.247.753
TOPLAM VARLIKLAR
108.730.992 79.321.530
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.469.382 1.187.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.469.382 1.187.593
Banka Kredileri
6 888.948 792.414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 580.434 395.179
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 65.418
Banka Kredileri
6 0 65.418
Diğer Finansal Yükümlülükler
6 250.448 212.168
Ticari Borçlar
7 1.001.658 1.368.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.001.658 1.368.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 2.795.313 2.471.601
Diğer Borçlar
1.864.592 651.341
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 1.271.169 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 593.423 651.341
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.189.161 2.291.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 1.189.161 2.291.805
Kısa Vadeli Karşılıklar
759.006 883.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 329.831 299.181
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 429.175 584.145
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25.773 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 25.773 0
ARA TOPLAM
9.355.333 9.131.688
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.355.333 9.131.688
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 737.192 1.020.879
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 737.192 1.020.879
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 737.192 1.020.879
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 792.774 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 792.774 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.042.688 902.491
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 1.042.688 902.491
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 1.931.330 1.353.888
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.503.984 3.277.258
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.859.317 12.408.946
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
94.871.675 66.912.584
Ödenmiş Sermaye
18 40.000.000 40.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -563.392 -783.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -563.392 -783.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -563.392 -783.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Yasal Yedekler
18 2.281.006 1.749.772
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
25.415.086 11.295.290
Net Dönem Karı veya Zararı
18 27.738.975 14.651.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
94.871.675 66.912.584
TOPLAM KAYNAKLAR
108.730.992 79.321.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 64.919.843 49.104.006
Satışların Maliyeti
19 -32.627.749 -29.924.672
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.292.094 19.179.334
BRÜT KAR (ZARAR)
32.292.094 19.179.334
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.464.013 -5.196.207
Pazarlama Giderleri
20 -1.085.588 -1.346.260
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -17.750 -4.447
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.110.412 4.104.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -190.923 -586.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.644.232 16.150.304
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 293.420 584.126
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.937.652 16.734.430
Finansman Gelirleri
23 32.283 0
Finansman Giderleri
23 -559.537 -535.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.410.398 16.198.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -671.423 -1.547.698
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -671.423 -1.547.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
27.738.975 14.651.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
27.738.975 14.651.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.738.975 14.651.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
220.116 -335.491
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
259.188 -430.117
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.072 94.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-39.072 94.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
220.116 -335.491
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.959.091 14.315.539
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
27.959.091 14.315.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910579


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.531 Değişim: 0,00% Hacim : 31.470 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 03.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.539
7,4599 Değişim: 0,19%
Düşük 7,4392 04.03.2021 Yüksek 7,4665
Açılış: 7,4455
9,0050 Değişim: 0,21%
Düşük 8,9820 04.03.2021 Yüksek 9,0195
Açılış: 8,9865
411,46 Değişim: 0,22%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 411,87
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.