" />

KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

30.04.2018 - 19:49
KAP ***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor

***FONET*** FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 13.000.000 -194.262 358.830 2.158.311 4.697.867 20.020.746 20.020.746
Transferler
232.026 4.465.841 -4.697.867
Dönem Karı (Zararı)
1.435.072 1.435.072 1.435.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
19.900 19.900 19.900
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 13.000.000 -174.362 590.856 6.624.152 1.435.072 21.475.718 21.475.718
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 18.000.000 -270.342 590.856 6.624.152 4.097.425 40.538.291 40.538.291
Transferler
227.342 1.207.730 -1.435.072
Dönem Karı (Zararı)
614.002 614.002 614.002
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-76.080 -76.080 -76.080
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
19 18.000.000 -346.422 818.198 7.831.882 3.276.355 41.076.213 41.076.213


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.345.699 2.624.116
Dönem Karı (Zararı)
614.002 1.435.072
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
614.002 1.435.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.003.243 705.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 862.737 179.832
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-166.056 225.657
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -55.706 38.413
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -110.350 187.244
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
141.410 351.086
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 127.877 383.831
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 -19.566 -59.264
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 33.099 26.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 165.152 -50.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
746.121 488.859
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
677.025 470.905
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 677.025 470.905
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
148.584 33.479
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 148.584 33.479
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -23.285 -30.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-276.464 778.564
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -276.464 778.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 51.671 378.221
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.174 -1.058.470
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -31.174 -1.058.470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
199.764 -83.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
195.335 -83.753
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.429 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.363.366 2.629.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -17.667 -5.698
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.312.323 -3.392.732
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.312.323 -3.392.732
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -884.777
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.427.546 -3.392.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-554.578 -1.302.586
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-426.701 -918.755
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -426.701 -918.755
Ödenen Faiz
24 -127.877 -383.831
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.521.202 -2.071.202
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.521.202 -2.071.202
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.295.265 2.114.096
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 774.063 42.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 774.063 3.295.265
Ticari Alacaklar
3.764.632 4.474.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 3.764.632 4.474.756
Diğer Alacaklar
115.900 264.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 115.900 264.484
Stoklar
10 280.643 257.358
Peşin Ödenmiş Giderler
145.429 602.825
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 145.429 602.825
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 10.616 9.781
Diğer Dönen Varlıklar
293.149 34.457
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 293.149 34.457
ARA TOPLAM
5.384.432 8.938.926
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.384.432 8.938.926
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
28.285 28.285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 28.285 28.285
Maddi Duran Varlıklar
4.092.307 3.367.099
Diğer Maddi Duran Varlıklar
12 4.092.307 3.367.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.743.401 35.019.021
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.743.401 35.019.021
Peşin Ödenmiş Giderler
40.773 38.239
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 40.773 38.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.562.476 2.579.872
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.467.242 41.032.516
TOPLAM VARLIKLAR
49.851.674 49.971.442
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.206 3.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.206 3.249
Banka Kredileri
7 34.206 3.249
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.046.032 2.081.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.046.032 2.081.337
Banka Kredileri
7 2.046.032 2.081.337
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 44.072 30.956
Ticari Borçlar
977.520 1.273.550
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 977.520 1.273.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 1.680.525 1.628.854
Diğer Borçlar
168.832 184.413
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 168.832 184.413
Ertelenmiş Gelirler
39.820 30.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
11 39.820 30.639
Kısa Vadeli Karşılıklar
551.041 762.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 140.055 241.557
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 410.986 521.336
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
5.542.048 5.995.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.542.048 5.995.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
632.467 1.067.936
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
632.467 1.067.936
Banka Kredileri
7 632.467 1.067.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Borçlar
85.761 101.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 85.761 101.354
Uzun Vadeli Karşılıklar
676.721 558.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 676.721 558.242
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 1.838.464 1.709.728
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.233.413 3.437.260
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.775.461 9.433.151
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
41.076.213 40.538.291
Ödenmiş Sermaye
19 18.000.000 18.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 11.496.200 11.496.200
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-346.422 -270.342
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-346.422 -270.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -346.422 -270.342
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 818.198 590.856
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 10.494.235 6.624.152
Net Dönem Karı veya Zararı
614.002 4.097.425
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
41.076.213 40.538.291
TOPLAM KAYNAKLAR
49.851.674 49.971.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 5.944.617 5.779.211
Satışların Maliyeti
20 -3.441.543 -2.947.977
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.503.074 2.831.234
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.503.074 2.831.234
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.129.151 -730.207
Pazarlama Giderleri
21 -127.708 -222.294
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
21 -583.957 -7.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 303.085 232.017
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -81.702 -269.887
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
883.641 1.833.830
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 50.068 2.222
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
933.709 1.836.052
Finansman Giderleri
24 -154.555 -451.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
779.154 1.384.380
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-165.152 50.692
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 -165.152 50.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
614.002 1.435.072
DÖNEM KARI (ZARARI)
614.002 1.435.072
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
614.002 1.435.072
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-76.080 19.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -95.100 24.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
19.020 -4.975
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 19.020 -4.975
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-76.080 19.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
537.922 1.454.972
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
537.922 1.454.972http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680143


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.212 Değişim: 0,70% Hacim : 67.303 Mio.TL Son veri saati : 14:41
Düşük 11.169 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0883 Değişim: 0,07%
Düşük 32,9605 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2064 Değişim: 0,02%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.622,64 Değişim: 0,32%
Düşük 2.611,64 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.