KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2023 - 21:43
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.566.611.367 33.252.255.927 11.274.926.358 5.768.352.285
Satışların Maliyeti
15 -25.708.740.626 -32.824.559.363 -10.901.757.221 -5.632.021.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
857.870.741 427.696.564 373.169.137 136.330.508
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
561.715.758 209.341.080 259.284.558 108.836.050
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 561.715.758 209.341.080 259.284.558 108.836.050
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
561.715.758 209.341.080 259.284.558 108.836.050
BRÜT KAR (ZARAR)
1.419.586.499 637.037.644 632.453.695 245.166.558
Genel Yönetim Giderleri
17 -423.887.754 -189.984.082 -156.703.733 -71.004.021
Pazarlama Giderleri
16 -116.454.436 -56.310.366 -52.825.609 -22.403.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 486.081.804 267.807.839 139.276.821 98.918.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -182.914.530 -174.283.173 -67.741.589 -60.112.072
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.182.411.583 484.267.862 494.459.585 190.566.284
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.182.411.583 484.267.862 494.459.585 190.566.284
Finansman Giderleri
19 -278.153.949 -86.688.419 -112.938.328 -43.026.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
904.257.634 397.579.443 381.521.257 147.540.135
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-268.288.127 -98.581.884 -137.723.879 -36.880.665
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -285.147.396 -106.324.906 -152.220.386 -39.092.899
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 16.859.269 7.743.022 14.496.507 2.212.234
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
635.969.507 298.997.559 243.797.378 110.659.470
DÖNEM KARI (ZARARI)
635.969.507 298.997.559 243.797.378 110.659.470
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
635.969.507 298.997.559 243.797.378 110.659.470
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-489.910.577 -700.187.367
Dönem Karı (Zararı)
635.969.507 298.997.559
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-78.958.786 7.561.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,11 13.476.964 8.171.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
80.149.322 30.217.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.439.264 28.923.934
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14.710.058 1.293.166
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-451.042.640 -135.541.533
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
16.467.792 1.988.547
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.202.467 5.938.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
268.288.127 98.581.884
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-4.095.884 -1.793.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.281.187.040 -1.037.432.013
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-162.131.642 -84.899.792
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.192.280.531 -887.078.730
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-195.405.035 -109.993.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-996.875.496 -777.085.599
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-91.122.705 -187.602.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.993.298 106.420.310
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.512.091 4.749.952
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.481.207 101.670.358
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.354.540 15.729.127
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-724.176.319 -730.872.793
Ödenen Faiz
-277.413.683 -86.688.419
Alınan Faiz
729.196.589 220.685.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-38.413.878 -22.576.581
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.327.327 -80.924.572
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
224.041 189.424
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.541.365 -6.630.297
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.225.984 2.182.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-11.767.349 -8.812.797
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.145.421.139 759.615.570
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 100.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.882.795.560 21.770.643.981
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-71.730.770.602 -21.106.595.960
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.603.819 -4.432.451
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
647.969.197 52.797.906
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
647.969.197 52.797.906
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
716.391.321 255.677.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.364.360.518 308.475.868


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.379.541.968 716.465.842
Finansal Yatırımlar
5 273.778.540 249.475.375
Ticari Alacaklar
7 3.071.083.987 1.878.803.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,21 526.042.825 330.637.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.545.041.162 1.548.165.666
Diğer Alacaklar
8 404.707.042 342.305.451
Peşin Ödenmiş Giderler
9.983.216 10.220.050
Diğer Dönen Varlıklar
309.097 14.526
ARA TOPLAM
5.139.403.850 3.197.284.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.139.403.850 3.197.284.700
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 285.064.176 145.033.232
Diğer Alacaklar
8 43.746.807 34.529.572
Maddi Duran Varlıklar
9 26.135.315 25.019.635
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 1.248.432 6.158.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 12.027.404 12.033.794
Peşin Ödenmiş Giderler
21.068.051 4.902.833
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16.883.630 10.894.700
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
406.173.815 238.572.671
TOPLAM VARLIKLAR
5.545.577.665 3.435.857.371
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.585.749.452 1.438.444.876
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,21 819.534 5.459.661
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6,21 819.534 5.459.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.584.929.918 1.432.985.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 104.848 185.104
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 1.572.478.286 1.107.253.992
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.012.346.784 325.546.119
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 291.076 282.481
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 291.076 282.481
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 291.076 282.481
Ticari Borçlar
7 749.813.473 713.820.175
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,21 22.528.649 18.016.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 727.284.824 695.803.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.772.699 2.426.142
Diğer Borçlar
8 41.592.210 22.541.043
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.435 486.665
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 150.561.150 45.199.145
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.187.635 70.900.526
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 63.999.986 41.422.935
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 44.187.649 29.477.591
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.897.411 2.939.370
ARA TOPLAM
3.645.988.541 2.297.040.423
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.645.988.541 2.297.040.423
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 84.183 334.781
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 84.183 334.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 84.183 334.781
Uzun Vadeli Karşılıklar
15.580.565 19.687.903
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.580.565 19.687.903
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.664.748 20.022.684
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.661.653.289 2.317.063.107
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.883.924.376 1.118.794.264
Ödenmiş Sermaye
14 300.000.000 300.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.651.703 16.491.098
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
14 156.761.999 27.601.394
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.110.296 -11.110.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.110.296 -11.110.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 80.214.117 57.123.694
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 718.775.060 277.114.186
Net Dönem Karı veya Zararı
635.969.507 464.751.297
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.883.924.376 1.118.794.264
TOPLAM KAYNAKLAR
5.545.577.665 3.435.857.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 7.857.474 -2.000.773 47.532.217 103.651.392 183.054.271 543.408.570 543.408.570
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.591.477 173.462.794 -183.054.271 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.285.384 298.997.559 315.282.943 315.282.943
Dönem Karı (Zararı)
298.997.559 298.997.559 298.997.559
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.285.384 16.285.384 16.285.384
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
100.000.000 100.000.000 100.000.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000.000 3.313.989 24.142.858 -2.000.773 57.123.694 100.000.000 277.114.186 298.997.559 958.691.513 958.691.513
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
300.000.000 3.313.989 27.601.394 -11.110.296 57.123.694 277.114.186 464.751.297 1.118.794.264 1.118.794.264
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
23.090.423 441.660.874 -464.751.297 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.160.605 635.969.507 765.130.112 765.130.112
Dönem Karı (Zararı)
635.969.507 635.969.507 635.969.507
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
129.160.605 129.160.605 129.160.605
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
300.000.000 3.313.989 156.761.999 -11.110.296 80.214.117 0 718.775.060 635.969.507 1.883.924.376 1.883.924.376


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
635.969.507 298.997.559 243.797.378 110.659.470
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
129.160.605 16.285.384 16.954.883 4.891.955
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
140.030.944 17.481.357 20.344.841 5.218.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.870.339 -1.195.973 -3.389.958 -326.131
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-10.870.339 -1.195.973 -3.389.958 -326.131
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.160.605 16.285.384 16.954.883 4.891.955
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
765.130.112 315.282.943 260.752.261 115.551.425
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
765.130.112 315.282.943 260.752.261 115.551.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210157


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.