KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 22:30
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 42.984.386.143 58.410.973.904
Satışların Maliyeti
15 -42.954.886.560 -58.394.327.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
29.499.583 16.646.871
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
96.755.950 75.240.462
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 96.755.950 75.240.462
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
96.755.950 75.240.462
BRÜT KAR (ZARAR)
126.255.533 91.887.333
Genel Yönetim Giderleri
16 -33.053.839 -9.612.787
Pazarlama Giderleri
16 -15.891.840 -27.954.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 46.460.115 31.726.131
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -46.336.544 -35.079.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
77.433.425 50.967.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
77.433.425 50.967.431
Finansman Giderleri
19 -4.794.295 -6.216.952
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.639.130 44.750.479
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-14.743.759 -9.855.252
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.307.623 -11.046.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
563.864 1.190.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.895.371 34.895.227
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.895.371 34.895.227
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 991
Ana Ortaklık Payları
57.895.371 34.894.236
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-43.567.785 -117.571.163
Dönem Karı (Zararı)
57.895.371 34.895.227
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.237.154 15.317.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 710.023 528.162
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.961.287 5.995.530
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.472.682 4.477.142
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-511.395 1.518.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-24.456.885 -4.672.765
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-195.338 3.611.553
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-195.338 3.611.553
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14.743.759 9.855.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-77.300.808 -102.951.040
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-26.273.671 -18.439.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.773.684 -520.070.368
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-660.232 -239.887.681
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.113.452 -280.182.687
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.842.295 5.022.148
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 250.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.842.295 4.771.293
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.196.238 74.545.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.675.582 566.779
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.871.820 73.978.425
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
355.991.904
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
100.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-190.291.986 355.991.904
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-23.642.591 -52.738.081
Ödenen Temettüler
0 -50.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.645.243 -6.009.455
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.531.237 -8.011.561
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-748.714 -812.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.856.207 -2.845.286
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.856.207 -2.845.286
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.597.736 54.708.788
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 49.900.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 49.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.651.267 -6.216.952
Alınan Faiz
29.249.003 11.025.740
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.826.256 -65.707.661
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.826.256 -65.707.661
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
103.639.933 348.631.365
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 82.813.677 282.923.704


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 82.817.124 103.641.203
Finansal Yatırımlar
4 96.124.682 64.433.950
Ticari Alacaklar
6 1.176.993.636 1.153.219.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.609.329 949.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.175.384.307 1.152.270.855
Diğer Alacaklar
7 99.737.179 102.114.027
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
99.737.179 102.114.027
Peşin Ödenmiş Giderler
3.929.838 4.326
Diğer Dönen Varlıklar
128.114 20.122
ARA TOPLAM
1.459.730.573 1.423.433.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.459.730.573 1.423.433.580
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 5.017.638 4.826.209
Maddi Duran Varlıklar
9 8.049.260 8.132.002
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.997.184 4.792.246
Peşin Ödenmiş Giderler
850.222 3.807.981
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.323.839 4.030.867
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
23.238.143 25.589.305
TOPLAM VARLIKLAR
1.482.968.716 1.449.022.885
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 464.653.267 495.810.508
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.036.367 2.967.030
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.036.367 2.967.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.616.900 492.843.478
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
91.415 174.734
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
462.525.485 492.668.744
Ticari Borçlar
6 535.409.549 474.213.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 5.224.560 13.900.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
530.184.989 460.313.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.005.515 917.478
Diğer Borçlar
7 112.050.580 70.789.043
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 100.000.000 59.163.076
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.050.580 11.625.967
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13.234.934 8.819.010
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.905.159 33.821.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.249.962 15.884.881
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 16.655.197 17.936.256
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.542.242 1.153.878
ARA TOPLAM
1.156.801.246 1.085.524.365
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.156.801.246 1.085.524.365
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.273.524 4.686.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.273.524 4.686.557
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.273.524 4.686.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.162.074.770 1.090.210.922
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.893.946 358.811.963
Ödenmiş Sermaye
14 100.000.000 100.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.500.977 521.486
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.269.156 1.289.665
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-768.179 -768.179
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 47.388.317 28.399.997
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 103.795.292 50.471.693
Net Dönem Karı veya Zararı
57.895.371 176.104.798
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.893.946 358.811.963
TOPLAM KAYNAKLAR
1.482.968.716 1.449.022.885


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.894.236 34.894.236 991 34.895.227
Dönem Karı (Zararı)
34.894.236 34.894.236 991 34.895.227
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
49.900.000 49.900.000 49.900.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
99.900.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 0 26.466.562 123.998.472 34.894.236 289.258.888 7.314 289.266.202
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 521.486 0 28.399.997 50.471.693 176.104.798 358.811.963 0 358.811.963
Transferler
2.833.283 18.988.320 154.283.195 -176.104.798 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.146.208 0 57.895.371 63.041.579 63.041.579
Dönem Karı (Zararı)
57.895.371 57.895.371 57.895.371
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
5.146.208 0 5.146.208 5.146.208
Sermaye Arttırımı
0 0
Kar Payları
-100.959.596 -100.959.596 -100.959.596
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 8.500.977 0 47.388.317 103.795.292 57.895.371 320.893.946 0 320.893.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
57.895.371 34.895.227
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
5.146.208 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.417.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-270.853 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
-270.853
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.146.208 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
63.041.579 34.895.227
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 991
Ana Ortaklık Payları
63.041.579 34.894.236http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932091


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.