KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

24.07.2020 - 20:19
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 94.278.956.780 42.699.446.262 35.867.982.876 36.230.541.603
Satışların Maliyeti
16 -94.240.170.417 -42.670.815.414 -35.845.843.384 -36.208.387.427
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.786.363 28.630.848 22.139.492 22.154.176
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
135.616.781 70.680.095 60.376.319 34.596.888
BRÜT KAR (ZARAR)
174.403.144 99.310.943 82.515.811 56.751.064
Genel Yönetim Giderleri
17 -52.915.519 -41.966.116 -24.961.279 -21.942.859
Pazarlama Giderleri
17 -16.831.972 -9.548.977 -7.219.185 -4.866.201
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 52.411.923 64.190.852 20.685.792 24.708.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -48.333.606 -39.246.077 -13.254.600 -20.303.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
108.733.970 72.740.625 57.766.539 34.346.532
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
108.733.970 72.740.625 57.766.539 34.346.532
Finansman Giderleri
20 -6.936.863 -28.501.183 -719.911 -10.090.256
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.797.107 44.239.442 57.046.628 24.256.276
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-22.388.700 -10.144.303 -12.533.448 -5.641.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-22.689.002 -9.484.042 -11.642.795 -4.491.164
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
300.302 -660.261 -890.653 -1.150.240
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872
DÖNEM KARI (ZARARI)
79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.017 -90 1.026 70
Ana Ortaklık Payları
79.406.390 34.095.229 44.512.154 18.614.802
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-238.257.176 23.155.636
Dönem Karı (Zararı)
79.408.407 34.095.139
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.230.850 11.044.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 - 10 1.079.535 860.007
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.353.857 2.942.735
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.959.377 3.241.089
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.394.480 -298.354
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.532.883 -3.101.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.058.359 198.197
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.058.359 198.197
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22.388.700 10.144.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-259.843.175 -4.776.739
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-17.188.456 -29.292.777
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-611.756.911 202.499.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-245.529.956 -62.798.516
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-366.226.955 265.297.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.062.195 -9.838.211
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
291.138 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.353.333 -9.838.211
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
111.358.437 15.432.260
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.115.119 24.411
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
110.243.318 15.407.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
263.805.950 -183.577.065
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-164.203.918 40.362.532
Ödenen Temettüler
-50.000.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.423.643 -4.750.187
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-18.333.686 -13.902.371
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.704.071 1.445.662
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.347.558 -391.438
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-368.362 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.979.196 -391.438
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
63.738.570 3.028.224
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
50.000.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.936.863 -28.501.183
Alınan Faiz
20.675.433 31.529.407
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.866.164 25.792.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.866.164 25.792.422
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
348.631.365 186.270.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 169.765.201 212.063.316


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 169.766.662 349.110.273
Finansal Yatırımlar
4 65.141.898 47.953.442
Ticari Alacaklar
6 1.037.150.738 425.393.827
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 248.917.818 3.387.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
788.232.920 422.005.965
Diğer Alacaklar
7 38.319.932 31.132.198
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 29.500 320.638
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.290.432 30.811.560
Peşin Ödenmiş Giderler
1.813.709 2.192.742
Diğer Dönen Varlıklar
126.893 28.267
ARA TOPLAM
1.312.319.832 855.810.749
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.312.319.832 855.810.749
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 2.495.390 1.840.038
Maddi Duran Varlıklar
9 6.328.216 7.258.105
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 5.280.430 3.634.282
Peşin Ödenmiş Giderler
491.690 251.609
Ertelenmiş Vergi Varlığı
3.856.528 3.556.226
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.452.254 16.540.260
TOPLAM VARLIKLAR
1.330.772.086 872.351.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 607.758.125 347.564.185
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.365.065 3.291.540
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.365.065 3.291.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
606.393.060 344.272.645
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
262.695 464.677
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
243.051.365 238.348.041
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
363.079.000 105.459.927
Ticari Borçlar
6 340.967.120 229.608.683
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 2.220.228 1.105.109
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
338.746.892 228.503.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
930.408 822.766
Diğer Borçlar
7 7.492.987 5.200.324
Türev Araçlar
14 0 142.535
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
128.025 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
10.287.175 5.816.559
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.059.215 20.121.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.262.803 9.969.645
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.796.412 10.152.345
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.085.605 3.626.052
ARA TOPLAM
991.708.660 612.903.094
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
991.708.660 612.903.094
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.413 48.213
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.413 48.213
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.413 48.213
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.178.631 4.448.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.178.631 4.448.929
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.184.044 4.497.142
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
996.892.704 617.400.236
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
333.871.042 254.944.450
Ödenmiş Sermaye
15 100.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-597.249 -597.249
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-597.249 -597.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 26.466.562 21.135.473
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 123.998.472 101.592.481
Net Dönem Karı veya Zararı
79.406.390 78.216.878
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.340 6.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
333.879.382 254.950.773
TOPLAM KAYNAKLAR
1.330.772.086 872.351.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Transferler
1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34.095.229 34.095.229 -90 34.095.139
Dönem Karı (Zararı)
34.095.229 34.095.229 -90 34.095.139
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 34.095.229 211.194.483 5.025 211.199.508
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 21.135.473 101.592.481 78.216.878 254.944.450 6.323 254.950.773
Transferler
5.331.089 72.885.789 -78.216.878 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.406.390 79.406.390 2.017 79.408.407
Dönem Karı (Zararı)
79.406.390 79.406.390 2.017 79.408.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
50.000.000 50.000.000 50.000.000
Kar Payları
-50.479.798 -50.479.798 -50.479.798
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 3.313.989 -597.249 1.282.878 26.466.562 123.998.472 79.406.390 333.871.042 8.340 333.879.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.408.407 34.095.139 44.513.180 18.614.872
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.017 -90 1.026 70
Ana Ortaklık Payları
79.406.390 34.095.229 44.512.154 18.614.802http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861817


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.