KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.10.2019 - 22:21
KAP ***FNY* *QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY******QNBFI*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 77.699.674.920 4.409.828.736 35.000.228.658 969.747.656
Satışların Maliyeti
16 -77.655.159.240 -4.404.208.603 -34.984.343.826 -967.991.418
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
44.515.680 5.620.133 15.884.832 1.756.238
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.444.606 91.985.940 46.764.511 28.753.015
BRÜT KAR (ZARAR)
161.960.286 97.606.073 62.649.343 30.509.253
Genel Yönetim Giderleri
17 -64.853.356 -54.821.775 -22.887.240 -18.799.488
Pazarlama Giderleri
17 -14.545.330 -11.084.918 -4.996.353 -3.865.651
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 78.237.206 51.673.900 14.046.354 27.607.999
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -54.537.767 -37.196.356 -15.291.690 -20.877.872
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
106.261.039 46.176.924 33.520.414 14.574.241
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
106.261.039 46.176.924 33.520.414 14.574.241
Finansman Giderleri
20 -33.330.501 -9.907.484 -4.829.318 -4.356.948
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
72.930.538 36.269.440 28.691.096 10.217.293
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-16.323.557 -9.234.289 -6.179.254 -3.452.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-15.938.226 -9.098.601 -6.454.184 -3.220.732
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-385.331 -135.688 274.930 -232.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331 -590 421 -277
Ana Ortaklık Payları
56.606.650 27.035.741 22.511.421 6.764.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.164.231 -23.994.087
Dönem Karı (Zararı)
56.606.981 27.035.151
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.729.728 -10.119.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.326.120 1.004.334
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.292.143 3.187.229
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.839.451 3.521.572
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-547.308 -334.343
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.294.960 -23.106.209
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-917.132 -439.307
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-917.132 -439.307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16.323.557 9.234.289
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-27.548.692 -5.125.357
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-21.561.582 44.421.500
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
97.052.912 -190.678.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-67.176.088 -1.569.782
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
164.229.000 -189.108.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.199.326 -8.120.525
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 4.088
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.199.326 -8.124.613
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.133.181 -9.330.076
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
257.871 50.946
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
37.875.310 -9.381.022
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-132.973.877 158.581.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
42.788.017 11.790.130
Ödenen Temettüler
0 -22.102.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.620.251 -5.610.501
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-16.789.926 -8.640.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-213.609 568.706
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.417.350 -719.425
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.417.350 -719.425
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.146.341 23.475.370
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.330.501 -9.856.474
Alınan Faiz
41.476.842 33.331.844
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.893.222 -1.238.142
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.893.222 -1.238.142
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
186.270.894 23.963.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 212.164.116 22.725.618


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 212.519.883 186.478.042
Finansal Yatırımlar
4 42.710.440 20.008.858
Ticari Alacaklar
6 575.087.086 672.139.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 67.753.187 577.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
507.333.899 671.562.899
Diğer Alacaklar
7 20.889.844 17.410.655
Türev Araçlar
14 3.759.323 2.279.892
Peşin Ödenmiş Giderler
1.569.894 134.672
Diğer Dönen Varlıklar
88.327 19.954
ARA TOPLAM
856.624.797 898.472.071
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
856.624.797 898.472.071
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 5.396.153 3.009.440
Maddi Duran Varlıklar
9 4.689.788 3.416.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.408.731 1.658.584
Peşin Ödenmiş Giderler
1.286.655 2.869.042
Ertelenmiş Vergi Varlığı
1.878.473 2.263.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
15.659.800 13.216.996
TOPLAM VARLIKLAR
872.284.597 911.689.067
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 391.166.425 530.559.797
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
280.067 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
22 280.067 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
390.886.358 530.559.797
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
576.170 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
181.513.835 56.661.000
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.796.353 473.898.797
Ticari Borçlar
6 213.621.616 175.488.435
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 869.788 611.917
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
212.751.828 174.876.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
774.345 637.591
Diğer Borçlar
7 5.027.821 3.729.532
Türev Araçlar
14 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22 1.091 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.937.562 5.109.408
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.128.108 14.559.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.011.149 6.765.121
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.116.959 7.794.417
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.800.619 972.033
ARA TOPLAM
634.457.587 731.056.334
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
634.457.587 731.056.334
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.481 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
80.481 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
80.481 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.035.179 3.528.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.035.179 3.528.364
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.115.660 3.528.364
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
638.573.247 734.584.698
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
233.705.904 177.099.254
Ödenmiş Sermaye
15 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.567 -225.567
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-225.567 -225.567
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 1.282.878
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 1.282.878
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 21.135.473 19.797.555
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 101.592.481 59.336.642
Net Dönem Karı veya Zararı
56.606.650 43.593.757
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.446 5.115
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
233.711.350 177.104.369
TOPLAM KAYNAKLAR
872.284.597 911.689.067


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 1.282.878 0 0 0 1.282.878 0 1.282.878
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 16.420.951 59.732.838 25.280.408 155.606.898 5.980 155.612.878
Transferler
3.376.604 21.903.804 -25.280.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151
Dönem Karı (Zararı)
27.035.741 27.035.741 -590 27.035.151
Kar Payları
-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 19.797.555 59.336.642 27.035.741 160.342.639 5.390 160.348.029
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 19.797.555 59.336.642 43.593.757 177.099.254 5.115 177.104.369
Transferler
1.337.918 42.255.839 -43.593.757 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
56.606.650 56.606.650 331 56.606.981
Dönem Karı (Zararı)
56.606.650 56.606.650 331 56.606.981
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -225.567 1.282.878 21.135.473 101.592.481 56.606.650 233.705.904 5.446 233.711.350


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
56.606.981 27.035.151 22.511.842 6.764.493
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
331 -590 421 -277
Ana Ortaklık Payları
56.606.650 27.035.741 22.511.421 6.764.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794449


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 2,64% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,3283 Değişim: -2,51%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,1345 Değişim: -2,52%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
759,68 Değişim: -2,45%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.