" />

KAP ***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2018 - 23:07
KAP ***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***FNY*** QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.619.867.021 1.356.150.444
Satışların Maliyeti
15 -2.618.487.660 -1.353.708.321
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.379.361 2.442.123
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 33.933.166 18.832.627
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
33.933.166 18.832.627
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.933.166 18.832.627
BRÜT KAR (ZARAR)
35.312.527 21.274.750
Genel Yönetim Giderleri
16 -18.499.555 -17.441.354
Pazarlama Giderleri
16 -3.010.604 -2.404.246
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 10.926.332 9.585.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -9.111.485 -6.088.375
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.617.215 4.925.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.617.215 4.925.896
Finansman Giderleri
19 -883.652 -19.092
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.733.563 4.906.804
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.356.611 -1.089.008
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.690.947 -512.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
334.336 -576.645
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.376.952 3.817.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.376.952 3.817.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151 -58
Ana Ortaklık Payları
11.377.103 3.817.854
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 0 14.308.738 29.138.666 36.466.385 132.772.766 6.152 132.778.918
Transferler
140.000 36.326.385 -36.466.385 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.817.854 3.817.854 -58 3.817.796
Dönem Karı (Zararı)
3.817.854 3.817.854 -58 3.817.796
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Kar Payları
-3.760.000 -3.760.000 -3.760.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -455.012 0 14.448.738 61.705.051 3.817.854 132.830.620 6.094 132.836.714
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 0 16.420.951 59.732.838 25.280.408 154.324.020 5.980 154.330.000
Transferler
3.485.569 21.794.839 -25.280.408 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.282.878 11.377.103 12.659.981 -151 12.659.830
Dönem Karı (Zararı)
11.377.103 11.377.103 -151 11.376.952
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.282.878 1.282.878 1.282.878
Kar Payları
-22.300.000 -22.300.000 -22.300.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000.000 3.313.989 -424.166 1.282.878 19.906.520 59.227.677 11.377.103 144.684.001 5.829 144.689.830


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
72.108.242 -4.099.111
Dönem Karı (Zararı)
11.376.952 3.817.796
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.886.843 -6.762.294
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 341.779 58.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.119.419 -2.258.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.549.709 1.418.959
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-430.290 -3.677.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.892.595 -5.264.955
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
187.943 -382.209
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
187.943 -382.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.356.611 1.089.008
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.757
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.757
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
69.886.282 3.994.336
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
23.418.300 -27.255.029
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.714.351 -4.494.339
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-757.073 -267.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-50.957.278 -4.226.580
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.652.635 5.188.514
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-99.637 -11.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.752.272 5.199.912
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.747.601 24.459.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
69.897 -2.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-28.817.498 24.462.103
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
125.277.299 6.096.010
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
77.376.391 1.049.838
Ödenen Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.803.549 -2.052.391
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.518.524 -2.502.948
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.053.924 -593.610
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-372.738 -35.408
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.013
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-372.738 -39.421
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.569.698 5.204.786
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
19 -883.652 -19.092
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-883.652 -19.092
Alınan Faiz
9.453.350 5.223.878
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.305.202 1.070.267
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.305.202 1.070.267
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.963.760 44.492.284
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 104.268.962 45.562.551


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
11.376.952 3.817.796
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.282.878 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.357.543
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-74.665 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-74.665
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.282.878 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.659.830 3.817.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-151 -58
Ana Ortaklık Payları
12.659.981 3.817.854


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 105.121.839 24.377.392
Finansal Yatırımlar
4 92.568.903 114.665.070
Ticari Alacaklar
6 380.846.490 329.132.139
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21 1.292.342 535.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
379.554.148 328.596.870
Diğer Alacaklar
7 11.552.779 14.615.595
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
21 133.390 33.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.419.389 14.581.842
Türev Araçlar
35.414
Peşin Ödenmiş Giderler
2.444.601 264.753
Diğer Dönen Varlıklar
61.297 43.548
ARA TOPLAM
592.631.323 483.098.497
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
592.631.323 483.098.497
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 1.578.828 1.481.072
Maddi Duran Varlıklar
9 1.740.543 1.532.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.147.675 2.324.630
Peşin Ödenmiş Giderler
1.199.260 2.344.102
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.278.622 2.018.952
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.944.928 9.701.385
TOPLAM VARLIKLAR
601.576.251 492.799.882
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 262.173.780 140.870.695
Ticari Borçlar
6 150.782.986 179.530.587
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
21 687.920 618.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
150.095.066 178.912.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
729.979 595.620
Diğer Borçlar
7 26.222.183 2.423.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 22.102.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.120.183 2.423.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.377.985 1.993.848
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 8.382.632 8.597.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.715.323 6.249.150
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.667.309 2.348.641
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.121.412 610.723
ARA TOPLAM
452.790.957 334.622.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.790.957 334.622.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
4.095.464 3.847.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.095.464 3.847.045
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.095.464 3.847.045
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
456.886.421 338.469.882
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
144.684.001 154.324.020
Ödenmiş Sermaye
14 50.000.000 50.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 3.313.989 3.313.989
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-424.166 -424.166
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-424.166 -424.166
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.282.878 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.282.878 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 19.906.520 16.420.951
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 59.227.677 59.732.838
Net Dönem Karı veya Zararı
11.377.103 25.280.408
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.829 5.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
144.689.830 154.330.000
TOPLAM KAYNAKLAR
601.576.251 492.799.882http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679245


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0736 Değişim: 0,15%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2198 Değişim: 0,47%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.614,97 Değişim: -0,26%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.