KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

19.02.2020 - 23:07
KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 150.032 9.062 747.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253
Yeni Bakiye
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 145.779 9.062 742.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 234.422 10.036 244.458
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.572 -25.404 -212.168 -9.726 -209.726
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -146.989 -53.011 -9.726 -209.726
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37.572 -24.194 -13.378 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.779 -145.779 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
17 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -209 0 -209 0 0 0 0 0 0 213.579 11.129 224.499
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 -9.734 -9.734
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.734 -9.734
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 4.012 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.033 -168.033 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 -209 0 -209 0 0 0 0 -32.186 225.519 213.579 10.767 992.470


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 887.114 936.992
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 887.114 936.992
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 761.153 816.605
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 125.961 120.387
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -188.861 -343.947
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
20 -183.161 -339.451
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
20 -1.108 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
20 -4.592 -4.496
BRÜT KAR (ZARAR)
698.253 593.045
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -197.128 -147.916
Personel Giderleri
21 -31.838 -21.804
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
21 -277 -269
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
21 -165.013 -125.843
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
501.125 445.129
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 2.064.349 5.775.398
Bankalardan Alınan Faizler
22 12.150 12.018
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 10.445 5.678
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22 236.545 745.559
Kambiyo İşlemleri Karı
22 1.529.907 4.828.729
Diğer
22 275.302 183.414
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -145.194 -117.076
Özel Karşılıklar
23 -142.639 -113.023
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
23 0 -176
Diğer
23 -2.555 -3.877
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -2.134.482 -5.794.339
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
24 -382.083 -487.546
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -1.752.397 -5.306.793
Diğer
-2 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
285.798 309.112
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
-132 696
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
285.666 309.808
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -60.958 -65.350
Cari Vergi Karşılığı
11 -28.382 -33.926
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -32.576 -34.409
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 2.985
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
224.708 244.458
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
224.708 244.458
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.129 10.036
Ana Ortaklık Payları
213.579 234.422
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 25 0,37140000 0,40770000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
405.101 915.998
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
707.466 834.301
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
20 -183.773 -339.451
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 125.961 120.387
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22 275.302 183.414
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
25.618 6.100
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-382.357 -131.769
Ödenen Vergiler
-173.761 -27.987
Diğer
10.645 271.003
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-206.727 -14.897
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
1.909.284 -19.879
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-87.000 -628.664
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.443 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.358.898 557.631
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
86.599 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
237.845 76.015
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
198.374 901.101
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -57.762 -32.009
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 739
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.572 2.285
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-55.190 -28.985
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -36.743 -648.267
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-9.734 -209.726
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
354 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-46.123 -857.993
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
97.061 14.123
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 88.657 74.534
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 185.718 88.657


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
224.708 244.458
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-209 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-209 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-267 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
58 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.499 244.458


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 63.203 122.616 185.819 63.211 230.052 293.263
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 341.765 0 341.765 675.432 0 675.432
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 2.364.115 0 2.364.115 4.178.959 0 4.178.959
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
7 2.300.217 0 2.300.217 4.102.143 0 4.102.143
Tüketici Kredileri
2.300.116 0 2.300.116 4.102.059 0 4.102.059
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
101 0 101 84 0 84
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 5.368 0 5.368 5.551 0 5.551
Takipteki Alacaklar
7 232.630 0 232.630 271.640 0 271.640
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -174.100 0 -174.100 -200.375 0 -200.375
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 9.868 0 9.868 10.696 0 10.696
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9.868 0 9.868 10.696 0 10.696
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 6.073 0 6.073 1.204 0 1.204
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 69.876 0 69.876 42.862 0 42.862
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 4.547 0 4.547 131 0 131
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.622 0 2.622 8.922 0 8.922
DİĞER AKTİFLER
12 169.961 0 169.961 82.961 0 82.961
ARA TOPLAM
3.032.030 122.616 3.154.646 5.064.378 230.052 5.294.430
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
3.032.030 122.616 3.154.646 5.064.378 230.052 5.294.430
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 325.492 1.410.010 1.735.502 853.413 3.240.987 4.094.400
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 5.443 0 5.443 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 3 0 3 95.358 0 95.358
KARŞILIKLAR
15 29.868 0 29.868 47.095 0 47.095
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
6.398 0 6.398 5.841 0 5.841
Genel Karşılıklar
23.470 0 23.470 41.254 0 41.254
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 6.585 0 6.585 7.476 0 7.476
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 69.547 0 69.547 46.439 0 46.439
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 311.185 4.043 315.228 225.855 102 225.957
ARA TOPLAM
748.123 1.414.053 2.162.176 1.275.636 3.241.089 4.516.725
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 992.470 0 992.470 777.705 0 777.705
Ödenmiş Sermaye
17 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-209 0 -209 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17 -32.186 0 -32.186 -28.174 0 -28.174
Yasal Yedekler
33.560 0 33.560 37.572 0 37.572
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-65.746 0 -65.746 -65.746 0 -65.746
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
17 439.098 0 439.098 221.507 0 221.507
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
225.519 0 225.519 53.474 0 53.474
Dönem Net Kâr veya Zararı
213.579 0 213.579 168.033 0 168.033
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.767 0 10.767 9.372 0 9.372
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.740.593 1.414.053 3.154.646 2.053.341 3.241.089 5.294.430


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
18 4.719 0 4.719 1.963 0 1.963
VERİLEN TEMİNATLAR
18 0 0 0 605.000 0 605.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18 975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18 975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
975.534 1.329.540 2.305.074 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
980.253 1.329.540 2.309.793 3.058.524 3.015.830 6.074.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820203


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4802 Değişim: 1,30%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3265 Değişim: 1,74%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
771,84 Değişim: 1,38%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.