KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

31.07.2019 - 19:24
KAP ***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FNCLL*** TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 150.032 9.062 747.226
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.253 0 -4.253
Yeni Bakiye
15 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 78.878 145.779 9.062 742.973
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228.666 5.046 233.712
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.779 -145.779 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145.779 -145.779 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -65.746 224.657 228.666 14.108 976.685
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
15 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
15 575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.174 53.474 168.033 9.372 777.705
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99.302 6.046 105.348
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 172.045 -168.033 -4.543 -4.543
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.543 -4.543
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.012 4.012 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.033 -168.033 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
575.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -32.186 225.519 99.302 10.875 878.510


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19 471.989 442.580 230.101 230.598
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
19 471.989 442.580 230.101 230.598
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
19 412.049 376.874 201.754 195.684
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 59.940 65.706 28.347 34.914
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -131.380 -151.239 -59.258 -79.876
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
20 -128.214 -149.944 -58.155 -79.390
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
20 -564 0 -281 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
20 -2.602 -1.295 -822 -486
BRÜT KAR (ZARAR)
340.609 291.341 170.843 150.722
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -127.985 -76.812 -88.829 -49.288
Personel Giderleri
21 -15.524 -9.458 -7.809 -4.469
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
21 -75 -62 -38 -31
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
21 -112.386 -67.292 -80.982 -44.788
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
212.624 214.529 82.014 101.434
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 1.311.334 1.969.354 463.661 1.444.494
Bankalardan Alınan Faizler
22 7.951 4.734 5.179 1.935
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
22 5.739 490 5.501 298
Temettü Gelirleri
22 0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
22 206.210 433.407 -29.520 318.622
Kambiyo İşlemleri Karı
22 969.597 1.446.865 419.514 1.081.671
Diğer
22 121.837 83.858 62.987 41.968
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -29.723 -44.759 14.562 -10.166
Özel Karşılıklar
23 -27.796 -37.706 15.525 -6.455
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 -5.486 0 -2.752
Diğer
23 -1.927 -1.567 -963 -959
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -1.356.588 -1.837.262 -579.538 -1.324.184
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
24 -169.218 -109.921 -86.774 -82.717
Kambiyo İşlemleri Zararı
24 -1.187.368 -1.727.341 -492.764 -1.241.467
Diğer
-2 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
137.647 301.862 -19.301 211.578
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
357 0 102 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
138.004 301.862 -19.199 211.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -32.656 -68.150 3.021 -31.144
Cari Vergi Karşılığı
-17.490 -16.267 -8.549 -6.945
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
11 -15.166 -52.601 11.857 -24.486
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 718 -287 287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
105.348 233.712 -16.178 180.434
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
105.348 233.712 -16.178 180.434
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.046 5.046 2.828 2.171
Ana Ortaklık Payları
99.302 228.666 -19.006 178.263
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar) 25 0,17260000 0,39770000 -0,03310000 0,31000000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
136.817 271.162
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
425.739 382.098
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
20 -128.214 -149.944
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
19 59.940 65.706
Elde Edilen Diğer Kazançlar
22 121.835 83.858
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-127.910 -76.812
Ödenen Vergiler
-80.312 -67.478
Diğer
-134.261 33.734
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
219.348 185.799
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
1.617.604 -19.879
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.881 -513.301
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.425.497 557.631
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-15.640 161.348
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
356.165 456.961
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-339 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
9,10 -26.485 -16.671
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.782 739
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6.630 2.285
Diğer
0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.412 -13.647
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
13 -119.222 -180.772
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-119.222 -180.772
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
218.531 262.542
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
88.657 74.534
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5 307.188 337.076


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
105.348 233.712 -16.178 180.434
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.348 233.712 -16.178 180.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
5 99.174 208.014 307.188 63.211 230.052 293.263
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 595.583 0 595.583 675.432 0 675.432
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 3.162.867 0 3.162.867 4.178.959 0 4.178.959
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
7 3.071.540 0 3.071.540 4.102.143 0 4.102.143
Tüketici Kredileri
3.071.461 0 3.071.461 4.102.059 0 4.102.059
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
79 0 79 84 0 84
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
7 1.310 0 1.310 5.551 0 5.551
Takipteki Alacaklar
7 318.188 0 318.188 271.640 0 271.640
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -228.171 0 -228.171 -200.375 0 -200.375
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8 10.357 0 10.357 10.696 0 10.696
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
8 10.357 0 10.357 10.696 0 10.696
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
9 7.515 0 7.515 1.204 0 1.204
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
10 49.296 0 49.296 42.862 0 42.862
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 626 0 626 131 0 131
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6.852 0 6.852 8.922 0 8.922
DİĞER AKTİFLER
12 97.667 0 97.667 82.961 0 82.961
ARA TOPLAM
4.029.937 208.014 4.237.951 5.064.378 230.052 5.294.430
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.029.937 208.014 4.237.951 5.064.378 230.052 5.294.430
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 474.458 2.547.491 3.021.949 853.413 3.240.987 4.094.400
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 5.566 0 5.566 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 31.723 0 31.723 95.358 0 95.358
KARŞILIKLAR
15 36.391 0 36.391 47.095 0 47.095
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
15 5.160 0 5.160 5.841 0 5.841
Genel Karşılıklar
15 31.231 0 31.231 41.254 0 41.254
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
9.558 0 9.558 7.476 0 7.476
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
11 56.397 0 56.397 46.439 0 46.439
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
16 197.809 48 197.857 225.855 102 225.957
ARA TOPLAM
811.902 2.547.539 3.359.441 1.275.636 3.241.089 4.516.725
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
17 878.510 0 878.510 777.705 0 777.705
Ödenmiş Sermaye
17 575.000 0 575.000 575.000 0 575.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
17 -32.186 0 -32.186 -28.174 0 -28.174
Yasal Yedekler
33.560 0 33.560 37.572 0 37.572
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
-65.746 0 -65.746 -65.746 0 -65.746
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
17 324.821 0 324.821 221.507 0 221.507
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
225.519 0 225.519 -33.062 0 -33.062
Dönem Net Kâr veya Zararı
99.302 0 99.302 254.569 0 254.569
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.875 0 10.875 9.372 0 9.372
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.690.412 2.547.539 4.237.951 2.053.341 3.241.089 5.294.430


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
18 2.058 0 2.058 1.963 0 1.963
VERİLEN TEMİNATLAR
18 210.000 0 210.000 605.000 0 605.000
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
18 2.341.933 2.907.167 5.249.100 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
18 2.341.933 2.907.167 5.249.100 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
2.341.933 2.907.167 5.249.100 2.451.561 3.015.830 5.467.391
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
2.553.991 2.907.167 5.461.158 3.058.524 3.015.830 6.074.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778789


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.479 Değişim: -1,86% Hacim : 87.458 Mio.TL Son veri saati : 17:57
Düşük 10.465 29.05.2024 Yüksek 10.715
Açılış: 10.689
32,2416 Değişim: 0,05%
Düşük 32,1362 29.05.2024 Yüksek 32,3050
Açılış: 32,2257
34,8806 Değişim: -0,39%
Düşük 34,8595 29.05.2024 Yüksek 35,0744
Açılış: 35,0157
2.427,72 Değişim: -0,79%
Düşük 2.416,78 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.