KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

31.07.2023 - 18:22
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 9.760.837 4.107.951 66.685.578 93.185.365 0 93.185.365
Transferler
3.374.989 63.310.589 -66.685.578 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41.414.420 41.414.420 0 41.414.420
Kar Payları
-63.742.686 -63.742.686 0 -63.742.686
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.646.864 13.135.826 3.675.854 41.414.420 70.857.099 0 70.857.099
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -8.013.439 13.135.826 3.675.854 76.857.852 99.933.955 0 99.933.955
Transferler
1.370.903 75.486.949 -76.857.852 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.358.298 26.405.156 28.763.454 0 28.763.454
Kar Payları
-5.997.431 -14.852.195 0 -20.849.626 0 -20.849.626
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -5.655.141 8.509.298 64.310.607 26.405.156 107.847.783 107.847.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.630.512 38.405.511
Dönem Karı (Zararı)
26.405.156 41.414.420
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
16.388.814 16.329.324
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.893.528 785.273
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.034.513 1.900.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 2.176.500 -134.611
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.858.013 2.035.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
647.452 188.652
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -136.919 -103.935
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 784.371 292.587
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.785.402
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 5.027.919 13.454.717
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.044.131 -11.323.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 -36.953.910 -1.388.718
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 6.800.994 -742.685
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 6.299.316 -2.803.547
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 1.109.618 537.064
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4-5 1.447.883 -3.320.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 642.628 107.364
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.390.660 -3.712.479
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -7.130.642 -4.037.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 2.739.982 324.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.749.839 46.419.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -1.347.445 -235.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -771.882 -7.778.851
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.016.171 -1.984.491
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.016.171 -1.984.491
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.390.045 -64.154.430
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.677.338 -515.679
Ödenen Temettüler
15 -20.849.626 -63.742.686
Alınan Faiz
20 136.919 103.935
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.775.704 -27.733.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.775.704 -27.733.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.413.989 39.709.798
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.638.285 11.976.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 14.638.285 24.413.989
Ticari Alacaklar
52.599.793 15.645.883
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 50.678.689 15.604.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.921.104 41.369
Diğer Alacaklar
112.724 77.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 112.724 77.494
Stoklar
7 17.826.000 24.125.316
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.975.362 4.084.980
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 1.415.160 8.251.384
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.383.241 3.235.971
ARA TOPLAM
92.950.565 79.835.017
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
92.950.565 79.835.017
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 3.435 3.435
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.299.702 1.331.651
Maddi Duran Varlıklar
10 48.145.641 47.610.721
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.877.419 4.110.599
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 2.041.743 165.983
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.367.940 53.222.389
TOPLAM VARLIKLAR
147.318.505 133.057.406
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.209.829 854.098
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.209.829 854.098
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 2.209.829 854.098
Ticari Borçlar
15.923.973 14.476.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 268.394 4.514.537
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 15.655.579 9.961.553
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.745.519 1.102.891
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.081.017 560.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 784.932 122.378
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 2.296.085 438.072
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 3.357.409 617.427
ARA TOPLAM
26.317.747 17.610.956
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.317.747 17.610.956
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.792.958 4.792.265
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.792.958 4.792.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 4.792.958 4.792.265
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.360.017 10.720.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 8.360.017 10.720.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.152.975 15.512.495
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.470.722 33.123.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
107.847.783 99.933.955
Ödenmiş Sermaye
15 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.655.141 -8.013.439
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.655.141 -8.013.439
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.509.298 13.135.826
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.310.607 3.675.853
Net Dönem Karı veya Zararı
26.405.156 76.857.852
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
107.847.783 99.933.955
TOPLAM KAYNAKLAR
147.318.505 133.057.406


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 181.017.842 157.671.945 86.117.503 84.065.779
Satışların Maliyeti
16 -163.765.639 -119.518.608 -79.657.058 -65.670.041
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.252.203 38.153.337 6.460.445 18.395.738
BRÜT KAR (ZARAR)
17.252.203 38.153.337 6.460.445 18.395.738
Genel Yönetim Giderleri
17 -10.431.150 -2.985.892 -8.130.546 -1.522.385
Pazarlama Giderleri
17 -2.155.337 -2.346.600 -1.198.785 -1.289.616
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 23.575.289 14.251.654 18.798.815 6.058.584
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.066.483 -1.754.769 -9.232.016 -1.091.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
18.174.522 45.317.730 6.697.913 20.550.582
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 7.232.886 3.390.858 4.345.874 1.789.446
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.407.408 48.708.588 11.043.787 22.340.028
Finansman Gelirleri
20 7.669.074 8.042.502 5.081.094 1.866.233
Finansman Giderleri
20 -1.643.407 -1.881.953 -239.762 -859.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
31.433.075 54.869.137 15.885.119 23.346.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.027.919 -13.454.717 -3.789.668 -6.261.523
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -7.608.106 -12.170.005 -4.902.109 -5.732.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.580.187 -1.284.712 1.112.441 -528.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.405.156 41.414.420 12.095.451 17.085.109
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.405.156 41.414.420 12.095.451 17.085.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.405.156 41.414.420 12.095.451 17.085.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.358.299 0 -474.455 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 3.062.726 0 -478.217 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-704.427 0 3.762 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -704.427 0 3.762 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.358.299 0 -474.455 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.763.455 41.414.420 11.620.996 17.085.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
28.763.455 41.414.420 11.620.996 17.085.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177645


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 0,90% Hacim : 122.678 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.634 20.05.2024 Yüksek 10.775
Açılış: 10.661
32,2121 Değişim: 0,10%
Düşük 32,1477 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
35,0077 Değişim: 0,05%
Düşük 34,9470 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.512,54 Değişim: 0,08%
Düşük 2.508,02 21.05.2024 Yüksek 2.517,63
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.