KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:42
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001 119.282.002
Transferler
0 0 0 0 31.540.181 -31.540.181 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -757.915 0 0 8.656.641 7.898.726 7.898.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -757.915 0 0 8.656.641 7.898.726 7.898.726
Kar Payları
0 0 0 -1.720.050 -30.903.721 0 -32.623.771 -32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.462.255 9.882.930 3.560.777 8.656.641 34.915.956 34.915.956
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.785 9.882.930 3.560.775 30.530.047 57.294.830 57.294.830
Transferler
0 0 0 -122.093 30.652.140 -30.530.047 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -748.402 0 0 12.635.260 11.886.858 11.886.858
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -748.402 0 0 12.635.260 11.886.858 11.886.858
Kar Payları
0 0 0 0 -30.104.964 0 -30.104.964 -30.104.964
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.705.187 9.760.837 4.107.951 12.635.260 39.076.724 39.076.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.145.160 11.115.774
Dönem Karı (Zararı)
12.635.260 8.656.641
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.271.821 3.725.481
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 428.487 440.339
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.137.713 839.765
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 354.025 497.148
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
783.688 342.617
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
84.566 -10.306
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -11.161 -14.023
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 95.727 3.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.621.055 2.455.683
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.234.484 1.035.745
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 621.494 2.380.272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
32.330 11.057
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 32.330 11.057
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.699.709 -1.035.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 268.173 -167.631
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -504.484 -888.241
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 142.482 124.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-94.770 611.565
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
13 -779.652 -444.416
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13 684.882 1.055.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.672.597 13.417.867
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -439.316
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.527.437 -1.862.777
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.436 -3.914
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.436 -3.914
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.436 -3.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.220.184 -32.787.387
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.381 -173.922
Ödenen Temettüler
14 -30.104.964 -32.623.771
Ödenen Faiz
0 -3.717
Alınan Faiz
19 11.161 14.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.081.460 -21.675.527
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.081.460 -21.675.527
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 35.752.664 40.031.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.671.204 18.356.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.671.204 35.752.664
Ticari Alacaklar
8.644.558 9.266.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.644.558 9.258.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 7.764
Diğer Alacaklar
48.902 88.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 48.902 88.602
Stoklar
7 12.562.275 10.862.566
Peşin Ödenmiş Giderler
8 749.523 1.017.696
Diğer Dönen Varlıklar
13 985.222 205.570
ARA TOPLAM
41.661.684 57.193.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.661.684 57.193.150
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10.921 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 10.921 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.587.230 1.630.179
Maddi Duran Varlıklar
10 10.661.547 10.874.949
Kullanım Hakkı Varlıkları
820.798 984.957
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.647.184 516.323
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.727.680 14.009.959
TOPLAM VARLIKLAR
56.389.364 71.203.109
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
561.775 499.226
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
561.775 499.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
561.775 499.226
Ticari Borçlar
6.950.352 7.454.836
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.055.928 3.772.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.894.424 3.682.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 578.370 435.888
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 3.502.449 2.527.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.257.509 325.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 347.064 53.184
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 910.445 272.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.012.781 255.962
ARA TOPLAM
13.863.236 11.498.929
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.863.236 11.498.929
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.540 486.949
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
382.540 486.949
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
382.540 486.949
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.066.864 1.922.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 3.066.864 1.922.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.449.404 2.409.350
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.312.640 13.908.279
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.076.724 57.294.830
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.705.187 -956.785
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.705.187 -956.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.705.187 -956.785
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.760.837 9.882.930
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.107.951 3.560.775
Net Dönem Karı veya Zararı
12.635.260 30.530.047
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.076.724 57.294.830
TOPLAM KAYNAKLAR
56.389.364 71.203.109


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 38.486.773 24.255.217
Satışların Maliyeti
15 -27.650.873 -16.647.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
10.835.900 7.607.833
BRÜT KAR (ZARAR)
10.835.900 7.607.833
Genel Yönetim Giderleri
16 -981.195 -852.525
Pazarlama Giderleri
16 -704.142 -342.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.013.596 1.440.803
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -980.625 -798.596
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.183.534 7.055.416
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.324.026 1.118.659
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -109
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.507.560 8.173.966
Finansman Gelirleri
19 3.478.650 -729.895 -476.680
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
15.256.315 11.112.324
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.621.055 -2.455.683
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -3.502.449 -2.541.404
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 881.394 85.721
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.635.260 8.656.641
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.635.260 8.656.641
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.635.260 8.656.641
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-748.402 -757.915
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -997.869 -947.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
249.467 189.479
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 249.467 189.479
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-748.402 -757.915
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.886.858 7.898.726
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.886.858 7.898.726http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931967


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.