KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

27.05.2020 - 18:16
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Transferler
2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.085 8.485.241 8.181.156 8.181.156
Kar Payları
-23.551.301 -23.551.301 -23.551.301
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.014.429 11.602.980 7.080.429 8.485.241 40.432.084 40.432.084
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -704.340 11.602.980 2.924.317 31.540.181 59.641.001 59.641.001
Transferler
31.540.181 -31.540.181 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-757.915 8.656.641 7.898.726 7.898.726
Kar Payları
-1.720.050 -30.903.721 -32.623.771 -32.623.771
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.462.255 9.882.930 3.560.777 8.656.641 34.915.956 34.915.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.115.774 -5.886.584
Dönem Karı (Zararı)
8.656.641 8.485.241
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.725.481 2.844.987
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 440.339 408.411
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
839.765 240.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
497.148 76.775
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
342.617 164.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -10.306 -112.598
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.455.683 2.595.923
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -287.530
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10,18 0 -287.530
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.035.745 -17.152.636
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 2.380.272 -3.266.724
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.057 -13.529.656
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.035.812 -1.404.868
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -167.631 39.655
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -888.241 1.374.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 124.535 63.274
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 391.363
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
0 -267.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
611.565 -552.338
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-444.416 -1.341.026
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.055.981 788.688
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.417.867 -5.822.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -439.316 -36.951
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.862.777 -27.225
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.914 -809.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 450.841
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 0 450.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.914 -1.265.513
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.914 -1.265.513
Alınan Faiz
18 0 4.753
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.787.387 -23.535.970
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-173.922 -92.514
Ödenen Temettüler
-32.623.771 -23.551.301
Ödenen Faiz
-3.717 -3.334
Alınan Faiz
14.023 111.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.675.527 -30.232.473
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.675.527 -30.232.473
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 40.031.862 34.730.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 18.356.335 4.497.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 18.356.335 40.031.862
Ticari Alacaklar
5.774.703 8.154.975
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 5.774.703 8.154.975
Diğer Alacaklar
85.292 96.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 85.292 96.349
Stoklar
7 6.555.463 5.519.651
Peşin Ödenmiş Giderler
8 765.668 598.037
Diğer Dönen Varlıklar
13 712.655 435.870
ARA TOPLAM
32.250.116 54.836.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.250.116 54.836.744
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
3.551 3.551
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 3.551 3.551
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.754.354 1.796.951
Maddi Duran Varlıklar
10 11.672.346 12.066.175
Kullanım Hakkı Varlıkları
521.766 695.687
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 540.920 265.720
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
14.492.937 14.828.084
TOPLAM VARLIKLAR
46.743.053 69.664.828
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
777.042 813.474
Ticari Borçlar
3.838.997 4.727.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.839.868 1.514.011
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.999.129 3.213.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 401.092 276.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.539.018 1.862.777
Kısa Vadeli Karşılıklar
693.154 427.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 225.356 2.988
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 467.798 424.698
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.275.388 219.407
ARA TOPLAM
9.524.691 8.327.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.524.691 8.327.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.302.406 1.696.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.302.406 1.696.688
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.302.406 1.696.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.827.097 10.023.827
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.915.956 59.641.001
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.462.255 -704.340
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.462.255 -704.340
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.462.255 -704.340
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 9.882.930 11.602.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.560.777 2.924.317
Net Dönem Karı veya Zararı
8.656.641 31.540.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.915.956 59.641.001
TOPLAM KAYNAKLAR
46.743.053 69.664.828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 24.255.217 26.628.265
Satışların Maliyeti
15 -16.647.384 -19.097.306
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.607.833 7.530.959
BRÜT KAR (ZARAR)
7.607.833 7.530.959
Genel Yönetim Giderleri
16 -852.525 -545.889
Pazarlama Giderleri
16 -342.099 -439.534
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.440.803 2.039.979
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -798.596 -664.075
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.055.416 7.921.440
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.118.659 1.424.808
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -109 -2.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.173.966 9.343.889
Finansman Gelirleri
19 3.415.038 1.794.483
Finansman Giderleri
20 -476.680 -248.815
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
11.112.324 10.889.557
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.455.683 -2.404.316
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.541.404 -2.595.923
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 85.721 191.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.656.641 8.485.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.656.641 8.485.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.656.641 8.485.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-757.915 -304.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -947.394 -380.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
189.479 76.021
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 189.479 76.021
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-757.915 -304.085
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.898.726 8.181.156
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.898.726 8.181.156http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.942 Değişim: 1,88% Hacim : 179.807 Mio.TL Son veri saati : 16:10
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1956 Değişim: 0,05%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9940 Değişim: 0,01%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.510,59 Değişim: 0,01%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.