KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:13
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Transferler
11 0 0 0 1.765.228 18.570.813 -20.336.041 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-119.242 31.015.495 30.896.253 30.896.253
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -119.242 0 0 31.015.495 30.896.253 30.896.253
Kar Payları
11 -18.366.119 -18.366.119 -18.366.119
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -512.623 8.903.623 2.329.507 31.015.495 56.013.865 56.013.865
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 55.802.229
Transferler
11 0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-246.039 22.032.481 21.786.442 21.786.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -246.039 0 0 22.032.481 21.786.442 21.786.442
Kar Payları
11 0 0 0 0 -27.707.413 0 -27.707.413 -27.707.413
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -956.383 11.602.980 2.924.317 22.032.481 49.881.258 49.881.258


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.801.263 32.351.715
Dönem Karı (Zararı)
22.032.481 31.015.495
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.750.576 9.371.779
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.026.921 660.187
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.141.007 941.741
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 216.796 265.721
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 29.100
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
924.211 646.920
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-211.699 -578.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-285.166 -578.798
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
73.467 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 6.245.189 8.409.759
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -450.842 -61.110
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.993.645 -2.137.052
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.214.954 -2.054.226
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.214.954 -2.054.226
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
146.983 3.736.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.984.495 -1.432.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-319.834 -40.597
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.586.056 -1.794.452
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.433.248 -1.421.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.808 -372.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25.105 -19.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-232.506 -531.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.789.412 38.250.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
10 -53.748 -88.743
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -4.934.401 -5.809.764
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-61.563 -1.157.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.101.541 61.110
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.101.541 61.110
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.281.586 -1.681.173
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.281.586 -1.681.173
Alınan Faiz
118.482 462.979
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.820.255 -18.250.300
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-270.315 0
Ödenen Temettüler
12 -27.707.413 -18.366.119
Alınan Faiz
157.473 115.819
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.080.555 12.944.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.080.555 12.944.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.730.399 24.830.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 29.649.844 37.774.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 29.649.844 34.730.399
Ticari Alacaklar
8.966.396 7.751.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 8.966.396 7.751.442
Diğer Alacaklar
0 86.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 86.874
Stoklar
5 7.150.381 5.165.886
Peşin Ödenmiş Giderler
97.816 348.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 17.229
Diğer Dönen Varlıklar
11 506.529 566.637
ARA TOPLAM
46.370.966 48.666.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
46.370.966 48.666.515
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.832.235 1.589.527
Maddi Duran Varlıklar
7 10.147.747 10.299.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
38.502 0
Peşin Ödenmiş Giderler
570.066
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 771.281 378.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.374.539 12.281.757
TOPLAM VARLIKLAR
59.745.505 60.948.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
156.633
Ticari Borçlar
4.437.550 2.851.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 3.225.632 1.792.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.211.918 1.059.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 284.678 259.573
Diğer Borçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.642.137 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.141.755 205.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 58.592 46.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 1.083.163 158.952
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 155.543 388.048
ARA TOPLAM
7.818.296 3.704.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.818.296 3.704.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
145.969 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.899.982 1.441.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 1.899.982 1.441.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.045.951 1.441.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.864.247 5.146.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.881.258 55.802.229
Ödenmiş Sermaye
12 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
12 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-956.383 -710.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-956.383 -710.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-956.383 -710.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 11.602.980 8.903.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.924.317 2.329.507
Net Dönem Karı veya Zararı
22.032.481 31.001.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.881.258 55.802.229
TOPLAM KAYNAKLAR
59.745.505 60.948.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 88.702.173 69.999.869 31.702.207 25.720.816
Satışların Maliyeti
13 -63.429.554 -47.264.084 -22.910.899 -16.314.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.272.619 22.735.785 8.791.308 9.405.865
BRÜT KAR (ZARAR)
25.272.619 22.735.785 8.791.308 9.405.865
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.518.945 -2.294.457 -887.456 -675.209
Pazarlama Giderleri
14 -1.492.252 -1.099.258 -524.440 -422.401
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 4.334.532 6.862.838 1.129.705 4.803.219
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -1.846.624 -3.089.703 -923.769 -2.567.504
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
23.749.330 23.115.205 7.585.348 10.543.970
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 4.069.420 11.209.903 1.340.843 7.927.821
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -601.547 0 -243.314 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.217.203 34.325.108 8.682.877 18.471.791
Finansman Gelirleri
17 3.937.756 6.832.254 964.301 2.968.946
Finansman Giderleri
17 -2.877.289 -1.732.108 -2.373.101 -1.310.599
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.277.670 39.425.254 7.274.077 20.130.138
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.245.189 -8.409.759 -1.711.398 -4.218.843
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -6.576.538 -8.490.174 -1.649.181 -4.150.993
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 331.349 80.415 -62.217 -67.850
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.032.481 31.015.495 5.562.679 15.911.295
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 19 0,01500000 0,02200000 0,00400000 0,01100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-246.039 -119.242 -72.922 -79.313
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 -307.549 -149.053 -93.489 -99.142
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
61.510 29.811 20.567 19.829
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 61.510 29.811 20.567 19.829
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-246.039 -119.242 -72.922 -79.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.786.442 30.896.253 5.489.757 15.831.982
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
21.786.442 30.896.253 5.489.757 15.831.982http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.967 Değişim: 1,15% Hacim : 15.149 Mio.TL Son veri saati : 15:19
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5441 Değişim: 0,50%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5742
Açılış: 13,477
15,2633 Değişim: 0,14%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,3236
Açılış: 15,2419
804,03 Değişim: 0,36%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 805,34
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.