KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.04.2019 - 18:17
KAP ***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FMIZP*** FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -393.381 7.138.395 2.124.813 20.336.041 43.483.731 0 43.483.731
Transferler
0 0 0 0 20.336.041 -20.336.041 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-542.431 8.176.603 7.634.172 0 7.634.172
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -542.431 0 8.176.603 7.634.172 0 7.634.172
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -935.812 7.138.395 22.460.854 7.634.172 50.575.472 0 50.575.472
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.276.790 1.073 -710.344 8.903.623 2.329.507 31.001.580 55.802.229 0 55.802.229
Transferler
0 0 0 2.699.357 28.302.223 -31.001.580 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-304.085 8.485.241 8.181.156 8.181.156
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -304.085 0 0 8.485.241 8.181.156 0 8.181.156
Kar Payları
0 0 0 0 -23.551.301 -23.551.301 0 -23.551.301
Dönem Sonu Bakiyeler
14.276.790 1.073 -1.014.429 11.602.980 7.080.429 8.485.241 40.432.084 0 40.432.084


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.979.098 -3.121.301
Dönem Karı (Zararı)
8.485.241 7.634.172
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.844.987 3.384.493
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 408.411 219.624
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
240.781 709.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.775 637.293
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11 164.006 71.849
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 -112.598 129.693
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.595.923 2.326.034
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-287.530 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10,18 -287.530 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.152.636 -12.666.157
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -3.266.724 -1.061.751
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.529.656 -10.388.587
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.404.868 -45.180
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 39.655 -314.239
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.374.286 -427.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 63.274 107.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
391.363 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-267.628 -293.260
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-552.338 -242.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.341.026 -287.803
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
788.688 45.498
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.822.408 -1.647.492
Kira Ödemeleri
-92.514 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -36.951 -7.982
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-27.225 -1.465.827
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-809.919 -22.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
450.841 -22.340
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 450.841 -22.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.265.513 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.265.513 0
Alınan Faiz
18 4.753 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-23.443.456 -129.693
Ödenen Temettüler
-23.551.301 0
Ödenen Faiz
-3.334 -222.230
Alınan Faiz
111.179 92.537
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.232.473 -3.273.334
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-30.232.473 -3.273.334
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 34.730.399 24.830.134
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.497.926 21.556.800


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.497.926 34.730.399
Ticari Alacaklar
11.018.166 7.751.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 11.018.166 7.751.442
Diğer Alacaklar
13.616.530 86.874
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 13.522.232 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 94.298 86.874
Stoklar
7 6.570.754 5.165.886
Peşin Ödenmiş Giderler
8 308.393 348.048
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 17.229
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.983.684 566.637
ARA TOPLAM
37.995.453 48.666.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.995.453 48.666.515
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
14.708 14.708
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.708 14.708
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.546.931 1.589.527
Maddi Duran Varlıklar
10 11.123.382 10.299.100
Kullanım Hakkı Varlıkları
214.292 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 646.050 378.422
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.545.363 12.281.757
TOPLAM VARLIKLAR
51.540.816 60.948.272
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4.225.780 2.851.494
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 1.892.514 1.792.384
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.333.266 1.059.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 322.847 259.573
Diğer Borçlar
6 0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
62.293 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
62.293 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 2.551.469 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
369.392 205.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 199.044 46.434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 170.348 158.952
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 1.176.736 388.048
ARA TOPLAM
8.708.517 3.704.501
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.708.517 3.704.501
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
538.743 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
538.743 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.861.472 1.441.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.861.472 1.441.542
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.400.215 1.441.542
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.108.732 5.146.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
40.432.084 55.802.229
Ödenmiş Sermaye
14 14.276.790 14.276.790
Sermaye Düzeltme Farkları
14 1.073 1.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.014.429 -710.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.014.429 -710.344
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.014.429 -710.344
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 11.602.980 8.903.623
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.080.429 2.329.507
Net Dönem Karı veya Zararı
8.485.241 31.001.580
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.432.084 55.802.229
TOPLAM KAYNAKLAR
51.540.816 60.948.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 26.628.265 20.742.057
Satışların Maliyeti
15 -19.097.306 -14.740.939
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.530.959 6.001.118
BRÜT KAR (ZARAR)
7.530.959 6.001.118
Genel Yönetim Giderleri
16 -545.889 -801.913
Pazarlama Giderleri
16 -439.534 -345.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.039.979 1.486.248
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -664.075 -282.574
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.921.440 6.057.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.424.808 684.256
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -2.359 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.343.889 6.741.728
Finansman Gelirleri
19 1.794.483 3.425.981
Finansman Giderleri
20 -248.815 -365.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.889.557 9.802.553
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.404.316 -2.168.381
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -2.595.923 -2.326.033
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 191.607 157.652
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.485.241 7.634.172
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.485.241 7.634.172
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.485.241 7.634.172
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,00590000 0,00530000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-304.085 542.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -380.106 678.039
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.021 -135.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 76.021 -135.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21 -304.085 542.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.181.156 8.176.603
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.181.156 8.176.603http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.740 Değişim: 2,57% Hacim : 92.375 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.740
Açılış: 10.588
32,8315 Değişim: 0,07%
Düşük 32,7756 21.06.2024 Yüksek 32,8573
Açılış: 32,8097
35,1382 Değişim: -0,19%
Düşük 35,0885 21.06.2024 Yüksek 35,2792
Açılış: 35,2067
2.488,14 Değişim: -0,07%
Düşük 2.486,50 21.06.2024 Yüksek 2.493,79
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.