KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 - 18:13
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 0 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 73.090.750
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-3.880.745 10.238.481 -6.357.736 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31.484 31.484 40.877 72.361 -610.101 -537.740 -537.740
Dönem Karı (Zararı)
-610.101 -610.101 -610.101
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.484 31.484 40.877 72.361 72.361 72.361
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.297.017 3.494.159 40.877 3.535.036 3.154.535 27.844.166 -610.101 72.553.010 72.553.010
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 154.949.699 154.949.699
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-5.900.839 5.900.839 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 623.556 -3.039.688 -3.039.688
Dönem Karı (Zararı)
623.556 -2.867.148 -2.867.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-129.903 -129.903 -42.637 -172.540 -172.540 -172.540
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.143.004 5.746.808 -25.775 5.721.033 3.157.970 21.939.892 623.556 70.071.825 70.071.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.584.331 4.304.214
Dönem Karı (Zararı)
623.556 -610.101
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
623.556 -610.101
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.844.301 -710.278
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 57.625 52.356
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.290 76.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 12.465 81.363
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -15.755 -4.956
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-188.214 -487.633
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] -1.241 -49.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -186.973 -437.807
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-297.681 -607.672
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
[3] -297.681 -607.672
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -1.421.165 -240.773
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8.424 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
[27] 8.424 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 497.037
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-363.586 5.624.593
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.733.339 4.306.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 737 -31.629
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
[8] 1.732.602 4.337.842
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
515.580 -3.791.187
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[13,16] 0 576
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
[13,16] 515.580 -3.791.763
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.853.345 -4.358.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] 0 619.636
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
[8] -1.853.345 -4.978.327
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-759.160 9.468.258
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] 0 2.448
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
[13,16] -759.160 9.465.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.584.331 4.304.214
Ödenen Temettüler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-29.893 -617.817
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 200 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.093 -617.817
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -30.093 -617.817
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-452.100 -2.681.419
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
900.217 0
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 900.000 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 217 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.352.317 -2.681.419
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -1.352.317 -2.164.531
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] 0 -516.888
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.066.324 1.004.978
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.066.324 1.004.978
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.185.464 475.332
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 119.140 1.480.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 119.140 2.185.464
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
[8] 7.895.995 9.612.338
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26.297 27.034
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.869.698 9.585.304
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 91.451 99.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
91.451 99.694
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 3.078.400 3.575.325
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.078.400 3.575.325
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 14.733 13.760
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 483.583 500.402
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
483.583 500.402
ARA TOPLAM
11.683.302 15.986.983
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.683.302 15.986.983
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.896 264.896
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
[10] 15.463 10.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.463 10.275
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 29.539.308 29.298.477
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 30.881.200 30.648.550
Maddi Duran Varlıklar
[12] 11.960.503 11.996.659
Arazi ve Arsalar
6.750.000 6.750.000
Binalar
4.474.302 4.500.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
90.633 93.870
Taşıtlar
337.758 340.583
Mobilya ve Demirbaşlar
307.810 312.206
Özel Maliyetler
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 352.544 352.298
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
352.544 352.298
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 4.459.731 2.991.877
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.473.645 75.563.032
TOPLAM VARLIKLAR
89.156.947 91.550.015
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 250.000 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
250.000 0
Banka Kredileri
250.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.077.093 3.019.336
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.077.093 3.019.336
Banka Kredileri
3.077.093 3.019.336
Diğer Finansal Yükümlülükler
[7] 17.824 17.607
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
17.824 17.607
Ticari Borçlar
[8] 1.249.793 3.103.138
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.249.793 3.103.138
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 180.544 1.053
Diğer Borçlar
[10] 1.271.215 2.131.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.150.030 1.150.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
121.185 981.515
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 1.531.146 1.480.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.531.146 1.480.737
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 271.737 295.469
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
111.737 135.469
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
160.000 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 29.406 157.526
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29.406 157.526
ARA TOPLAM
7.878.758 10.206.411
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.878.758 10.206.411
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 9.592.995 10.359.314
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.592.995 10.359.314
Banka Kredileri
9.592.995 10.359.314
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 15.476 16.086
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15.476 16.086
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.597.893 1.347.395
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.597.893 1.347.395
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.206.364 11.722.795
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.085.122 21.929.206
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.071.825 69.620.809
Ödenmiş Sermaye
[18] 31.250.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
[20] 5.721.033 5.893.573
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.746.808 5.876.711
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6.889.812 6.889.812
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.143.004 -1.013.101
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.775 16.862
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.157.970 3.157.970
Yasal Yedekler
3.157.970 3.157.970
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 21.939.892 27.840.731
Net Dönem Karı veya Zararı
623.556 -5.900.839
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.071.825 69.620.809
TOPLAM KAYNAKLAR
89.156.947 91.550.015


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 1.068.042 2.252.515
Satışların Maliyeti
[23] -396.559 -1.870.396
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
671.483 382.119
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
671.483 382.119
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.476.706 -1.660.275
Pazarlama Giderleri
[25] -107.330 -133.435
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 73.116 218.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -46.331 -215.258
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-885.768 -1.408.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 200 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 297.681 607.672
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-587.887 -800.429
Finansman Gelirleri
[28] 24.311 37.655
Finansman Giderleri
[28] -234.033 -88.100
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-797.609 -850.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
[14] 1.421.165 240.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.421.165 240.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
623.556 -610.101
DÖNEM KARI (ZARARI)
623.556 -610.101
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
623.556 -610.101
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-172.540 72.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -162.379 39.356
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
[3] -56.850 40.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.850 40.876
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
[14] 46.689 -7.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.689 -7.871
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-172.540 72.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.016 -537.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
451.016 -537.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934203


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.