KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 18:26
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 -687.838 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.269.830 62.582.501 0 62.582.501
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
45.925 4.223.905 -4.269.830 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.663 4.150.513 4.150.513 6.357.736 10.508.249 0 10.508.249
Dönem Karı (Zararı)
6.357.736 6.357.736 0 6.357.736
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.791.176 -640.663 4.150.513 4.150.513 4.150.513 0 4.150.513
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 3.462.675 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Transferler
-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.098.636 315.400 2.414.036 16.862 2.430.898 -5.900.839 -3.469.941 0 -3.469.941
Dönem Karı (Zararı)
-5.900.839 -5.900.839 0 -5.900.839
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.098.636 315.400 2.414.036 16.862 2.430.898 2.430.898 0 2.430.898
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 6.889.812 -1.013.101 5.876.711 16.862 5.893.573 3.157.970 27.840.731 -5.900.839 69.620.809 0 69.620.809


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.431.490 -4.180.633
Dönem Karı (Zararı)
-5.900.839 6.357.736
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-5.900.839 6.357.736
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.542.899 -4.142.260
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 202.237 98.828
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.672.929 379.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 73.474 146.374
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 0 160.000
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] 13.599.455 72.932
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.820.446 -2.489.132
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] -70 1.487
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -1.820.376 -2.490.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-345.000 -455.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
[11] -345.000 -455.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] -6.430.361 -2.725.728
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-6.430.361 -2.725.728
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -2.721.963 -332.594
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[27] -38.710 -14.610
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-38.710 -14.610
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.024.213 1.396.670
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.789.430 -6.396.109
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.147.638 754.831
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.034 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.174.672 754.831
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 11.280.250 -6.869.379
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
826 -826
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.279.424 -6.868.553
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -5.269.929 921.320
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.149.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.269.929 2.071.065
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] -368.529 -1.202.881
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
650 -86.150
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-369.179 -1.116.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.431.490 -4.180.633
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-425.959 -63.424
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 306.711 165.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
306.711 165.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -732.670 -228.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-732.670 -228.424
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.295.399 -1.484.586
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.696.198 4.010.030
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 1.696.198 4.010.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.991.597 -5.494.616
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -5.991.597 -5.494.616
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.132 -5.728.643
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.710.132 -5.728.643
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 475.332 6.203.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.185.464 475.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.185.464 475.332
Ticari Alacaklar
[8] 9.612.338 20.820.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27.034 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.585.304 20.820.248
Diğer Alacaklar

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8386 Değişim: 0,09%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1487 Değişim: -0,16%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.455,29 Değişim: -1,38%
Düşük 2.453,65 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.