KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:02
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 -687.838 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.362.157 62.674.828 0 62.674.828
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
45.925 4.316.232 -4.362.157 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.044 -251.044 -251.044 2.246.574 1.995.530 0 1.995.530
Dönem Karı (Zararı)
2.246.574 2.246.574 0 2.246.574
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-251.044 -251.044 -251.044 -251.044 0 -251.044
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -938.882 -938.882 -938.882 7.035.280 17.698.012 2.246.574 64.670.358 0 64.670.358
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.328.501 -1.328.501 3.462.675 7.035.280 17.605.685 6.357.736 73.090.750 0 73.090.750
Transferler
-3.877.310 10.235.046 -6.357.736 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 1.075.610 1.051.398 0 1.051.398
Dönem Karı (Zararı)
1.075.610 1.075.610 0 1.075.610
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.622 -3.622 -20.590 -24.212 -24.212 0 -24.212
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 4.791.176 -1.332.123 3.459.053 -20.590 3.438.463 3.157.970 27.840.731 1.075.610 74.142.148 0 74.142.148


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.794.343 -4.161.938
Dönem Karı (Zararı)
1.075.610 2.246.574
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.075.610 2.246.574
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-5.835.999 -2.306.645
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[12] 151.553 167.181
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
168.858 207.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 75.238 22.146
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[15] 99.355 165.485
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
[8,26] -5.735 19.644
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.606.651 -341.353
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
[26,27] -2.413 -218.826
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
[11,26,27] -1.604.238 -122.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
[3] -4.455.009 -2.345.039
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.455.009 -2.345.039
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
[14] -668.331 -459.971
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
[27] -28.439 -139.831
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-28.439 -139.831
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
602.020 605.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
10.554.732 -4.101.867
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] 3.984.042 3.959.789
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.072 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.017.114 3.959.789
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 3.248.361 -15.096.119
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-227.621 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.475.982 -15.096.119
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[8] -7.624.176 -1.018.769
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.149.745
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.624.176 130.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
[13,16] 10.946.505 8.053.232
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
310.286 116.031
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.636.219 7.937.201
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.794.343 -4.161.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.454 45.023
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,27] 200.439 139.831
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
200.439 139.831
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12] -706.893 -94.808
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-706.893 -94.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.603.497 3.372.328
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.088.873 5.942.955
Kredilerden Nakit Girişleri
[6] 2.088.873 5.580.837
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
[7] 362.118
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.692.370 -2.570.627
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[6] -5.210.331 -2.570.627
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[7] -482.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.684.392 -744.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.684.392 -744.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 475.332 6.203.975
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 2.159.724 5.459.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 2.159.724 475.332
Ticari Alacaklar
[8] 16.802.373 20.820.248
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33.072 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.769.301 20.820.248
Diğer Alacaklar
[10] 147.208 6.067
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.351 576
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
141.857 5.491
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 17.114.594 20.936.821
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.114.594 20.936.821
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[14] 11.881 92.385
Diğer Dönen Varlıklar
[16] 488.959 265.620
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
250 250
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
488.709 265.370
ARA TOPLAM
36.724.739 42.596.473
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.724.739 42.596.473
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
[5] 264.896 264.896
Diğer Alacaklar
[10] 10.753 16.021
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.753 16.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 27.283.494 22.850.273
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[11] 29.950.765 28.313.207
Maddi Duran Varlıklar
[12] 9.785.749 9.402.409
Arazi ve Arsalar
5.400.000 5.400.000
Binalar
3.538.636 3.600.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
97.106 106.817
Taşıtlar
437.168 426
Mobilya ve Demirbaşlar
312.839 295.166
Peşin Ödenmiş Giderler
[13] 350.602 55.444
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
350.602 55.444
Ertelenmiş Vergi Varlığı
[14] 1.263.471 593.036
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
68.909.730 61.495.286
TOPLAM VARLIKLAR
105.634.469 104.091.759
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[6] 0 928.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 928.490
Banka Kredileri
928.490
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[6] 2.958.460 3.140.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.958.460 3.140.913
Banka Kredileri
2.958.460 3.140.913
Diğer Finansal Yükümlülükler
42.361 524.400
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
[7] 42.361 524.400
Ticari Borçlar
[8] 748.891 8.258.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
748.891 8.258.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[9] 145.890 57.895
Diğer Borçlar
[10] 1.699.242 1.719.013
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.457.253 1.149.380
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
241.989 569.633
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 12.455.543 1.123.017
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.455.543 1.123.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 393.634 361.352
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
134.279 201.352
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
259.355 160.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[16] 214.141 210.083
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
214.141 210.083
ARA TOPLAM
18.658.162 16.323.989
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.658.162 16.323.989
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[6] 11.108.949 13.237.411
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
11.108.949 13.237.411
Banka Kredileri
11.108.949 13.237.411
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[13] 11.304 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11.304 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 1.713.906 1.439.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.713.906 1.439.609
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.834.159 14.677.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.492.321 31.001.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
74.142.148 73.090.750
Ödenmiş Sermaye
[18] 31.250.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.438.463 3.462.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 3.459.053 3.462.675
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
4.791.176 4.791.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.332.123 -1.328.501
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-20.590
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 3.157.970 7.035.280
Yasal Yedekler
3.157.970 3.154.535
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
0 3.880.745
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] 27.840.731 17.605.685
Net Dönem Karı veya Zararı
1.075.610 6.357.736
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
74.142.148 73.090.750
TOPLAM KAYNAKLAR
105.634.469 104.091.759


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 2.551.797 17.778.792 210.669 461.059
Satışların Maliyeti
[23] -2.567.768 -14.755.737 -143.965 -1.479.173
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-15.971 3.023.055 66.704 -1.018.114
BRÜT KAR (ZARAR)
-15.971 3.023.055 66.704 -1.018.114
Genel Yönetim Giderleri
[24] -3.932.162 -5.067.474 -1.150.284 -1.667.800
Pazarlama Giderleri
[25] -337.015 -507.038 -106.542 -194.095
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[26] 494.111 3.863.271 403.302 1.596.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[26] -734.218 -844.922 -538.859 -174.273
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.525.255 466.892 -1.325.679 -1.457.658
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[27] 709.712 139.831 18.693 139.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 4.455.009 2.345.039 2.455.054 194.654
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
639.466 2.951.762 1.148.068 -1.123.173
Finansman Gelirleri
[28] 101.950 475.847 36.810 28.927
Finansman Giderleri
[28] -334.137 -1.641.006 -211.780 -867.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
407.279 1.786.603 973.098 -1.962.128
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
668.331 459.971 332.321 730.094
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 65.856
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] 668.331 459.971 332.321 664.238
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.075.610 2.246.574 1.305.419 -1.232.034
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.212 -251.044 -111.012 -45.511
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[15] -4.528 -313.805 -128.172 -56.889
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-21.788 0 -8.968
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.788 0 -8.968
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.104 62.761 26.128 11.378
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[14] 2.104 62.761 26.128 11.378
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-24.212 -251.044 -111.012 -45.511
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.051.398 1.995.530 1.194.407 -1.277.545
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.051.398 1.995.530 1.194.407 -1.277.545http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885169


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4764 Değişim: 1,27%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,3328 Değişim: 1,78%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
770,86 Değişim: 1,25%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.