KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2019 - 22:56
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154
Transferler
1.072.998 6.304.771 -7.377.169 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.932 -1.205.980 -1.179.048 0 -1.179.048
Dönem Sonu Bakiyeler
3.125.000 7.379.374 -602.768 6.989.356 14.744.124 -1.205.980 58.554.106 0 58.554.106
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -687.838 6.989.355 13.381.780 4.362.157 62.674.828 0 62.674.828
Transferler
4.362.157 -4.362.157 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.939 2.395.976 2.470.915 0 2.470.915
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -612.899 6.989.355 17.743.937 2.395.976 65.145.743 0 65.145.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.328 -5.962.603
Dönem Karı (Zararı)
2.309.322 -1.205.980
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
573.264 723.266
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 62.101 84.403
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.165.028 247.804
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.021 -237.183
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.672.886 708.482
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
7 -1.672.886 708.482
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-134.603
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
54.363
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.911.914 -5.479.889
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.464.635 -62.042
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,11,12 -2.766.404 -2.942.554
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.511.261 -3.846.171
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,11,12 901.116 1.370.878
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-29.328 -5.962.603
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-30.383 518.637
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -30.383 -23.247
Alınan Faiz
541.884
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.897.839 223.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 799.488 990.133
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.697.327 -461.954
Ödenen Faiz
-304.701
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.957.550 -5.220.488
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.957.550 -5.220.488
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.203.975 5.933.054
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.246.425 712.566


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.246.425 6.203.975 5.933.054
Ticari Alacaklar
6 19.371.757 22.683.268 19.886.073
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13.372 0 3.498.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.358.385 22.683.268 16.387.373
Diğer Alacaklar
15.472 10.235 7.580.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 7.560.583
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
15.472 10.235 19.535
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.524.851 14.098.660 17.036.355
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
73.069
Diğer Dönen Varlıklar
13 389.086 168.743 2.390.020
ARA TOPLAM
40.620.660 43.164.881 52.825.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
40.620.660 43.164.881 52.825.620
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
264.896 264.896 264.896
Diğer Alacaklar
122.981 106.776 19.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
122.981 106.776 19.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
4 21.943.843 20.216.872 19.985.906
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 25.344.565 25.344.565 1.910.000
Maddi Duran Varlıklar
9 4.067.956 4.096.640 4.430.566
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 3.034 293
Peşin Ödenmiş Giderler
12 143.924 118.571 614.856
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 713.401 632.629 3.400.938
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
52.601.566 50.783.983 30.626.596
TOPLAM VARLIKLAR
93.222.226 93.948.864 83.452.216
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 337.321 479.804
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.679.239 5.951.487 2.465.816
Ticari Borçlar
6 2.928.783 7.336.019 7.763.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.134.686 1.149.745 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.794.097 6.186.274 7.763.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 405.446 190.820 340.861
Diğer Borçlar
1.415.888 2.088.583 2.143.006
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
824.208 1.235.530 1.176.773
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
591.680 853.053 966.233
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 5.305.416 904.775 804.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 6.217.907
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 235.267 155.867 152.324
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
235.267 155.867 152.324
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
275 1.009.973 14.035
ARA TOPLAM
13.970.314 17.974.845 20.381.381
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.970.314 17.974.845 20.381.381
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.475.069 12.675.581 2.337.659
Diğer Borçlar
7 85.719 85.719 600.036
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
85.719 85.719 600.036
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.743
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 545.381 537.891 398.243
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
545.381 537.891 398.243
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.106.169 13.299.191 3.337.681
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
28.076.483 31.274.036 23.719.062
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
65.145.743 62.674.828 59.733.154
Ödenmiş Sermaye
14 31.250.000 31.250.000 31.250.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.379.374 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-612.899 -687.838 -629.700
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-612.899 -687.838 -629.700
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-612.899 -687.838 -629.700
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.989.355 6.989.355 5.916.358
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.743.937 13.381.780 8.439.353
Net Dönem Karı veya Zararı
2.395.976 4.362.157 7.377.769
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
65.145.743 62.674.828 59.733.154
TOPLAM KAYNAKLAR
93.222.226 93.948.864 83.452.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.175.166 4.693.368
Satışların Maliyeti
15 -2.301.386 -3.038.333
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
873.780 1.655.035
BRÜT KAR (ZARAR)
873.780 1.655.035
Genel Yönetim Giderleri
16 -2.202.670 -2.357.592
Pazarlama Giderleri
16 -174.092 -166.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 2.233.721 380.676
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -259.501 -413.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
471.238 -901.743
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 1.672.886 -708.482
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.144.124 -1.610.225
Finansman Gelirleri
19 187.441 576.006
Finansman Giderleri
19 -22.243 -306.364
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.309.322 -1.340.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
20 86.654 134.603
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 86.654 134.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.395.976 -1.205.980
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.395.976 -1.205.980
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.395.976 -1.205.980
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.939 26.932
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4,11 80.821 33.665
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.882 -6.733
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.939 26.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.470.915 -1.179.048
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.470.915 -1.179.048http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760109


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,4944 Değişim: -0,03%
Düşük 32,4634 20.06.2024 Yüksek 32,5414
Açılış: 32,5026
35,0530 Değişim: 0,22%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,0839
Açılış: 34,9769
2.432,82 Değişim: 0,01%
Düşük 2.431,64 20.06.2024 Yüksek 2.437,36
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.