KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:59
KAP ***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor

***FLAP*** FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -289.777 27.034.883 5.424.407 9.345.765 9.887.558 83.782.210 0 83.782.210
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-178.082 -27.034.883 -8.349.663 4.297.644 -31.264.984 0 -31.264.984
Transferler
491.951 7.443.251 -14.185.202 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-83.880 -8.821.673 -8.905.553 0 -8.905.553
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 7.379.374 -551.739 5.916.358 8.439.353 -8.821.673 -43.611.673 0 -43.611.673
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -629.700 5.916.358 8.439.353 7.377.769 59.733.154 0 59.733.154
Transferler
1.072.997 6.304.772 -7.377.769 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.070 -4.096.072 -4.135.142 0 -4.135.142
Dönem Sonu Bakiyeler
31.250.000 7.379.374 -668.770 6.989.355 14.744.125 -4.096.072 55.598.012 0 55.598.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.798.348 7.414.308
Dönem Karı (Zararı)
-4.096.072 -9.990.214
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.751.890 8.246.382
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 260.555 258.397
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
96.788 93.993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
190.248 -3.707.407
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
190.248 -3.707.407
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4 360.227 8.954.615
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.086.334 3.432.586
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-242.262 384.198
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.170.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.170.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
14.390.879 11.625.467
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,19 4.709.275 10.402.501
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3 -603.038 -385.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.550.629 18.680.644
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -995.001 -40.839.817
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,19 -5.301.201 692.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
108.741 54.948
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9.516.648 30.621.276
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-595.174 -7.600.993
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
198.598 -5.566.069
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-793.772 -2.034.924
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.046.697 9.881.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-30.442 -8.518
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.217.907 -2.458.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.433.573 -5.610.444
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 55.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.039 -10.069.300
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-176.039 -306.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -9.762.849
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.360.289 0
Alınan Faiz
16 1.102.755 4.403.494
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.955.535 2.955.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.121.430 5.028.969
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.384.994 -1.377.708
Ödenen Faiz
-780.901 -696.087
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-679.690 4.759.038
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-679.690 4.759.038
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.933.054 1.245.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.253.364 6.004.954


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 5.856.402 5.933.054 1.245.916
Ticari Alacaklar
15.372.085 19.886.073 17.357.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 0 3.498.700 410.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.372.085 16.387.373 16.946.884
Diğer Alacaklar
8.957 7.580.118 25.735.256
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 0 7.560.583 25.725.442
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.957 19.535 9.814
Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.769.043 17.036.355 28.704.942
Diğer Dönen Varlıklar
2.191.422 2.390.020 6.174
ARA TOPLAM
41.197.909 52.825.620 73.050.141
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
41.197.909 52.825.620 73.050.141
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
19.900.703 20.250.802 15.306.260
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 264.896 264.896 261.896
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19.635.807 19.985.906 15.044.364
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
4 19.635.807 19.985.906 15.044.364
Diğer Alacaklar
39.673 19.141 905
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
39.673 19.141 905
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 24.270.289 1.910.000 740.000
Maddi Duran Varlıklar
4.342.906 4.430.566 4.485.622
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.437 293 2.277
Peşin Ödenmiş Giderler
877.169 614.856 883.917
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 326.904 3.400.938 293.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
49.761.081 30.626.596 21.712.569
TOPLAM VARLIKLAR
90.958.990 83.452.216 94.762.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 121.430 479.804 171.221
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.124.342 2.465.816 1.249.679
Ticari Borçlar
2.431.178 7.763.079 6.515.074
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 2.431.178 7.763.079 6.515.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
449.602 340.861 278.757
Diğer Borçlar
1.345.007 2.143.006 3.551.496
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 603.001 1.176.773 992.300
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 742.006 966.233 2.559.196
Ertelenmiş Gelirler
10 10.315.739 804.549 25.253.235
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 6 150.579 152.324 137.509
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
150.579 152.324 137.509
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
446.859 14.035 5.541
ARA TOPLAM
21.384.736 20.381.381 39.621.321
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.384.736 20.381.381 39.621.321
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 13.286.045 2.337.659 1.085.773
Diğer Borçlar
171.440 600.036 942.914
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 171.440 600.036 942.914
Ertelenmiş Gelirler
7.201 1.743 311.664
Uzun Vadeli Karşılıklar
511.556 398.243 283.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
511.556 398.243 283.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.976.242 3.337.681 2.624.163
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.360.978 23.719.062 42.245.484
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.598.012 59.733.154 52.517.226
Ödenmiş Sermaye
11 31.250.000 31.250.000 25.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
7.379.374 7.379.374 7.379.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-668.770 -629.700 -467.859
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-668.770 -629.700 -467.859
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-668.770 -629.700 -467.859
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 6.989.355 5.916.358 5.424.407
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14.744.125 8.439.353 996.102
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.096.072 7.377.769 14.185.202
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.598.012 59.733.154 52.517.226
TOPLAM KAYNAKLAR
90.958.990 83.452.216 94.762.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 31.100.091 30.333.958 4.758.462 6.931.702
Satışların Maliyeti
12 -25.584.513 -28.209.181 -5.297.131 -7.149.564
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.515.578 2.124.777 -538.669 -217.862
BRÜT KAR (ZARAR)
5.515.578 2.124.777 -538.669 -217.862
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.261.580 -4.168.856 -1.491.803 -1.585.492
Pazarlama Giderleri
-505.977 -370.453 -201.738 -143.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.034.222 2.055.320 175.154 1.068.590
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.430.780 -2.199.407 -816.830 -1.611.419
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-648.537 -2.558.619 -2.873.886 -2.490.112
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 1.402.441 77.480
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
4 -360.227 -7.786.074 -451.572 -8.487.128
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.008.764 -8.942.252 -3.325.458 -10.899.760
Finansman Gelirleri
16 1.353.224 4.465.212 375.837 1.574.868
Finansman Giderleri
16 -1.354.198 -912.047 -69.223 -169.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.009.738 -5.389.087 -3.018.844 -9.494.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.086.334 -3.432.586 30.363 -2.957.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 355.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.086.334 -3.432.586 30.363 -3.312.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.096.072 -8.821.673 -2.988.481 -12.451.486
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.096.072 -8.821.673 -2.988.481 -12.451.486
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.096.072 -8.821.673 -2.988.481 -12.451.486
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-39.070 -83.880 1.762 -106.361
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.838 -104.850 1.468 -132.614
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.768 20.970 294 26.253
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.768 20.970 294 26.253
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-39.070 -83.880 1.762 -106.361
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.135.142 -8.905.553 -2.986.719 -12.557.847
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.135.142 -8.905.553 -2.986.719 -12.557.847http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716521


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3193 Değişim: 2,09%
Düşük 7,1530 25.02.2021 Yüksek 7,4392
Açılış: 7,1695
8,9391 Değişim: 2,44%
Düşük 8,7148 25.02.2021 Yüksek 9,0849
Açılış: 8,7262
417,98 Değişim: 0,56%
Düşük 411,23 25.02.2021 Yüksek 423,51
Açılış: 415,65
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.