KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

29.04.2022 - 18:34
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
717.244 100.806
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
29.373 -39.437
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.373 -39.437
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
36.717 -49.296
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.344 9.859
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
746.617 61.369


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 2.250 29.534 -38.057 0 0 29.099 0 2.196.799 675.677 0 5.495.302 0 5.495.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -39.437 0 0 0 100.806 61.369 0 61.369
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 398
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.677 -675.677 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.648 29.534 -38.057 0 0 -10.338 0 2.872.476 0 100.806 5.557.069 0 5.557.069
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 5.044 167.082 -44.225 0 0 34.705 0 2.873.140 921.048 0 6.556.794 0 6.556.794
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 29.373 0 0 0 717.244 746.617 0 746.617
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 560
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921.048 -921.048 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 5.604 167.082 -44.225 0 0 64.078 0 3.794.188 0 717.244 7.303.971 0 7.303.971


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 3.047.470 1.337.853
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.696.161 1.012.897
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
35.097 17.862
Bankalardan Alınan Gelirler
440 390
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 466
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.259.177 289.351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.951 8.083
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.215.286 239.630
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
20.940 41.638
Finansal Kiralama Gelirleri
33.495 9.321
Diğer Kar Payı Gelirleri
23.100 7.566
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.207.288 -857.317
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-686.829 -426.074
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-175.458 -285.146
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-244.572 -84.692
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-17.444 -14.313
Diğer Kar Payı Giderleri
-82.985 -47.092
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.840.182 480.536
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
46.713 53.792
Alınan Ücret ve Komisyonlar
170.291 108.957
Gayri Nakdi Kredilerden
29.082 27.985
Diğer
9 141.209 80.972
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.578 -55.165
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -123.578 -55.165
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 433.492 5.234
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
2.347 -6.636
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-77.828 577.173
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
508.973 -565.303
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 408.127 367.593
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.728.514 907.155
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -654.939 -388.066
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -408.767 -8.891
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-272.310 -186.231
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -374.697 -200.291
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.017.801 123.676
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.017.801 123.676
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -300.557 -22.870
Cari Vergi Karşılığı
-377.120 -60.662
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-39.752 -77.182
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
116.315 114.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
717.244 100.806
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 717.244 100.806
Grubun Karı (Zararı)
717.244 100.806
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
9.131.913 41.580.586 50.712.499 9.995.257 42.862.292 52.857.549
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.029.570 28.605.809 30.635.379 2.342.744 28.854.733 31.197.477
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.035.468 24.886.467 26.921.935 2.350.049 21.855.104 24.205.153
Bankalar
2 1.520 3.719.342 3.720.862 421 6.999.629 7.000.050
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.418 0 -7.418 -7.726 0 -7.726
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 33.739 3.885.458 3.919.197 36.214 3.720.843 3.757.057
Devlet Borçlanma Senetleri
16.167 3.880.692 3.896.859 22.722 3.715.868 3.738.590
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
17.572 4.766 22.338 13.492 4.975 18.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 6.828.157 8.951.554 15.779.711 7.096.045 10.080.921 17.176.966
Devlet Borçlanma Senetleri
5.368.121 8.945.885 14.314.006 3.913.823 10.075.818 13.989.641
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 5.669 13.334 7.665 5.103 12.768
Diğer Finansal Varlıklar
1.452.371 0 1.452.371 3.174.557 0 3.174.557
Türev Finansal Varlıklar
5 240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
240.447 137.765 378.212 520.254 205.795 726.049
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 38.765.954 28.027.554 66.793.508 33.158.507 26.620.110 59.778.617
Krediler
40.172.278 27.114.354 67.286.632 34.349.746 25.838.071 60.187.817
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
628.378 913.200 1.541.578 722.010 782.039 1.504.049
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
929.973 0 929.973 918.533 0 918.533
Devlet Borçlanma Senetleri
929.973 0 929.973 918.533 0 918.533
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.964.675 0 -2.964.675 -2.831.782 0 -2.831.782
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 13.373 0 13.373 84.882 0 84.882
Satış Amaçlı
13.373 0 13.373 84.882 0 84.882
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.410.549 0 1.410.549 1.380.217 0 1.380.217
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
165.610 0 165.610 172.447 0 172.447
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
165.610 0 165.610 172.447 0 172.447
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 213.979 0 213.979 144.760 0 144.760
DİĞER AKTİFLER
13 1.087.565 167.773 1.255.338 1.064.343 160.348 1.224.691
VARLIKLAR TOPLAMI
50.789.043 69.775.913 120.564.956 46.000.513 69.642.750 115.643.263
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 28.963.606 63.543.114 92.506.720 21.256.696 63.220.847 84.477.543
ALINAN KREDİLER
2 5.056.952 2.844.320 7.901.272 6.883.435 3.024.772 9.908.207
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.179.678 0 3.179.678 6.528.730 0 6.528.730
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
103.029 315.157 418.186 253.642 110.475 364.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 385.234 1.040 386.274 371.132 1.057 372.189
KARŞILIKLAR
5 770.197 110.252 880.449 384.517 66.460 450.977
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
266.168 0 266.168 245.456 0 245.456
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
504.029 110.252 614.281 139.061 66.460 205.521
CARİ VERGİ BORCU
6 483.936 0 483.936 357.623 0 357.623
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755
Krediler
0 3.745.652 3.745.652 0 3.246.755 3.246.755
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 2.401.042 1.357.776 3.758.818 2.150.428 1.229.900 3.380.328
ÖZKAYNAKLAR
11 7.387.632 -83.661 7.303.971 6.590.001 -33.207 6.556.794
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
5.604 0 5.604 5.044 0 5.044
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
5.604 0 5.604 5.044 0 5.044
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
122.857 0 122.857 122.857 0 122.857
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.739 -83.661 64.078 67.912 -33.207 34.705
Kar Yedekleri
3.794.188 0 3.794.188 2.873.140 0 2.873.140
Yasal Yedekler
269.456 0 269.456 227.411 0 227.411
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
3.424.858 0 3.424.858 2.545.855 0 2.545.855
Diğer Kar Yedekleri
99.874 0 99.874 99.874 0 99.874
Kar veya Zarar
717.244 0 717.244 921.048 0 921.048
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
717.244 0 717.244 921.048 0 921.048
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
48.731.306 71.833.650 120.564.956 44.776.204 70.867.059 115.643.263


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
16.333.144 70.870.413 87.203.557 15.631.050 63.180.098 78.811.148
GARANTİ VE KEFALETLER
1 6.101.072 8.401.840 14.502.912 5.467.103 8.494.531 13.961.634
Teminat Mektupları
6.095.392 4.771.020 10.866.412 5.437.116 4.617.181 10.054.297
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
147.341 0 147.341 123.524 0 123.524
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.948.051 4.771.020 10.719.071 5.313.592 4.617.181 9.930.773
Banka Kredileri
4.600 795.138 799.738 27.120 784.497 811.617
İthalat Kabul Kredileri
0 795.138 795.138 27.120 784.497 811.617
Diğer Banka Kabulleri
4.600 0 4.600 0 0 0
Akreditifler
1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720
Belgeli Akreditifler
1.080 2.835.682 2.836.762 2.867 3.092.853 3.095.720
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Cayılamaz Taahhütler
3.830.205 5.711.864 9.542.069 3.529.542 4.136.325 7.665.867
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
249.170 5.711.864 5.961.034 504.842 4.136.325 4.641.167
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
76 0 76 76 0 76
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
1.028.403 0 1.028.403 801.707 0 801.707
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
45.921 0 45.921 35.807 0 35.807
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.342.793 0 2.342.793 2.080.538 0 2.080.538
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.389 0 3.389 3.918 0 3.918
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
160.453 0 160.453 102.654 0 102.654
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.401.867 56.756.709 63.158.576 6.634.405 50.549.242 57.183.647
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
6.401.867 50.813.938 57.215.805 6.634.405 46.742.180 53.376.585
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.128.056 23.493.330 25.621.386 2.796.955 22.887.142 25.684.097
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
4.273.811 27.320.608 31.594.419 3.837.450 23.855.038 27.692.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 5.942.771 5.942.771 0 3.807.062 3.807.062
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
598.978.096 199.497.912 798.476.008 569.109.009 182.060.303 751.169.312
EMANET KIYMETLER
7.522.375 13.275.663 20.798.038 8.229.706 14.031.401 22.261.107
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
4.276.062 976.597 5.252.659 3.820.057 857.390 4.677.447
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.083.088 386.354 1.469.442 1.108.114 417.515 1.525.629
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
2.659 7.221.615 7.224.274 2.659 6.084.348 6.087.007
Emanet Kıymet Alanlar
2.160.566 4.691.097 6.851.663 3.298.876 6.672.148 9.971.024
REHİNLİ KIYMETLER
591.455.721 185.990.354 777.446.075 560.879.303 167.838.231 728.717.534
Menkul Kıymetler
56.765 0 56.765 49.911 0 49.911
Teminat Senetleri
227.126.970 39.168.164 266.295.134 214.477.839 35.159.060 249.636.899
Emtia
11.330.415 8.481.038 19.811.453 10.349.977 7.355.924 17.705.901
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
57.660.878 4.190.729 61.851.607 57.526.765 3.214.423 60.741.188
Diğer Rehinli Kıymetler
295.042.526 134.150.423 429.192.949 278.239.866 122.108.824 400.348.690
Rehinli Kıymet Alanlar
238.167 0 238.167 234.945 0 234.945
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 231.895 231.895 0 190.671 190.671
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
615.311.240 270.368.325 885.679.565 584.740.059 245.240.401 829.980.460


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
384.293 -170.533
Alınan Kar Payları
1.858.579 1.006.431
Ödenen Kar Payları
-957.953 -683.858
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
170.291 108.957
Elde Edilen Diğer Kazançlar
68.250 48.870
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
158.269 140.396
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-372.877 -246.308
Ödenen Vergiler
-288.621 -81.765
Diğer
-251.645 -463.256
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-6.385.723 -1.960.848
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
450.517 -656.809
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.347.213 -57.264
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-4.109.180 -438.799
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-261.588 -729.593
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
20.154 -2.057
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
1.650.804 1.074.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.254.660 -3.609.349
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-3.228.983 2.458.084
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.001.430 -2.131.381
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
3.520.336 -426.512
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-51.585 -19.352
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
465 4.637
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.766.323 -6.825.172
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.337.779 6.413.375
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-44.619 -35.728
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-44.619 -35.728
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
847.814 739.059
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.677.899 -1.854.562
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.279.840 10.163.242
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 11.601.941 8.308.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: 0,00% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,6324 Değişim: 0,59%
Düşük 15,5343 17.05.2022 Yüksek 15,6394
Açılış: 15,5411
16,3564 Değişim: 0,72%
Düşük 16,2212 17.05.2022 Yüksek 16,3746
Açılış: 16,2402
916,94 Değişim: 0,65%
Düşük 910,87 17.05.2022 Yüksek 918,07
Açılış: 911,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.