KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.08.2021 - 17:01
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
239.632 403.573
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
5.486 -21.470
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.486 -21.470
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
6.857 -28.970
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 2.187
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.371 5.313
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
245.118 382.103


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -23.176 1.706 0 0 403.573 382.103 0 382.103
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 917 0 0 0 0 0 0 932 0 0 1.849 0 1.849
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -8 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.982 136.811 -27.570 0 0 5.835 0 1.722.399 377.990 403.573 5.221.020 0 5.221.020
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 675.629 0 5.504.823 0 5.504.823
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 5.486 0 0 0 239.632 245.118 0 245.118
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 747 0 747
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 675.682 -675.682 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.486 136.853 -38.057 0 0 33.801 0 2.776.026 -53 239.632 5.750.688 0 5.750.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 2.753.155 1.939.463 1.439.658 1.012.515
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.144.699 1.643.509 1.131.802 828.790
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
49.240 434 31.378 434
Bankalardan Alınan Gelirler
600 7.223 210 1.072
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
466 3.617 0 2.376
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
519.686 238.325 254.691 155.540
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
21.964 17.206 13.881 9.572
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
421.720 203.432 206.446 128.281
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
76.002 17.687 34.364 17.687
Finansal Kiralama Gelirleri
18.704 29.267 9.383 12.712
Diğer Kar Payı Gelirleri
19.760 17.088 12.194 11.591
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.826.964 -710.660 -994.005 -358.606
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-882.175 -474.951 -456.101 -218.007
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-134.460 -71.472 -25.082 -55.942
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-355.440 -15.079 -270.748 -11.556
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-324.483 -49.678 -173.073 -22.456
Kiralama Kar Payı Giderleri
-30.365 -32.322 -16.052 -16.282
Diğer Kar Payı Giderleri
-100.041 -67.158 -52.949 -34.363
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
926.191 1.228.803 445.653 653.909
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
105.633 48.363 51.841 18.506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
229.616 154.932 120.659 75.231
Gayri Nakdi Kredilerden
54.143 43.704 26.158 22.038
Diğer
9 175.473 111.228 94.501 53.193
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-123.983 -106.569 -68.818 -56.725
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -123.983 -106.569 -68.818 -56.725
TEMETTÜ GELİRLERİ
19 0 19 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 113.879 345.330 108.645 165.800
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-4.846 16.627 1.790 10.995
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
596.930 -89.276 19.757 -253.981
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-478.205 417.979 87.098 408.786
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 503.129 332.517 135.540 121.398
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.648.851 1.955.013 741.698 959.613
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -553.335 -717.940 -165.407 -308.932
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -26.544 -11.361 -17.653 -538
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-368.563 -304.753 -182.327 -149.618
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -407.482 -405.920 -207.203 -217.011
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
292.927 515.039 169.108 283.514
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
292.927 515.039 169.108 283.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -53.295 -111.466 -30.424 -61.704
Cari Vergi Karşılığı
-58.136 -110.381 2.527 -51.856
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-39.947 -22.880 37.235 28.021
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
44.788 21.795 -70.186 -37.869
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
239.632 403.573 138.684 221.810
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 239.632 403.573 138.684 221.810
Grubun Karı (Zararı)
239.632 403.573 138.684 221.810
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.058.538 28.471.565 33.530.103 4.387.743 25.571.943 29.959.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.126.272 18.713.201 19.839.473 924.624 18.875.769 19.800.393
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 1.131.067 13.624.240 14.755.307 928.162 11.732.404 12.660.566
Bankalar
2 1.759 5.088.961 5.090.720 2.687 7.143.365 7.146.052
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.554 0 -6.554 -6.225 0 -6.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 19.336 3.013.431 3.032.767 11.915 1.899.399 1.911.314
Devlet Borçlanma Senetleri
16.636 3.010.946 3.027.582 7.806 1.894.190 1.901.996
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.700 2.485 5.185 4.109 5.209 9.318
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.820.493 6.520.950 10.341.443 3.242.773 4.779.675 8.022.448
Devlet Borçlanma Senetleri
3.812.828 6.519.984 10.332.812 3.235.108 4.778.835 8.013.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 966 8.631 7.665 840 8.505
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.437 223.983 316.420 208.431 17.100 225.531
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 28.093.130 18.830.265 46.923.395 31.864.941 16.418.931 48.283.872
Krediler
29.388.368 18.467.946 47.856.314 32.936.100 14.096.168 47.032.268
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
316.230 362.319 678.549 410.292 297.379 707.671
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684
Devlet Borçlanma Senetleri
918.068 0 918.068 918.300 2.025.384 2.943.684
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.529.536 0 -2.529.536 -2.399.751 0 -2.399.751
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 130.243 0 130.243 261.431 0 261.431
Satış Amaçlı
130.243 0 130.243 261.431 0 261.431
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.209.997 0 1.209.997 1.201.775 0 1.201.775
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
138.463 0 138.463 135.605 0 135.605
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
138.463 0 138.463 135.605 0 135.605
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 77.779 0 77.779 74.309 0 74.309
DİĞER AKTİFLER
13 1.175.486 104.921 1.280.407 937.062 173.005 1.110.067
VARLIKLAR TOPLAMI
35.883.636 47.406.751 83.290.387 38.862.866 42.163.879 81.026.745
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 16.767.682 44.068.313 60.835.995 15.485.035 41.905.397 57.390.432
ALINAN KREDİLER
2 1.832.873 1.736.084 3.568.957 7.624.208 1.873.270 9.497.478
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.444.655 0 4.444.655 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.781.930 0 2.781.930 3.516.043 0 3.516.043
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
16.050 36.938 52.988 207.652 116.599 324.251
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 365.561 8.122 373.683 333.868 7.230 341.098
KARŞILIKLAR
6 312.715 66.416 379.131 324.627 41.833 366.460
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
180.780 0 180.780 195.122 0 195.122
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.935 66.416 198.351 129.505 41.833 171.338
CARİ VERGİ BORCU
7 91.454 0 91.454 101.188 0 101.188
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471
Krediler
0 2.177.364 2.177.364 0 1.836.471 1.836.471
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.941.549 891.993 2.833.542 1.407.545 740.956 2.148.501
ÖZKAYNAKLAR
12 5.693.350 57.338 5.750.688 5.468.008 36.815 5.504.823
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.486 0 2.486 1.739 0 1.739
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.486 0 2.486 1.739 0 1.739
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
98.796 0 98.796 98.796 0 98.796
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-23.537 57.338 33.801 -8.500 36.815 28.315
Kar Yedekleri
2.776.026 0 2.776.026 2.100.344 0 2.100.344
Yasal Yedekler
227.423 0 227.423 193.131 0 193.131
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
2.546.482 0 2.546.482 1.905.092 0 1.905.092
Diğer Kar Yedekleri
2.121 0 2.121 2.121 0 2.121
Kar veya Zarar
239.579 0 239.579 675.629 0 675.629
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-53 0 -53 -183 0 -183
Dönem Net Kâr veya Zararı
239.632 0 239.632 675.812 0 675.812
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.247.819 49.042.568 83.290.387 34.468.174 46.558.571 81.026.745


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
11.729.524 51.042.051 62.771.575 14.315.565 32.167.907 46.483.472
GARANTİ VE KEFALETLER
1 5.274.959 6.146.481 11.421.440 4.771.139 4.213.902 8.985.041
Teminat Mektupları
5.181.015 3.289.432 8.470.447 4.750.111 2.794.145 7.544.256
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
107.266 0 107.266 99.639 0 99.639
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
5.073.749 3.289.432 8.363.181 4.650.472 2.794.145 7.444.617
Banka Kredileri
89.520 712.724 802.244 17.500 360.378 377.878
İthalat Kabul Kredileri
84.619 712.724 797.343 0 360.378 360.378
Diğer Banka Kabulleri
4.901 0 4.901 17.500 0 17.500
Akreditifler
4.424 2.144.325 2.148.749 3.528 1.059.379 1.062.907
Belgeli Akreditifler
4.424 2.144.325 2.148.749 3.528
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.407 Değişim: 0,00% Hacim : 11.302 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.385 22.09.2021 Yüksek 1.407
Açılış: 1.393
8,6598 Değişim: 0,09%
Düşük 8,6345 23.09.2021 Yüksek 8,6642
Açılış: 8,6519
10,1518 Değişim: 0,37%
Düşük 10,1002 23.09.2021 Yüksek 10,1672
Açılış: 10,1144
491,02 Değişim: -0,18%
Düşük 490,20 23.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 491,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.