KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

28.01.2021 - 19:16
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
675.812 377.429
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-9.435 144.966
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.445 9.185
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47 16.654
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.109 -7.254
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.617 -215
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.010 135.781
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-871 176.708
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.161
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-306 -33.766
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
666.377 522.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 14.988 -5.803 0 0 141.366 -5.585 0 0 377.429 522.395 0 522.395
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 -744 0 0 -269 0 -269
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.716 99.644 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 569 377.429 4.837.068 0 4.837.068
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 1.065 136.811 -27.570 0 0 29.011 -1.706 1.721.459 377.998 0 4.837.068 0 4.837.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1,2 0 0 0 0 42 -10.487 0 0 -696 1.706 0 0 675.812 666.377 0 666.377
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 674 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.378 0 1.378
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.181 -378.181 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.739 136.853 -38.057 0 0 28.315 0 2.100.344 -183 675.812 5.504.823 0 5.504.823


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 4.448.894 4.479.728
Kredilerden Alınan Kar Payları
3.620.496 3.938.301
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.741 94.428
Bankalardan Alınan Gelirler
9.433 39.227
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
5.619 6
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
700.756 260.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
38.217 7.335
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
555.110 250.901
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
107.429 2.662
Finansal Kiralama Gelirleri
53.111 111.176
Diğer Kar Payı Gelirleri
34.738 35.692
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.967.289 -2.538.865
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-1.149.598 -1.600.591
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-390.882 -238.092
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-58.902 -11.539
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-161.019 -511.701
Kiralama Kar Payı Giderleri
-62.439 -64.049
Diğer Kar Payı Giderleri
-144.449 -112.893
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
2.481.605 1.940.863
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
71.698 141.723
Alınan Ücret ve Komisyonlar
304.124 327.668
Gayri Nakdi Kredilerden
90.239 86.370
Diğer
12 213.885 241.298
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-232.426 -185.945
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
12 -232.426 -185.945
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 8 6
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 462.347 191.089
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
8.609 12.088
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-483.492 302.325
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
937.230 -123.324
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 575.251 645.141
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.590.909 2.918.822
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.248.036 -1.256.917
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -22.504 -75.551
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-629.684 -526.271
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -817.762 -583.673
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
872.923 476.410
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 872.923 476.410
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -197.111 -98.981
Cari Vergi Karşılığı
-186.956 -74.303
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-55.854 -85.910
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.699 61.232
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 675.812 377.429
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 377.429
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.387.743 25.571.943 29.959.686 1.755.427 15.892.762 17.648.189
Nakit ve Nakit Benzerleri
924.624 18.875.769 19.800.393 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 928.162 11.732.404 12.660.566 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 2.687 7.143.365 7.146.052 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.225 0 -6.225 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 11.915 1.899.399 1.911.314 7.482 1.257.240 1.264.722
Devlet Borçlanma Senetleri
7.806 1.894.190 1.901.996 5.284 1.255.694 1.260.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.109 5.209 9.318 2.198 1.546 3.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 3.242.773 4.779.675 8.022.448 1.145.909 3.515.344 4.661.253
Devlet Borçlanma Senetleri
3.235.108 4.778.835 8.013.943 1.140.997 3.514.724 4.655.721
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.665 840 8.505 4.912 620 5.532
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 208.431 17.100 225.531 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
208.431 17.100 225.531 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 31.864.941 16.418.931 48.283.872 19.646.514 12.075.561 31.722.075
Krediler
32.936.100 14.096.168 47.032.268 20.783.777 11.896.956 32.680.733
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
410.292 297.379 707.671 513.917 178.605 692.522
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
918.300 2.025.384 2.943.684 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
918.300 2.025.384 2.943.684 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.399.751 0 -2.399.751 -1.651.180 0 -1.651.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 261.431 0 261.431 213.563 0 213.563
Satış Amaçlı
261.431 0 261.431 213.563 0 213.563
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 1.201.775 0 1.201.775 1.231.097 0 1.231.097
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 135.605 0 135.605 106.139 0 106.139
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
135.605 0 135.605 106.139 0 106.139
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
14 74.309 0 74.309 82.153 0 82.153
DİĞER AKTİFLER
15 937.062 173.005 1.110.067 923.800 267.888 1.191.688
VARLIKLAR TOPLAMI
38.862.866 42.163.879 81.026.745 23.958.693 28.236.211 52.194.904
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 15.485.035 41.905.397 57.390.432 15.266.369 24.708.001 39.974.370
ALINAN KREDİLER
2 7.624.208 1.873.270 9.497.478 442.531 1.465.532 1.908.063
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 3.516.043 0 3.516.043 1.085.917 528.217 1.614.134
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 207.652 116.599 324.251 38.149 96.137 134.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
207.652 116.599 324.251 38.149 19.369 57.518
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 76.768 5 333.868 7.230 341.098 297.139 5.078 302.217
KARŞILIKLAR
6 324.627 41.833 366.460 283.178 48.042 331.220
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
195.122 0 195.122 133.929 0 133.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
129.505 41.833 171.338 149.249 48.042 197.291
CARİ VERGİ BORCU
7 101.188 0 101.188 141.693 0 141.693
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.836.471 1.836.471 0 1.497.558 1.497.558
Krediler
0 1.836.471 1.836.471 0 1.497.558 1.497.558
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 1.407.545 740.956 2.148.501 1.122.690 331.605 1.454.295
ÖZKAYNAKLAR
12 5.468.008 36.815 5.504.823 4.823.465 13.603 4.837.068
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
1.739 0 1.739 1.065 0 1.065
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.739 0 1.739 1.065 0 1.065
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
98.796 0 98.796 109.241 0 109.241
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.500 36.815 28.315 13.702 13.603 27.305
Kar Yedekleri
2.100.344 0 2.100.344 1.721.459 0 1.721.459
Yasal Yedekler
193.131 0 193.131 172.896 0 172.896
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.905.092 0 1.905.092 1.547.146 0 1.547.146
Diğer Kar Yedekleri
2.121 0 2.121 1.417 0 1.417
Kar veya Zarar
675.629 0 675.629 377.998 0 377.998
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-183 0 -183 569 0 569
Dönem Net Kâr veya Zararı
675.812 0 675.812 377.429 0 377.429
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.468.174 46.558.571 81.026.745 23.501.131 28.693.773 52.194.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
14.315.565 32.167.907 46.483.472 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.771.139 4.213.902 8.985.041 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
4.750.111 2.794.145 7.544.256 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
99.639 0 99.639 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.650.472 2.794.145 7.444.617 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
17.500 360.378 377.878 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
0 360.378 360.378 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
17.500 0 17.500 12.150 0 12.150
Akreditifler
3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
3.528 1.059.379 1.062.907 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1,3 2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
2.361.521 2.795.916 5.157.437 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
376.799 2.795.916 3.172.715 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
106 0 106 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
644.855 0 644.855 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
22.069 0 22.069 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.262.679 0 1.262.679 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
3.002 0 3.002 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
52.011 0 52.011 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2 7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.182.905 25.158.089 32.340.994 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.182.905 19.780.227 26.963.132 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.847.030 8.868.953 10.715.983 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
5.335.875 10.911.274 16.247.149 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 5.377.862 5.377.862 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
500.858.383 103.842.397 604.700.780 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
6.623.268 7.591.452 14.214.720 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.729.573 355.166 3.084.739 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
968.091 217.904 1.185.995 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 1.184.805 1.184.805 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
2.925.604 5.833.577 8.759.181 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
494.235.115 96.148.511 590.383.626 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
72.701 0 72.701 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
182.565.228 20.011.591 202.576.819 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
8.269.560 2.435.120 10.704.680 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
62.581.608 1.350.437 63.932.045 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
240.505.750 72.351.363 312.857.113 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
240.268 0 240.268 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 102.434 102.434 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
515.173.948 136.010.304 651.184.252 463.470.563 96.594.259 560.064.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
343.294 649.196
Alınan Kar Payları
3.859.642 4.496.497
Ödenen Kar Payları
-1.836.999 -2.599.103
Alınan Temettüler
10 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
304.124 327.668
Elde Edilen Diğer Kazançlar
117.276 67.107
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
672.951 574.889
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-883.525 -714.824
Ödenen Vergiler
-320.264 -79.252
Diğer
1 -1.569.921 -1.423.792
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.304.038 4.899.840
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
154.218 -1.193.666
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.270.793 -1.252.908
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.748.352 -610.601
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
36.860 1.019.747
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-18.446 4.012
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
10.266.717 10.860.552
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
7.241.957 -3.636.162
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1 641.877 -291.134
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.647.332 5.549.036
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.990.040 -1.717.077
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
2 0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
3 0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-130.933 -145.515
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
678 5.645
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.699.502 -2.180.770
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.606.802 403.563
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.067.085 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
300.000 200.000
Diğer
1 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.750.290 -4.656.995
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.437.925 8.440.000
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.570.287 -12.987.140
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-118.052 -110.239
Diğer
704 384
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1 1.857.803 574.102
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
4.265.385 -250.934
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 10.163.242 5.897.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905609


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,46% Hacim : 25.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.527
7,5700 Değişim: 1,67%
Düşük 7,4026 04.03.2021 Yüksek 7,5846
Açılış: 7,4455
9,0756 Değişim: 0,99%
Düşük 8,9263 04.03.2021 Yüksek 9,0891
Açılış: 8,9865
412,23 Değişim: 0,41%
Düşük 407,78 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.