KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

28.10.2020 - 12:04
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
590.666 200.606
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-72.131 114.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42 3.735
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
47 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 4.669
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5 -934
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-72.173 110.707
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-92.348 145.410
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
2.187 -7.206
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17.988 -27.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
518.535 315.048


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Ye 2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 7.725 14.504 -21.767 0 0 -98.699 3.879 1.375.864 -3.075 444.750 4.323.181 0 4.323.181
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 3.735 0 0 116.328 -5.621 0 0 200.606 315.048 0 315.048
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 48.892 0 0 0 0 0 0 134 0 0 49.026 0 49.026
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 441.675 3.075 -444.750 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 56.617 14.504 -18.032 0 0 17.629 -1.742 1.817.673 0 200.606 4.687.255 0 4.687.255
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600.000 0 0 1.538 29.492 -27.570 0 0 29.230 -1.706 1.817.921 378.174 0 4.827.079 0 4.827.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.706 0 0 590.666 518.535 0 518.535
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.067 0 0 0 0 0 0 704 0 0 1.771 0 1.771
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378.174 -378.174 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 2.605 29.534 -27.570 0 0 -44.649 0 2.196.799 0 590.666 5.347.385 0 5.347.385


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 3.183.915 3.524.364 1.232.268 1.124.961
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.607.204 3.056.814 963.129 979.634
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
8.523 94.347 8.089 23.017
Bankalardan Alınan Gelirler
8.939 30.981 1.716 9.149
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
4.685 0 1.068 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
487.060 258.840 233.630 87.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
30.360 2.390 13.154 1.146
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
392.362 253.788 173.825 86.670
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
64.338 2.662 46.651 0
Finansal Kiralama Gelirleri
38.747 54.476 12.967 16.965
Diğer Kar Payı Gelirleri
28.757 28.906 11.669 8.380
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -1.259.965 -2.115.512 -537.113 -639.157
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-750.588 -1.262.329 -275.637 -422.393
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-323.118 -715.457 -189.776 -168.325
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-31.364 -7.468 -16.285 -4.902
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0 0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-47.653 -47.985 -15.331 -16.397
Diğer Kar Payı Giderleri
-107.242 -82.273 -40.084 -27.140
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.923.950 1.408.852 695.155 485.804
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
55.551 105.657 7.188 26.596
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.679 252.028 75.747 76.279
Gayri Nakdi Kredilerden
64.682 65.239 20.978 20.024
Diğer
9 165.997 186.789 54.769 56.255
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-175.128 -146.371 -68.559 -49.683
Gayri Nakdi Kredilere
0 0 0 0
Diğer
9 -175.128 -146.371 -68.559 -49.683
TEMETTÜ GELİRLERİ
8 6 8 -2.763
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 458.100 28.217 112.770 48.160
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
24.463 6.708 7.836 2.822
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
171.445 233.231 260.721 -89.774
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
262.192 -211.722 -155.787 135.112
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 482.830 566.722 150.304 146.917
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.920.439 2.109.454 965.425 704.714
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -1.065.508 -992.116 -347.103 -414.188
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -11.900 -46.143 -539 -22.994
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-465.523 -398.653 -160.780 -129.747
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -619.337 -422.262 -213.408 -144.882
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
758.171 250.280 243.595 -7.097
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
758.171 250.280 243.595 -7.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -167.505 -49.674 -56.040 2.599
Cari Vergi Karşılığı
-163.035 0 -52.655 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-123.166 -78.082 -100.286 5.360
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
118.696 28.408 96.901 -2.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
590.666 200.606 187.555 -4.498
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 590.666 200.606 187.555 -4.498
Grubun Karı (Zararı)
590.666 200.606 187.555 -4.498
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,22700000 0,07700000 0,07200000 -0,00200000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.226.061 20.046.827 25.272.888 2.098.711 15.892.762 17.991.473
Nakit ve Nakit Benzerleri
626.735 12.144.501 12.771.236 594.701 11.114.042 11.708.743
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 628.868 10.136.069 10.764.937 597.200 7.511.351 8.108.551
Bankalar
2 1.746 2.008.432 2.010.178 1.270 3.602.691 3.603.961
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-3.879 0 -3.879 -3.769 0 -3.769
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 18.166 2.824.553 2.842.719 7.482 1.257.240 1.264.722
Devlet Borçlanma Senetleri
15.982 2.817.294 2.833.276 5.284 1.255.694 1.260.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
2.184 7.259 9.443 2.198 1.546 3.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 4.199.059 4.923.200 9.122.259 1.489.193 3.515.344 5.004.537
Devlet Borçlanma Senetleri
3.658.741 4.922.349 8.581.090 1.140.997 3.514.724 4.655.721
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.667 851 8.518 4.912 620 5.532
Diğer Finansal Varlıklar
532.651 0 532.651 343.284 0 343.284
Türev Finansal Varlıklar
5 382.101 154.573 536.674 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
382.101 154.573 536.674 7.335 6.136 13.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 34.829.971 17.561.610 52.391.581 19.546.058 12.075.561 31.621.619
Krediler
35.396.604 15.099.237 50.495.841 20.683.211 11.896.956 32.580.167
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
483.344 289.437 772.781 513.917 178.605 692.522
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
1.238.602 2.172.936 3.411.538 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-2.288.579 0 -2.288.579 -1.651.070 0 -1.651.070
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 312.361 0 312.361 213.563 0 213.563
Satış Amaçlı
312.361 0 312.361 213.563 0 213.563
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
100 0 100 100 0 100
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.182.291 0 1.182.291 1.215.218 0 1.215.218
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
130.471 0 130.471 106.139 0 106.139
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
130.471 0 130.471 106.139 0 106.139
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 101.260 0 101.260 87.747 0 87.747
DİĞER AKTİFLER
13 997.293 259.996 1.257.289 923.663 267.888 1.191.551
VARLIKLAR TOPLAMI
42.779.808 37.868.433 80.648.241 24.191.199 28.236.211 52.427.410
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 18.805.726 41.159.518 59.965.244 15.266.513 24.708.001 39.974.514
ALINAN KREDİLER
2 7.662.714 1.959.225 9.621.939 1.770.890 1.993.749 3.764.639
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
400.000 0 400.000 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3 92.722 164.232 256.954 38.149 96.137 134.286
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
92.722 164.232 0 76.768 76.768
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
4 330.570 7.485 338.055 297.139 5.078 302.217
KARŞILIKLAR
5 303.180 46.244 349.424 283.178 48.042 331.220
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
166.122 0 166.122 133.929 0 133.929
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
137.058 46.244 183.302 149.249 48.042 197.291
CARİ VERGİ BORCU
6 147.901 0 147.901 141.689 0 141.689
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
7 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
9 0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558
Krediler
0 1.976.738 1.976.738 0 1.497.558 1.497.558
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10 1.503.545 741.056 2.244.601 1.122.603 331.605 1.454.208
ÖZKAYNAKLAR
11 5.402.232 -54.847 5.347.385 4.813.476 13.603 4.827.079
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
2.605 0 2.605 1.538 0 1.538
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.605 0 2.605 1.538 0 1.538
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.964 0 1.964 1.922 0 1.922
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
10.198 -54.847 -44.649 13.921 13.603 27.524
Kar Yedekleri
2.196.799 0 2.196.799 1.817.921 0 1.817.921
Yasal Yedekler
193.027 0 193.027 172.884 0 172.884
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.904.562 0 1.904.562 1.546.531 0 1.546.531
Diğer Kar Yedekleri
99.210 0 99.210 98.506 0 98.506
Kar veya Zarar
590.666 0 590.666 378.174 0 378.174
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
590.666 0 590.666 378.174 0 378.174
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
34.648.590 45.999.651 80.648.241 23.733.637 28.693.773 52.427.410


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
15.946.521 41.007.302 56.953.823 8.790.513 17.733.521 26.524.034
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.632.598 4.572.515 9.205.113 3.916.693 3.410.452 7.327.145
Teminat Mektupları
4.553.568 3.094.879 7.648.447 3.845.718 2.442.592 6.288.310
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
88.762 0 88.762 75.019 0 75.019
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
4.464.806 3.094.879 7.559.685 3.770.699 2.442.592 6.213.291
Banka Kredileri
77.825 510.404 588.229 70.975 233.235 304.210
İthalat Kabul Kredileri
58.825 510.404 569.229 58.825 233.235 292.060
Diğer Banka Kabulleri
19.000 0 19.000 12.150 0 12.150
Akreditifler
1.205 967.232 968.437 0 734.625 734.625
Belgeli Akreditifler
1.205 967.232 968.437 0 734.625 734.625
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.199.262 3.074.393 5.273.655 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Cayılamaz Taahhütler
2.199.262 3.074.393 5.273.655 1.958.108 2.218.599 4.176.707
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
277.010 3.074.393 3.351.403 245.800 2.218.599 2.464.399
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
106 0 106 165 0 165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
632.640 0 632.640 655.031 0 655.031
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
33.959 0 33.959 22.553 0 22.553
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.203.389 0 1.203.389 999.273 0 999.273
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
2.987 0 2.987 2.905 0 2.905
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
49.171 0 49.171 32.381 0 32.381
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
9.114.661 33.360.394 42.475.055 2.915.712 12.104.470 15.020.182
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 1.119.864 1.119.864
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
9.114.661 33.360.394 42.475.055 2.915.712 10.984.606 13.900.318
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
9.114.661 24.746.246 33.860.907 2.915.712 10.945.773 13.861.485
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.309.177 11.412.213 12.721.390 2.253.272 4.649.531 6.902.803
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.805.484 13.334.033 21.139.517 662.440 6.296.242 6.958.682
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 8.614.148 8.614.148 0 38.833 38.833
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
496.016.079 108.662.737 604.678.816 454.680.050 78.860.738 533.540.788
EMANET KIYMETLER
3.925.618 7.044.564 10.970.182 3.628.456 2.761.552 6.390.008
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.595.282 372.238 2.967.520 2.327.688 309.503 2.637.191
Tahsile Alınan Ticari Senetler
940.457 185.986 1.126.443 887.027 138.495 1.025.522
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
865 1.061.550 1.062.415 0 371.374 371.374
Emanet Kıymet Alanlar
389.014 5.424.790 5.813.804 413.741 1.942.180 2.355.921
REHİNLİ KIYMETLER
492.090.461 101.508.757 593.599.218 451.051.594 75.941.692 526.993.286
Menkul Kıymetler
57.541 0 57.541 52.955 0 52.955
Teminat Senetleri
181.066.305 21.049.880 202.116.185 165.780.965 15.739.074 181.520.039
Emtia
7.885.169 2.517.073 10.402.242 6.061.321 1.135.117 7.196.438
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
64.417.668 1.462.154 65.879.822 64.416.523 1.137.403 65.553.926
Diğer Rehinli Kıymetler
238.462.783 76.479.650 314.942.433 214.551.504 57.930.098 272.481.602
Rehinli Kıymet Alanlar
200.995 0 200.995 188.326 0 188.326
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 109.416 109.416 0 157.494 157.494
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
511.962.600 149.670.039 661.632.639 463.470.563 96.594.259 560.064.822


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
281.740 -185.267
Alınan Kar Payları
2.691.218 3.456.772
Ödenen Kar Payları
-1.163.153 -2.124.457
Alınan Temettüler
8 6
Alınan Ücret ve Komisyonlar
230.679 252.028
Elde Edilen Diğer Kazançlar
91.998 48.897
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
454.915 368.936
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-651.683 -536.460
Ödenen Vergiler
-264.733 -71.075
Diğer
-1.107.509 -1.579.914
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
3.394.018 3.119.092
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-592.396 -233.371
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-892.308 -1.108.038
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.842.759 2.051.838
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-150.985 615.874
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-5.185 4.658
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
12.302.915 8.892.517
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.460.804 -7.067.642
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.113.932 -36.744
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.675.758 2.933.825
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.935.873 -1.344.545
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-93.062 -76.098
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
234 619
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-12.052.489 -9.617.632
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.276.529 8.148.566
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.067.085 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 200.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-88.842 -82.730
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-89.546 -82.866
Diğer
704 136
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
960.023 415.888
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.388.934 1.922.438
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.897.857 6.148.791
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 4.508.923 8.071.229http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884621


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.854 Değişim: -0,38% Hacim : 84.628 Mio.TL Son veri saati : 15:08
Düşük 10.847 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1812 Değişim: 0,08%
Düşük 32,0929 22.05.2024 Yüksek 32,3463
Açılış: 32,1543
34,8761 Değişim: -0,26%
Düşük 34,8382 22.05.2024 Yüksek 35,2287
Açılış: 34,968
2.494,88 Değişim: -0,33%
Düşük 2.488,60 22.05.2024 Yüksek 2.513,43
Açılış: 2.503,11
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.