KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

25.04.2019 - 17:13
KAP ***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***FKT*** TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
83.041 90.134
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-40.362 -52
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-40.362 -52
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-47.470 -14.602
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-3.049 14.923
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.157 -373
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.679 90.082


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -51 375.372 4.039.568 0 4.039.568 0 4.039.568
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036 0 -99.036
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 0 121.823 -13.619 0 0 -35.425 -9.604 1.001.072 -99.087 375.372 3.940.532 0 3.940.532 0 3.940.532
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -11.692 11.640 0 0 90.134 90.082 0 90.082 0 90.082
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 1.126 0 0 0 0 0 0 54 13 -12 1.181 0 1.181 0 1.181
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375.360 0 -375.360 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 1.126 121.823 -13.619 0 0 -47.117 2.036 1.376.486 -99.074 90.134 4.031.795 0 4.031.795 0 4.031.795
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
2.600.000 0 0 590 121.823 -21.767 0 0 -112.355 3.879 1.376.487 -99.075 445.360 4.314.942 0 4.314.942
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -37.984 -2.378 0 0 83.041 42.679 0 42.679
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 -1.128 0 0 -839 0 -839
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.713 99.647 -445.360 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345.713 99.647 -445.360 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000 0 0 879 121.823 -21.767 0 0 -150.339 1.501 1.721.072 572 83.041 4.356.782 0 4.356.782


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
1 1.133.637 749.167
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.004.460 633.498
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
37.811 13.490
Bankalardan Alınan Gelirler
9.452 102
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
41.887 63.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
290 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
38.935 49.298
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.662 13.753
Finansal Kiralama Gelirleri
30.299 32.322
Diğer Kar Payı Gelirleri
9.728 6.704
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
2 -720.555 -391.917
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-413.154 -229.526
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-86.515 -46.063
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
0 -6.001
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-178.459 -90.973
Kiralama Kar Payı Giderleri
-15.562 0
Diğer Kar Payı Giderleri
-26.865 -19.354
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
413.082 357.250
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.699 27.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.896 68.172
Gayri Nakdi Kredilerden
23.907 26.508
Diğer
9 60.989 41.664
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-46.197 -40.844
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
9 -46.197 -40.844
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -30.928 6.862
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
4.633 3.014
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
68.419 49.317
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-103.980 -45.469
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 308.908 189.362
FAALİYET BRÜT KÂRI
729.761 580.802
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5 -340.720 -210.472
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
5 -7.751 -22.043
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-138.308 -112.449
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
6 -139.091 -117.514
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
103.891 118.324
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
103.891 118.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
7 -20.850 -28.190
Cari Vergi Karşılığı
-1 -2.521
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-22.538 -27.123
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.689 1.454
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
83.041 90.134
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
8 83.041 90.134
Grubun Karı (Zararı)
83.041 90.134
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.704.228 13.696.274 15.400.502 2.016.230 10.703.182 12.719.412
Nakit ve Nakit Benzerleri
455.697 11.355.181 11.810.878 432.960 9.596.126 10.029.086
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 462.513 8.417.906 8.880.419 436.472 8.161.992 8.598.464
Bankalar
2 870 2.937.275 2.938.145 1.166 1.434.134 1.435.300
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-7.686 0 -7.686 -4.678 0 -4.678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 8.414 164.351 172.765 3.613 811 4.424
Devlet Borçlanma Senetleri
2.782 161.275 164.057 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
5.632 3.076 8.708 3.613 811 4.424
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 933.402 2.169.520 3.102.922 1.288.395 1.103.517 2.391.912
Devlet Borçlanma Senetleri
928.490 2.168.939 3.097.429 1.283.483 1.102.955 2.386.438
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 581 5.493 4.912 562 5.474
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5 306.715 7.222 313.937 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
306.715 7.222 313.937 291.262 2.728 293.990
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 22.022.973 9.004.998 31.027.971 22.321.405 7.973.534 30.294.939
Krediler
22.494.492 8.856.412 31.350.904 22.723.046 7.859.028 30.582.074
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
906.006 148.586 1.054.592 956.737 114.506 1.071.243
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 208.378 0 208.378
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 208.378 0 208.378
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.377.525 0 -1.377.525 -1.566.756 0 -1.566.756
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 321.334 0 321.334 406.616 0 406.616
Satış Amaçlı
321.334 0 321.334 406.616 0 406.616
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
8 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
10 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.174.942 0 1.174.942 916.044 0 916.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
87.973 0 87.973 88.372 0 88.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
87.973 0 87.973 88.372 İMENKULLER (Net)
11 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 130.120 0 130.120 140.812 0 140.812
DİĞER AKTİFLER
13 662.521 1.755.574 2.418.095 859.835 1.187.341 2.047.176
VARLIKLAR TOPLAMI
26.104.091 24.456.846 50.560.937 26.749.314 19.864.057 46.613.371
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
1 11.318.360 20.798.634 32.116.994 10.902.674 15.959.505 26.862.179
ALINAN KREDİLER
2 214.010 3.872.554 4.086.564 2.070.570 3.352.657 5.423.227
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
3 2.159.619 4.390.241 6.549.860 2.072.347 4.089.491 6.161.838
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 4.590 362.328 366.918 51.949 374.096 426.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.590 4.173 8.763 51.949 10.431 62.380
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 358.155 358.155 0 363.665 363.665
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5 262.855 813 263.668 0 0 0
KARŞILIKLAR
6 219.151 28.384 247.535 219.547 34.581 254.128
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
103.609 0 103.609 110.826 0 110.826
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
115.542 28.384 143.926 108.721 34.581 143.302
CARİ VERGİ BORCU
7 60.204 0 60.204 69.717 0 69.717
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
8 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
10 0 1.403.351 1.403.351 0 1.326.515 1.326.515
Krediler
0 1.403.351 1.403.351 0 1.326.515 1.326.515
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 727.559 381.502 1.109.061 1.532.652 242.128 1.774.780
ÖZKAYNAKLAR
12 4.450.733 -93.951 4.356.782 4.378.062 -63.120 4.314.942
Ödenmiş Sermaye
2.600.000 0 2.600.000 2.600.000 0 2.600.000
Sermaye Yedekleri
879 0 879 590 0 590
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
879 0 879 590 0 590
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
100.056 0 100.056 100.056 0 100.056
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-54.887 -93.951 -148.838 -45.356 -63.120 -108.476
Kar Yedekleri
1.721.072 0 1.721.072 1.376.487 0 1.376.487
Yasal Yedekler
172.896 0 172.896 150.820 0 150.820
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.547.143 0 1.547.143 1.223.506 0 1.223.506
Diğer Kar Yedekleri
1.033 0 1.033 2.161 0 2.161
Kar veya Zarar
83.613 0 83.613 346.285 0 346.285
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
572 0 572 -99.075 0 -99.075
Dönem Net Kâr veya Zararı
83.041 0 83.041 445.360 0 445.360
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
19.417.081 31.143.856 50.560.937 21.297.518 25.315.853 46.613.371


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
9.474.158 17.095.726 26.569.884 7.593.066 16.682.536 24.275.602
GARANTİ VE KEFALETLER
1 4.036.688 3.376.861 7.413.549 4.216.393 3.342.615 7.559.008
Teminat Mektupları
4.014.918 2.765.760 6.780.678 4.193.623 2.800.495 6.994.118
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
96.181 0 96.181 142.281 0 142.281
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
3.918.737 2.765.760 6.684.497 4.051.342 2.800.495 6.851.837
Banka Kredileri
20.250 111.025 131.275 21.250 109.625 130.875
İthalat Kabul Kredileri
3.100 111.025 114.125 3.100 109.625 112.725
Diğer Banka Kabulleri
17.150 0 17.150 18.150 0 18.150
Akreditifler
1.520 500.076 501.596 1.520 432.495 434.015
Belgeli Akreditifler
1.520 500.076 501.596 1.520 432.495 434.015
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1 2.382.303 2.718.483 5.100.786 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Cayılamaz Taahhütler
2.382.303 2.718.483 5.100.786 1.871.543 1.875.149 3.746.692
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
715.215 2.718.483 3.433.698 390.826 1.875.149 2.265.975
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
272 0 272 418 0 418
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
813.058 0 813.058 673.652 0 673.652
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
19.184 0 19.184 17.031 0 17.031
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
823.190 0 823.190 780.704 0 780.704
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.588 0 1.588 1.698 0 1.698
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
9.796 0 9.796 7.214 0 7.214
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.055.167 11.000.382 14.055.549 1.505.130 11.464.772 12.969.902
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
214.000 3.979.790 4.193.790 214.000 3.753.672 3.967.672
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
214.000 462.458 676.458 214.000 441.761 655.761
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 3.517.332 3.517.332 0 3.311.911 3.311.911
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.841.167 7.020.592 9.861.759 1.291.130 7.711.100 9.002.230
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.841.167 7.020.592 9.861.759 1.291.130 7.379.803 8.670.933
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
294.850 4.657.632 4.952.482 245.392 3.906.053 4.151.445
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.546.317 2.362.960 4.909.277 1.045.738 3.473.750 4.519.488
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 331.297 331.297
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
449.923.151 75.898.019 525.821.170 449.350.654 74.159.547 523.510.201
EMANET KIYMETLER
4.212.152 2.533.363 6.745.515 4.694.504 2.119.017 6.813.521
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
2.654.841 331.382 2.986.223 2.778.176 308.797 3.086.973
Tahsile Alınan Ticari Senetler
939.302 136.394 1.075.696 1.040.032 104.302 1.144.334
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 284.830 284.830 0 153.396 153.396
Emanet Kıymet Alanlar
618.009 1.780.757 2.398.766 876.296 1.552.522 2.428.818
REHİNLİ KIYMETLER
445.710.999 73.216.603 518.927.602 444.656.150 71.899.561 516.555.711
Menkul Kıymetler
21.154 0 21.154 11.529 0 11.529
Teminat Senetleri
159.846.611 14.700.344 174.546.955 157.847.973 13.912.631 171.760.604
Emtia
5.296.539 1.309.262 6.605.801 5.238.653 1.311.901 6.550.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
70.293.592 1.283.409 71.577.001 71.955.528 1.225.370 73.180.898
Diğer Rehinli Kıymetler
210.107.453 55.923.588 266.031.041 209.451.135 55.449.659 264.900.794
Rehinli Kıymet Alanlar
145.650 0 145.650 151.332 0 151.332
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 148.053 148.053 0 140.969 140.969
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
459.397.309 92.993.745 552.391.054 456.943.720 90.842.083 547.785.803


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-189.173 291.065
Alınan Kar Payları
1.138.835 769.525
Ödenen Kar Payları
-677.558 -327.234
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
84.896 68.172
Elde Edilen Diğer Kazançlar
13.531 10.273
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
126.878 87.774
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-181.568 -166.349
Ödenen Vergiler
-46.807 -16.137
Diğer
-647.380 -134.959
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.560.156 -1.591.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-164.877 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-336.463 -127.973
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-756.138 -70.106
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-519.261 -91.059
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
34.828 -110.898
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
5.223.841 -165.779
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.497.822 -544.039
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-423.952 -481.573
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.370.983 -1.300.362
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-482.524 717.673
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.492 -55.328
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
150 1.011
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-966.384 -153.390
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
304.202 675.380
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
200.000 250.000
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
93.021 514.300
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.510.000 514.258
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.416.979 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 -11
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 53
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
467.837 303.465
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.449.317 235.076
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.148.791 2.606.712
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 7.598.108 2.841.788http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757971


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.