KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

15.02.2023 - 20:40
KAP ***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***FIP*** FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.500.000 3.233.948 7.219.944 15.953.892 15.953.892
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
7.219.944 -7.219.944 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.379.401 8.354.317 8.354.317
Dönem Karı (Zararı)
8.379.401 8.379.401 8.379.401
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.084 -25.084 -25.084
Dönem Sonu Bakiyeler
12 5.500.000 -25.084 10.453.892 8.379.401 24.308.209 24.308.209
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12 5.500.000 -25.084 10.453.892 8.379.401 24.308.209 24.308.209
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.133.726 7.245.675 -8.379.401 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.938.747 45.637.717 45.637.717
Dönem Karı (Zararı)
45.938.747 45.938.747 45.938.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.030 -301.030 -301.030
Sermaye Arttırımı
2.500.000 -2.500.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
12 8.000.000 -326.114 1.133.726 15.199.567 45.938.747 69.945.926 69.945.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.302.886 1.887.508
Dönem Karı (Zararı)
45.938.747 8.379.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.247.321 3.336.401
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 143.367 137.696
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.803.333 491.768
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.803.333 491.768
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 11.358.264 2.706.646
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-57.643 291
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-53.883.182 -9.828.294
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -47.388.149 -8.465.027
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.234.295 -1.416.083
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19 -3.573.856 -865.218
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -4.660.439 -550.865
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -107.917 -28.530
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.805.124 145.501
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19 151.690 -2.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 1.653.434 147.683
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.055 -64.155
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.055 -64.155
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.302.886 1.887.508
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.329.293 -1.881.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.539 -13.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -46.539 -13.001
Alınan Faiz
7.437 2.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -5.290.191 -1.871.816
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.407 5.683
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.407 5.683
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 36.598 30.915
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 10.191 36.598


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.191 36.598
Finansal Yatırımlar
69.923.307 22.535.158
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 69.923.307 22.535.158
Ticari Alacaklar
5 13.035.525 4.796.052
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 5.256.429 1.682.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.779.096 3.113.479
Diğer Alacaklar
6 0 5.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 5.178
Peşin Ödenmiş Giderler
7 187.746 79.829
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 187.746 79.829
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
83.156.769 27.452.815
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
83.156.769 27.452.815
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 91.982 121.153
Mobilya ve Demirbaşlar
8 91.982 121.153
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 90.893 143.139
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 12.473 27.884
Diğer Haklar
9 12.473 27.884
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 804.390 275.479
Diğer Duran Varlıklar
0 525
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 525
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
999.738 568.180
TOPLAM VARLIKLAR
84.156.507 28.020.995
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.016 83.769
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
80.016 83.769
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 80.016 83.769
Ticari Borçlar
5 531.723 211.453
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 221.090 69.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 310.633 142.053
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 444.431 204.676
Diğer Borçlar
1.718.055 233.201
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.718.055 233.201
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 8.317.771 1.720.786
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.202.251 822.534
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 2.202.251 822.534
ARA TOPLAM
13.294.247 3.276.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.294.247 3.276.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 106.136
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 106.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 106.136
Uzun Vadeli Karşılıklar
10 916.334 330.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 916.334 330.231
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.334 436.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.210.581 3.712.786
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.945.926 24.308.209
Ödenmiş Sermaye
12 8.000.000 5.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-326.114 -25.084
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-326.114 -25.084
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.133.726 0
Girişim Sermayesi Fonu
1.133.726 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15.199.567 10.453.892
Net Dönem Karı veya Zararı
45.938.747 8.379.401
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.945.926 24.308.209
TOPLAM KAYNAKLAR
84.156.507 28.020.995


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 64.129.512 16.757.563
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
64.129.512 16.757.563
BRÜT KAR (ZARAR)
64.129.512 16.757.563
Genel Yönetim Giderleri
14-15 -18.919.987 -9.995.543
Pazarlama Giderleri
14-15 -299.028 -92.570
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 482 62.939
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
44.910.979 6.732.389
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17 12.386.032 4.353.659
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.297.011 11.086.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
57.297.011 11.086.048
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.358.264 -2.706.647
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -11.785.963 -2.834.315
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 427.699 127.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.938.747 8.379.401
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.938.747 8.379.401
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.938.747 8.379.401
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-301.030 -25.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-402.242 -32.577
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
101.212 7.493
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
11 101.212 7.493
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-301.030 -25.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.637.717 8.354.317
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.637.717 8.354.317http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113692


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.