KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

29.02.2024 - 23:33
KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 34.016 0 317.079
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
151.000 0 0 2.295 0 129 34.520 34.649 0 0 0 0 44.242 50.877 34.016 0 317.079
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -649 37.600 36.951 0 32.152 0 32.152 0 0 158.901 0 228.004
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
77.000 0 0 -2.265 0 0 0 0 0 0 0 0 -231 -74.504 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 -8 -454 -462 0 0 0 0 889 -889 0 0 -462
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 24.516 -34.016 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.500 24.516 -34.016 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 228.000 0 0 30 0 -528 71.666 71.138 0 0 0 0 54.400 0 158.901 0 544.621
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
228.000 0 0 30 0 -528 71.666 71.138 0 32.152 0 32.152 54.400 0 158.901 0 544.621
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
228.000 0 0 30 0 -528 71.666 71.138 0 32.152 0 32.152 54.400 0 158.901 0 544.621
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 35 151.212 151.247 0 -12.103 0 -12.103 0 0 467.830 0 606.974
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.485 75.616 -158.901 0 -23.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.800 0 0 -23.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59.485 99.416 -158.901 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 228.000 0 0 30 0 -493 222.878 222.385 0 20.049 0 20.049 113.885 75.616 467.830 0 1.127.795


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.854.999 650.292
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 1.854.999 650.292
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
1.133.826 622.583
İskontolu
1.068.042 530.141
Diğer
65.784 92.442
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
721.173 27.709
İskontolu
659.491 3.816
Diğer
61.682 23.893
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -915.564 -358.782
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-701.404 -285.714
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-3.189 -953
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-70.905 -50.906
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-140.066 -21.209
BRÜT KAR (ZARAR)
939.435 291.510
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -218.407 -78.434
Personel Giderleri
-170.333 -55.086
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
1.046 -4.465
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-49.120 -18.883
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
721.028 213.076
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 148.302 75.364
Bankalardan Alınan Faizler
81.165 7.428
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
21.397 1.259
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
38 53.965
Kambiyo İşlemleri Karı
23.919 9.029
Diğer
21.783 3.683
KARŞILIK GİDERLERİ
-41.525 -16.724
Özel Karşılıklar
23 -41.525 -16.724
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -162.327 -61.314
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-54 -720
Kambiyo İşlemleri Zararı
-4.698 -36.619
Diğer
-157.575 -23.975
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
665.478 210.402
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
665.478 210.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -197.648 -51.501
Cari Vergi Karşılığı
-233.169 -43.897
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -7.604
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
35.521 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
467.830 158.901
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
467.830 158.901
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
467.830 158.901
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
685.058 151.658
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.141.190 612.677
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-784.652 -361.135
Alınan Temettüler
21.397 1.259
Alınan Ücret ve Komisyonlar
721.173 27.709
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7.2 10.498 2.851
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-145.141 -56.472
Ödenen Vergiler
11 -217.594 -34.354
Diğer
-61.813 -40.877
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-854.385 101.342
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-2.046.819 -857.385
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-25.675 8.726
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
240 21
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.229.324 955.179
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-11.455 -5.199
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-169.327 253.000
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -4.954 -1.565
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
55 6
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-14.998 -120.892
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
121.962 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
9 -1.133 -1.594
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
100.932 -124.045
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
885.180 869.462
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-651.752 -1.054.000
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-23.800 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0 0
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
209.628 -184.538
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
6.811 13.780
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
148.044 -41.803
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 111.594 153.397
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 259.638 111.594


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
467.830 158.901
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
139.144 69.103
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
151.247 36.951
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 0 -865
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
151.212 40.107
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
35 -2.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-12.103 32.152
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-13.865 33.919
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.762 -1.767
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
606.974 228.004


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 87.332 172.568 259.900 99.537 21.607 121.144
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 318.827 0 318.827 284.351 0 284.351
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.308.838 14.715 4.323.553 2.232.332 25.153 2.257.485
Faktoring Alacakları
7.1 4.304.446 14.715 4.319.161 2.224.443 25.153 2.249.596
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
4.022.302 8.530 4.030.832 1.958.893 6.599 1.965.492
Diğer Faktoring Alacakları
282.144 6.185 288.329 265.550 18.554 284.104
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
7.2 76.831 0 76.831 49.301 0 49.301
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -72.439 0 -72.439 -41.412 0 -41.412
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 25.366 0 25.366 13.163 0 13.163
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 1.831 0 1.831 1.482 0 1.482
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 16.459 0 16.459 16.444 0 16.444
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 34.264 0 34.264 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
12 66.338 18 66.356 23.338 27 23.365
ARA TOPLAM
4.859.255 187.301 5.046.556 2.670.647 46.787 2.717.434
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
4.859.255 187.301 5.046.556 2.670.647 46.787 2.717.434
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 3.079.635 277.988 3.357.623 2.067.044 0 2.067.044
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 595 0 595 355 0 355
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 17.549 0 17.549 8.103 187 8.290
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 341.814 0 341.814 38.729 0 38.729
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 0 0 0 0 0 0
KARŞILIKLAR
69.723 0 69.723 25.372 0 25.372
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 69.723 0 69.723 25.372 0 25.372
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 33.772 0 33.772 18.571 0 18.571
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 4.932 0 4.932
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 97.311 374 97.685 9.421 99 9.520
ARA TOPLAM
3.640.399 278.362 3.918.761 2.172.527 286 2.172.813
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.127.795 0 1.127.795 544.621 0 544.621
Ödenmiş Sermaye
18.1 228.000 0 228.000 228.000 0 228.000
Sermaye Yedekleri
18.2 30 0 30 30 0 30
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
30 0 30 30 0 30
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
222.385 0 222.385 71.138 0 71.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
20.049 0 20.049 32.152 0 32.152
Kar Yedekleri
113.885 0 113.885 54.400 0 54.400
Yasal Yedekler
18.3 53.314 0 53.314 42.989 0 42.989
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
18.3 60.571 0 60.571 11.411 0 11.411
Kar veya Zarar
543.446 0 543.446 158.901 0 158.901
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
18.4 75.616 0 75.616 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
467.830 0 467.830 158.901 0 158.901
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
4.768.194 278.362 5.046.556 2.717.148 286 2.717.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
300.534 3.446 303.980 37.454 5.270 42.724
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.071.990 42.035 1.114.025 545.578 44.032 589.610
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
27.1 49.545.340 2.005.593 51.550.933 24.427.821 1.210.776 25.638.597
VERİLEN TEMİNATLAR
27.2 2.584.881 0 2.584.881 1.316.976 0 1.316.976
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.3 0 0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27.4 4.575.803 137.438 4.713.241 2.201.681 120.205 2.321.886
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
58.078.548 2.188.512 60.267.060 28.529.510 1.380.283 29.909.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253236


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.693 Değişim: 1,77% Hacim : 109.544 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.715
Açılış: 9.431
32,5004 Değişim: 0,08%
Düşük 32,2918 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4747
34,6901 Değişim: -0,12%
Düşük 34,5083 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.496,86 Değişim: 0,50%
Düşük 2.482,31 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.