KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

15.09.2021 - 18:13
KAP ***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***FIBAF*** FİBA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 56.871 35.373 220.020
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 56.871 35.373 220.020
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.098 14.098
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.373 -35.373 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.373 -35.373 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 14.098 234.118
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 251.712
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 92.244 31.692 251.712
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.833 15.833
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.692 -31.692 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 81.110 0 0 2.295 0 129 0 0 0 0 44.242 123.936 15.833 267.545


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
120.982 74.810 62.365 35.030
FAKTORİNG GELİRLERİ
19 120.982 74.810 62.365 35.030
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
114.686 71.154 58.697 33.578
İskontolu
90.449 52.871 46.498 25.261
Diğer
24.237 18.283 12.199 8.317
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.296 3.656 3.668 1.452
İskontolu
707 917 322 392
Diğer
5.589 2.739 3.346 1.060
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
20 -80.710 -49.107 -42.834 -21.271
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-59.911 -46.797 -32.841 -19.861
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-182 -118 -115 -58
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-17.408 0 -8.382 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-3.209 -2.192 -1.496 -1.352
BRÜT KAR (ZARAR)
40.272 25.703 19.531 13.759
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
21 -20.680 -15.795 -11.997 -8.030
Personel Giderleri
-15.779 -11.838 -9.722 -6.326
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-559 -383 -386 -249
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.342 -3.574 -1.889 -1.455
Diğer
0 0 0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
19.592 9.908 7.534 5.729
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
22 23.423 16.694 8.477 7.386
Bankalardan Alınan Faizler
4.770 1.111 3.398 152
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0 0 0
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
4.736 4.165 1.449 1.156
Kambiyo İşlemleri Karı
12.723 8.168 3.190 3.783
Diğer
1.194 3.250 440 2.295
KARŞILIK GİDERLERİ
23 -1.790 -358 -1.358 -217
Özel Karşılıklar
-1.790 -358 -1.358 -217
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0 0 0
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
24 -19.832 -7.917 -11.606 -3.174
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-6.945 -2.483 858 679
Kambiyo İşlemleri Zararı
-658 -2.714 -642 -2.376
Diğer
-12.229 -2.720 -11.822 -1.477
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
21.393 18.327 3.047 9.724
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
21.393 18.327 3.047 9.724
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
11 -5.560 -4.229 -1.878 -2.053
Cari Vergi Karşılığı
-7.314 -4.711 -2.399 -2.053
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.754 482 521 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
15.833 14.098 1.169 7.671
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
15.833 14.098 1.169 7.671
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
15.833 14.098 1.169 7.671
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
24.779 6.121
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
111.781 71.784
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-75.935 -60.379
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.296 3.656
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0 0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
7 870 3.142
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-18.629 -15.561
Ödenen Vergiler
11 -4.850 -2.514
Diğer
5.246 5.993
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-222.638 25.161
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-62.195 146.090
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.664 -6.043
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-421 108
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-157.315 -113.145
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-1.043 -1.849
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-197.859 31.282
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
8 -44 -94
Diğer
9 -23 -73
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-67 -167
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
433.090 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-230.260 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
202.830 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
4.409 1.675
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
9.313 32.790
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 48.550 19.634
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.5 (o) 57.863 52.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
15.833 14.098 1.169 7.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.833 14.098 1.169 7.671


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 31.123 26.753 57.876 8.943 39.610 48.553
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 0 0 5.183 0 5.183
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6 53.835 0 53.835 53.835 0 53.835
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
973.609 64.547 1.038.156 934.629 40.217 974.846
Faktoring Alacakları
7.1 968.129 64.547 1.032.676 934.629 40.217 974.846
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
729.331 44.820 774.151 738.382 29.036 767.418
Diğer Faktoring Alacakları
238.798 19.727 258.525 196.247 11.181 207.428
Takipteki Alacaklar
7.2 81.399 0 81.399 74.999 0 74.999
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7.2 -75.919 0 -75.919 -74.999 0 -74.999
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 6.844 0 6.844 5.559 0 5.559
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 263 0 263 325 0 325
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
10 16.444 0 16.444 16.444 0 16.444
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
11 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
11 5.309 0 5.309 3.555 0 3.555
DİĞER AKTİFLER
12 7.202 47 7.249 5.567 18 5.585
ARA TOPLAM
1.094.629 91.347 1.185.976 1.034.040 79.845 1.113.885
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.094.629 91.347 1.185.976 1.034.040 79.845 1.113.885
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
13 691.956 0 691.956 819.812 31.547 851.359
FAKTORİNG BORÇLARI
7.1 394 0 394 815 0 815
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 2.418 1.263 3.681 474 1.629 2.103
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
15 209.693 0 209.693 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5 1.761 0 1.761 0 0 0
KARŞILIKLAR
5.504 0 5.504 4.438 0 4.438
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
16 5.504 0 5.504 4.438 0 4.438
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ BORCU
11 2.464 0 2.464 832 0 832
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
17 2.896 82 2.978 2.516 110 2.626
ARA TOPLAM
917.086 1.345 918.431 828.887 33.286 862.173
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
267.545 0 267.545 251.712 0 251.712
Ödenmiş Sermaye
18.1 81.110 0 81.110 81.110 0 81.110
Sermaye Yedekleri
18.2 2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
2.295 0 2.295 2.295 0 2.295
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
129 0 129 129 0 129
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
44.242 0 44.242 44.242 0 44.242
Yasal Yedekler
18.3 41.289 0 41.289 41.289 0 41.289
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0 0 0 0 0
Diğer Kar Yedekleri
18.3 2.953 0 2.953 2.953 0 2.953
Kar veya Zarar
139.769 0 139.769 123.936 0 123.936
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
123.936 0 123.936 92.244 0 92.244
Dönem Net Kâr veya Zararı
15.833 0 15.833 31.692 0 31.692
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.184.631 1.345 1.185.976 1.080.599 33.286 1.113.885


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
4.976 3.043 8.019 7.432 1.164 8.596
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
406.482 52.589 459.071 471.577 29.588 501.165
ALINAN TEMİNATLAR
27.1 14.471.106 558.628 15.029.734 13.720.041 587.260 14.307.301
VERİLEN TEMİNATLAR
27.2 578.055 0 578.055 578.026 0 578.026
TAAHHÜTLER
0 0 0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
27.3 51.259 50.786 102.045 64.678 58.011 122.689
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
51.259 50.786 102.045 64.678 58.011 122.689
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 23.464 22.520 45.984
Swap Alım Satım İşlemleri
51.259 50.786 102.045 41.214 35.491 76.705
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
27.4 869.206 120.681 989.887 878.775 120.219 998.994
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
16.381.084 785.727 17.166.811 15.720.529 796.242 16.516.771http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963983


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.876 Değişim: 1,00% Hacim : 24.343 Mio.TL Son veri saati : 17:01
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4554 Değişim: 1,12%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2814 Değişim: 1,44%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
768,21 Değişim: 0,90%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.