KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

05.04.2024 - 18:16
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -5.337.799 38.654.892 -1.345.668.206 -296.827.698 -1.642.495.904 -1.309.017.967 7.184.034 -1.301.833.933
Transferler
-296.827.698 296.827.698 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.619.408 0 24.237.296 24.237.296 20.617.888 7.251.038 27.868.926
Dönem Karı (Zararı)
0 24.237.296 24.237.296 24.237.296 7.578.628 31.815.924
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.619.408 -3.619.408 -327.590 -3.946.998
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -8.957.207 38.654.892 -1.642.495.904 24.237.296 -1.618.258.608 -1.288.400.079 14.435.072 -1.273.965.007
Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -10.306.530 -58.592 38.654.892 -1.642.495.904 -278.668.721 -1.921.164.625 -1.592.714.011 13.583.824 -1.579.130.187
Transferler
-278.668.721 278.668.721 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.225.612 443.888 0 225.031.011 225.031.011 220.249.287 37.647.855 257.897.142
Dönem Karı (Zararı)
0 225.031.011 225.031.011 225.031.011 38.211.296 263.242.307
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.225.612 443.888 -4.781.724 -563.441 -5.345.165
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -15.532.142 385.296 38.654.892 -1.921.164.625 225.031.011 -1.696.133.614 -1.372.464.724 51.231.679 -1.321.233.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.767.626.000 566.297.421
Dönem Karı (Zararı)
337.961.498 46.515.491
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-783.437.320 -200.477.681
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
465.085.611 218.355.772
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-31.684 4.793.356
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-31.684 4.793.356
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.944.916 1.268.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.944.916 1.268.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
5.764.682 -6.525.800
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-581.665.861 -316.142.445
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
587.430.543 309.616.645
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.261.408.508 -417.483.235
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.333 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.261.400.175 -417.483.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.792.337 -886.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.323.015.459 735.020.152
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-402.831.342 -136.192.877
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.483.584 29.303.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-416.314.926 -165.495.903
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
149.686.479 34.166.782
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
152.262.012 34.300.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.575.533 -133.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-80.768.532 -59.773.722
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-292.212.422 -96.020.475
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.835.799.314 657.298.428
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.616.354 -604.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.840.415.668 657.902.997
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
727.948 21.324.877
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.153.060 2.831.570
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.425.112 18.493.307
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.112.614.014 314.217.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
15.246.374 -67.577.712
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.097.367.640 381.794.851
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.877.539.637 581.057.962
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.263.194 -3.649.513
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
11 -69.403.671 -11.111.028
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.246.772
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-245.353.529 -419.133.423
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.493.034.615 459.741.017
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.133 31.685
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.493.010.482 459.709.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.738.388.144 -878.874.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.488.775 -53.348.092
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.710.899.369 -825.526.348
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.036.364.234 -286.407.209
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.502 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.502 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.733.426 -7.845.621
Ödenen Faiz
-1.000.129.977 -286.188.442
Alınan Faiz
33.742.671 7.626.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.908.237 -139.243.211
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
485.908.237 -139.243.211
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.719.428 169.940.386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 511.627.665 30.697.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 29.02.2024 Önceki Dönem 31.05.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 528.122.217 37.044.050
Ticari Alacaklar
849.185.336 446.322.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 3.475.073 16.958.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
845.710.263 429.363.653
Diğer Alacaklar
3.462.869.835 3.066.854.931
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 3.462.096.228 3.066.435.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
773.607 419.881
Stoklar
195.807.307 115.038.775
Peşin Ödenmiş Giderler
9 176.470.509 68.935.547
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
175.443.269 67.908.307
Diğer Dönen Varlıklar
2.535.120 21.617.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 2.535.120 21.617.431
ARA TOPLAM
5.214.990.324 3.755.813.044
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.214.990.324 3.755.813.044
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5.494.016 3.272.209
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.494.016 3.272.209
Maddi Duran Varlıklar
99.962.928 90.947.891
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
178.307 540.287
Taşıtlar
185.623 260.541
Mobilya ve Demirbaşlar
23.735.339 17.553.854
Özel Maliyetler
69.241.605 65.971.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.427.508 9.961.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.740.589.793 685.558.384
Lisanslar
1.739.249.680 684.387.813
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.340.113 1.170.571
Peşin Ödenmiş Giderler
9 223.327.440 38.649.980
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 9.073.930 9.844.360
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
214.253.510 28.805.620
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.088.801.685 828.389.965
TOPLAM VARLIKLAR
7.303.792.009 4.584.203.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
144.728.490 96.485.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
144.728.490 96.485.660
Banka Kredileri
6 144.728.490 96.485.660
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
361.893.414 761.834.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
361.893.414 761.834.280
Banka Kredileri
6 337.855.025 750.554.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
24.038.389 11.279.823
Ticari Borçlar
2.756.915.514 921.116.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 6.459.094 11.075.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.750.456.420 910.040.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.058.923.512 883.340.591
Diğer Borçlar
60.742.493 60.014.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 42.012.455 29.859.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
18.730.038 30.155.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 532.972.008 114.660.298
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 5.970.580 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 196.098.385 32.651.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
196.098.385 32.651.826
ARA TOPLAM
5.118.244.396 2.870.103.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.118.244.396 2.870.103.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.023.216.683 3.119.703.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.023.216.683 3.119.703.017
Banka Kredileri
6 3.023.216.683 3.119.703.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
192.950.647 69.370.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 185.057.006 61.546.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.106.440 9.325.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.106.440 9.325.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
308.280 2.192.236
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 83.141.602 31.092.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
83.141.602 31.092.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.506.780.658 3.293.229.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.625.025.054 6.163.333.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.372.464.724 -1.592.714.011
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.532.142 -10.306.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.532.142 -10.306.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.532.142 -10.306.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
385.296 -58.592
Yabancı Para Çevrim Farkları
385.296 -58.592
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.921.164.625 -1.642.495.904
Net Dönem Karı veya Zararı
225.031.011 -278.668.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
51.231.679 13.583.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.321.233.045 -1.579.130.187
TOPLAM KAYNAKLAR
7.303.792.009 4.584.203.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 01.06.2022 - 28.02.2023 Cari Dönem 3 Aylık 01.12.2023 - 29.02.2024 Önceki Dönem 3 Aylık 01.12.2022 - 28.02.2023
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.255.478.311 1.480.792.219 1.229.006.354 443.417.565
Satışların Maliyeti
-3.348.488.481 -1.637.846.144 -1.365.763.214 -583.590.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-93.010.170 -157.053.925 -136.756.860 -140.173.238
BRÜT KAR (ZARAR)
-93.010.170 -157.053.925 -136.756.860 -140.173.238
Genel Yönetim Giderleri
-91.329.893 -46.922.515 -37.055.207 -20.406.471
Pazarlama Giderleri
-236.492.420 -108.117.104 -89.093.859 -40.387.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 482.494.717 138.949.256 41.372.727 36.849.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -878.250.280 -142.327.530 -148.347.604 -29.231.790
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-816.588.046 -315.471.818 -369.880.803 -193.349.500
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.318.871.076 427.069.855 404.748 100.000
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -57.462.570 -9.586.620 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
444.820.460 102.011.417 -369.476.055 -193.249.500
Finansman Gelirleri
581.665.861 316.142.445 303.082.352 87.888.604
Finansman Giderleri
-688.524.823 -371.638.371 -314.134.268 -125.776.164
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
337.961.498 46.515.491 -380.527.971 -231.137.060
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-74.719.191 -14.699.567 -44.164.001 2.169.740
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -75.374.251 -11.111.028 -43.596.347 3.084.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 655.060 -3.588.539 -567.654 -915.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
263.242.307 31.815.924 -424.691.972 -228.967.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
263.242.307 31.815.924 -424.691.972 -228.967.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
38.211.296 7.578.628 13.720.872 -317.781
Ana Ortaklık Payları
225.031.011 24.237.296 -438.412.844 -228.649.539
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç (kayıp) 14 2,27000000 0,24000000 -4,43000000 -2,31000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.870.783 -3.946.998 -3.005.339 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.099.678 -4.506.149 -3.829.246 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.228.895 559.151 823.907 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
1.228.895 559.151 823.907 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
525.618 0 93.992 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
525.618 0 93.992 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
525.618 0 93.992 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.345.165 -3.946.998 -2.911.347 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
257.897.142 27.868.926 -427.603.319 -228.967.320
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.647.855 7.251.038 13.304.770 -317.781
Ana Ortaklık Payları
220.249.287 20.617.888 -440.908.089 -228.649.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268747


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.