KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2024 - 18:15
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -5.337.799 38.654.892 -1.345.668.206 -296.827.698 -1.309.017.967 7.184.034 -1.301.833.933
Transferler
-296.827.698 296.827.698
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.619.408 252.886.835 249.267.427 7.568.819 256.836.246
Dönem Karı (Zararı)
252.886.835 252.886.835 7.896.409 260.783.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.619.408 -3.619.408 -327.590 -3.946.998
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -8.957.207 38.654.892 -1.642.495.904 252.886.835 -1.059.750.540 14.752.853 -1.044.997.687
Cari Dönem 01.06.2023 - 30.11.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -10.306.530 -58.592 38.654.892 -1.642.495.904 -278.668.721 -1.592.714.011 13.583.824 -1.579.130.187
Transferler
-278.668.721 278.668.721
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.652.824 366.345 663.443.855 661.157.376 24.343.085 685.500.461
Dönem Karı (Zararı)
0 0 663.443.855 663.443.855 24.490.424 687.934.279
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.652.824 366.345 -2.286.479 -147.339 -2.433.818
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -12.959.354 307.753 38.654.892 -1.921.164.625 663.443.855 -931.556.635 37.926.909 -893.629.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 30.11.2023 Önceki Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.467.619.997 476.774.372
Dönem Karı (Zararı)
718.489.469 277.652.551
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-853.188.572 -317.648.820
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
269.206.756 112.478.932
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-15.842 3.852.554
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-15.842 3.852.554
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.331.531 1.268.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.331.531 1.268.967
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.770.806 -16.979.297
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-278.583.509 -228.253.841
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
276.812.703 211.274.544
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.124.387.884 -417.383.235
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-8.333 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.124.379.551 -417.383.235
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-552.327 -886.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.673.806.296 534.616.064
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-731.973.163 -171.887.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.811.967 22.651.125
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-738.785.130 -194.538.939
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.890.346 -29.115.299
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.830.814 -29.235.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.059.532 119.932
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-59.960.096 -52.241.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-235.760.467 -130.390.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.719.045.689 440.221.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.158.688 -7.338.867
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.709.887.001 447.560.812
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.518 11.017.290
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8.875.145 2.493.195
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.827.627 8.524.095
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.126.297.161 467.011.871
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19.560.052 -32.883.411
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.106.737.109 499.895.282
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.539.107.193 494.619.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.462.520 -3.649.513
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -31.777.904 -14.195.910
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-37.246.772 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-372.619.067 -87.348.001
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.356.008.741 459.619.187
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.133 9.855
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.355.984.608 459.609.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -1.728.627.808 -546.967.188
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.342.739 -31.612.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.710.285.069 -515.354.190
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-800.435.915 -243.615.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.502 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-48.243.502 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.993.981 -5.360.715
Ödenen Faiz
-762.809.436 -243.277.076
Alınan Faiz
20.611.004 5.022.232
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.565.015 145.810.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
294.565.015 145.810.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.719.428 169.940.386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 320.284.443 315.751.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2023 Önceki Dönem 31.05.2023
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 333.326.894 37.044.050
Ticari Alacaklar
1.178.311.315 446.322.310
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 10.146.690 16.958.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.168.164.625 429.363.653
Diğer Alacaklar
3.467.119.756 3.066.854.931
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 3.466.238.369 3.066.435.050
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
881.387 419.881
Stoklar
174.998.871 115.038.775
Peşin Ödenmiş Giderler
9 145.038.275 68.935.547
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
144.011.035 67.908.307
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.690.089 21.617.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.690.089 21.617.431
ARA TOPLAM
5.300.485.200 3.755.813.044
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.300.485.200 3.755.813.044
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
4.870.235 3.272.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.870.235 3.272.209
Maddi Duran Varlıklar
97.389.433 90.947.891
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
192.715 540.287
Taşıtlar
210.596 260.541
Mobilya ve Demirbaşlar
20.713.104 17.553.854
Özel Maliyetler
69.650.964 65.971.155
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.410.962 9.961.501
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.921.643.336 685.558.384
Lisanslar
1.920.685.183 684.387.813
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
958.153 1.170.571
Peşin Ödenmiş Giderler
9 198.307.719 38.649.980
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9, 15 9.330.740 9.844.360
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 188.976.979 28.805.620
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.241.621.685 828.389.965
TOPLAM VARLIKLAR
7.542.106.885 4.584.203.009
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
128.647.547 96.485.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
128.647.547 96.485.660
Banka Kredileri
6 128.647.547 96.485.660
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
291.543.972 761.834.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
291.543.972 761.834.280
Banka Kredileri
6 264.557.726 750.554.457
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
26.986.246 11.279.823
Ticari Borçlar
2.640.161.889 921.116.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 20.234.136 11.075.448
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.619.927.753 910.040.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
833.671.667 883.340.591
Diğer Borçlar
60.062.063 60.014.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 38.734.540 29.859.395
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.327.523 30.155.150
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 869.622.102 114.660.298
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 202.525.107 32.651.826
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
202.525.107 32.651.826
ARA TOPLAM
5.026.234.347 2.870.103.400
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.026.234.347 2.870.103.400
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.039.297.626 3.119.703.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.039.297.626 3.119.703.017
Banka Kredileri
6 3.039.297.626 3.119.703.017
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
204.424.320 69.370.133
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 61.953.582 61.546.437
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.464.482 9.325.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.464.482 9.325.040
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
564.534 2.192.236
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 88.797.720 31.092.933
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
88.797.720 31.092.933
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.409.502.264 3.293.229.796
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.435.736.611 6.163.333.196
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-931.556.635 -1.592.714.011
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.959.354 -10.306.530
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.959.354 -10.306.530
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.959.354 -10.306.530
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
307.753 -58.592
Yabancı Para Çevrim Farkları
307.753 -58.592
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.921.164.625 -1.642.495.904
Net Dönem Karı veya Zararı
663.443.855 -278.668.721
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.926.909 13.583.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-893.629.726 -1.579.130.187
TOPLAM KAYNAKLAR
7.542.106.885 4.584.203.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2023 - 30.11.2023 Önceki Dönem 01.06.2022 - 30.11.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2023 - 30.11.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2022 - 30.11.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
1.976.983.239 1.037.374.654 1.121.450.350 599.958.153
Satışların Maliyeti
-1.982.725.267 -1.054.255.341 -1.227.950.397 -563.544.094
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-5.742.028 -16.880.687 -106.500.047 36.414.059
BRÜT KAR (ZARAR)
-5.742.028 -16.880.687 -106.500.047 36.414.059
Genel Yönetim Giderleri
-54.274.686 -26.516.044 -28.189.627 -13.641.114
Pazarlama Giderleri
-147.398.561 -67.730.097 -83.737.683 -38.506.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 441.121.990 102.100.250 216.315.853 68.006.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -729.902.676 -113.095.740 -357.040.061 -73.569.877
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-496.195.961 -122.122.318 -359.151.565 -21.297.719
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 1.367.955.046 426.969.855 189.719.116 17.899.673
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -57.462.570 -9.586.620 -3.606.189 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
814.296.515 295.260.917 -173.038.638 -3.398.046
Finansman Gelirleri
278.583.509 228.253.841 175.593.371 110.735.472
Finansman Giderleri
-374.390.555 -245.862.207 -224.224.818 -204.424.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
718.489.469 277.652.551 -221.670.085 -97.086.653
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-30.555.190 -16.869.307 -9.560.600 -9.422.644
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -31.777.904 -14.195.910 -10.861.254 -6.747.093
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 1.222.714 -2.673.397 1.300.654 -2.675.551
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
687.934.279 260.783.244 -231.230.685 -106.509.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
687.934.279 260.783.244 -231.230.685 -106.509.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.490.424 7.896.409 13.665.385 3.533.700
Ana Ortaklık Payları
663.443.855 252.886.835 -244.896.070 -110.042.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kazanç 14 6,70000000 2,55000000 -2,47000000 -1,11000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.865.444 -3.946.998 225.186 -2.049.342
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.270.432 -4.506.149 100.320 -2.445.558
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
404.988 559.151 124.866 396.216
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
404.988 559.151 124.866 396.216
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
431.626 0 99.356 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
431.626 0 99.356 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
431.626 0 99.356 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.433.818 -3.946.998 324.542 -2.049.342
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
685.500.461 256.836.246 -230.906.143 -108.558.639
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
24.343.085 7.568.819 13.617.217 3.301.569
Ana Ortaklık Payları
661.157.376 249.267.427 -244.523.360 -111.860.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241739


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.