;

KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

11.10.2021 - 22:12
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.370 -31.208.919 -31.208.919 1.091.476 -30.176.813
Dönem Karı (Zararı)
-31.208.919 -31.208.919 1.104.070 -30.104.849
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-59.370 -59.370 -12.594 -71.964
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.009.486 38.654.892 -1.143.901.263 -31.208.919 -838.303.932 6.350.937 -831.952.995
Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637
Transferler
-201.766.943 201.766.943 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-674.299 255.526.975 254.852.676 1.857.963 256.710.639
Dönem Karı (Zararı)
255.526.975 255.526.975 1.923.006 257.449.981
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-674.299 -674.299 -65.043 -739.342
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -3.192.807 38.654.892 -1.345.668.206 255.526.975 -754.518.302 7.919.304 -746.598.998


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-107.659.141 96.694.240
Dönem Karı (Zararı)
261.135.246 -27.769.051
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
261.135.246 -27.769.051
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.816.086 25.328.041
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.705.279 10.073.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-922.820 90.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
111.751 90.357
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.034.571 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33.934.085 -12.299.898
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-124.589.479 -74.584.886
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
158.523.564 62.284.988
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 28.496.471
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
217.570 -999.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.929.093 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-17.887 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-27.911.206 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-188.935 -32.892
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.376.462 99.260.880
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.973.408 17.507.027
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.619.254 -352.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.354.154 17.859.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.067.778 14.628.302
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-329.031.192 14.437.986
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-36.586 190.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.421.436 -1.470.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-10.283.622 -11.647.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.117.010 42.031.793
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.887.206 152.986
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10.004.216 41.878.807
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.051.414 14.326.187
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-218.800 14.326.187
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.270.214 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
170.358.486 23.885.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.427.727 1.721.752
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
152.930.759 22.163.394
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.574.870 96.819.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-637.679 -121.407
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -964.953 -4.223
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-185.631.379 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.080.359 -15.345.274
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.022.289 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.887 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.004.402 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -93.102.648 -15.345.274
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.301.320 -708.852
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.801.328 -14.636.422
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
288.317.830 -56.147.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
291.312.757 24.920.473
Kredilerden Nakit Girişleri
291.312.757 0
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 24.920.473
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -58.596.510
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -58.596.510
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -3.810.591 -3.491.794
Ödenen Faiz
-3.982.975 -19.155.879
Alınan Faiz
4.798.639 176.040
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.578.330 25.201.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.578.330 25.201.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.406.376 13.543.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 142.984.706 38.744.956


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.08.2021 Önceki Dönem 31.05.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 142.984.706 8.623.946
Finansal Yatırımlar
5 185.631.379 0
Ticari Alacaklar
193.697.084 146.723.676
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 22.411.100 19.791.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
171.285.984 126.931.830
Diğer Alacaklar
2.678.742.731 2.229.874.981
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 2.669.746.871 2.220.924.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.995.860 8.950.142
Stoklar
28.610.274 36.031.710
Peşin Ödenmiş Giderler
9 44.816.788 34.292.233
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
43.789.548 33.264.993
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.086.298 25.246.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.086.298 25.246.937
ARA TOPLAM
3.285.569.260 2.480.793.483
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.285.569.260 2.480.793.483
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.867.163 1.876.295
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.867.163 1.876.295
Maddi Duran Varlıklar
20.583.253 20.684.641
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.762.986 1.937.657
Taşıtlar
36.512 49.162
Mobilya ve Demirbaşlar
5.009.200 4.920.795
Özel Maliyetler
7.152.501 7.154.973
Kullanım Hakkı Varlıkları
14.181.600 17.448.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
247.388.387 183.715.738
Lisanslar
245.972.452 182.490.114
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.415.935 1.225.624
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.456.003 30.696.936
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 11.642.030 11.898.840
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.813.973 18.798.096
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 1.445.565 1.451.516
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
315.921.971 255.873.814
TOPLAM VARLIKLAR
3.601.491.231 2.736.667.297
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 2.018.875.224
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
Banka Kredileri
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 2.018.875.224
Banka Kredileri
0 2.018.875.224
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 152.518.062 792.785.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
152.518.062 792.785.840
Banka Kredileri
139.831.705 780.188.514
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.686.357 12.597.326
Ticari Borçlar
256.150.250 249.033.240
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 293.066 3.180.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
255.857.184 245.852.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
223.791.819 256.951.150
Diğer Borçlar
18.908.144 17.856.730
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 15.826.920 16.045.720
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.081.224 1.811.010
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 184.343.162 63.104.299
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 2.590.471 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.034.571
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 1.034.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 38.935.601 41.013.535
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
38.935.601 41.013.535
ARA TOPLAM
877.237.509 3.440.654.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
877.237.509 3.440.654.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.223.078.443 121.290.650
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.223.078.443 121.290.650
Banka Kredileri
3.216.930.876 111.845.499
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.147.567 9.445.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
107.260.424 36.758.641
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 85.411.277 90.978.980
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.425.598 6.088.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.425.598 6.088.292
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 48.676.978 44.205.782
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
48.676.978 44.205.782
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.470.852.720 299.322.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.348.090.229 3.739.976.934
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-754.518.302 -1.009.370.978
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.192.807 -2.518.508
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.192.807 -2.518.508
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.192.807 -2.518.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.345.668.206 -1.143.901.263
Net Dönem Karı veya Zararı
255.526.975 -201.766.943
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.919.304 6.061.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-746.598.998 -1.003.309.637
TOPLAM KAYNAKLAR
3.601.491.231 2.736.667.297


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2021 - 31.08.2021 Önceki Dönem 01.06.2020 - 31.08.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
471.261.773 120.114.754
Satışların Maliyeti
-171.770.560 -95.696.949
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.491.213 24.417.805
BRÜT KAR (ZARAR)
299.491.213 24.417.805
Genel Yönetim Giderleri
-12.126.844 -4.397.252
Pazarlama Giderleri
-14.805.013 -10.254.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 12.897.322 8.870.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -5.115.423 -29.701.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
280.341.255 -11.064.255
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 36.558.332 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -8.629.239 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
308.270.348 -11.064.255
Finansman Gelirleri
124.589.479 74.584.886
Finansman Giderleri
-171.724.581 -91.289.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
261.135.246 -27.769.051
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.685.265 -2.335.798
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.555.424 -1.382.144
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -129.841 -953.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
257.449.981 -30.104.849
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
257.449.981 -30.104.849
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.923.006 1.104.070
Ana Ortaklık Payları
255.526.975 -31.208.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-739.342 -71.964
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-863.232 -92.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
123.890 20.298
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
123.890 20.298
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-739.342 -71.964
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
256.710.639 -30.176.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.857.963 1.091.476
Ana Ortaklık Payları
254.852.676 -31.268.289http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969672


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.