KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 20:53
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
288.503 -154.804.664 -154.516.161 1.431.717 -153.084.444
Dönem Karı (Zararı)
-154.804.664 -154.804.664 1.476.173 -153.328.491
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
288.503 288.503 -44.456 244.047
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.392 -201.766.943 -202.335.335 801.880 -201.533.455
Dönem Karı (Zararı)
-201.766.943 -201.766.943 878.007 -200.888.936
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-568.392 -568.392 -76.127 -644.519
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.518.508 38.654.892 -1.143.901.263 -201.766.943 -1.009.370.978 6.061.341 -1.003.309.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-344.213.677 235.290.707
Dönem Karı (Zararı)
-199.896.040 -151.516.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-199.896.040 -151.516.813
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
74.288.969 80.345.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,20 99.833.202 80.723.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-363.748 2.706.206
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.306 2.185.178
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -361.442 521.028
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.876.862 1.706.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 952.291 1.706.758
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 924.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
76.269.431 -72.572.168
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -324.394.566 -337.237.306
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 400.663.997 264.665.138
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
34.874.729 164.464.016
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.214 6.679.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-138.013.413 -103.245.163
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -34.209 -30.203
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-137.979.204 -103.214.960
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-184.880 -116.108
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.659.905 309.734.673
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.592.916 86.682.824
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.730.662 -3.904.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-53.862.254 90.587.552
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.437.281 184.279.156
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-178.309.693 184.606.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.127.588 -327.235
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.545.794 2.293.823
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.764.893 -1.707.448
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
81.431.875 -28.032.519
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.517.152 546.739
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
78.914.723 -28.579.258
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.437.652 -22.302
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.626.642 237.423
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.811.010 -259.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.188.548 66.241.139
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-22.889.328 -13.238.192
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-34.299.220 79.479.331
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-343.266.976 238.563.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -1.007.906 -618.983
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 61.205 -2.654.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.941.618 1.086.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
173.811.032 103.738.609
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 41.865 99.007
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 173.769.167 103.639.602
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-164.869.414 -102.651.981
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.294.234 -6.337.961
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -161.575.180 -96.314.020
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
330.134.775 -223.913.231
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
919.423.540 263.921.109
Kredilerden Nakit Girişleri
13 919.423.540 203.952.906
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
0 59.968.203
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-430.007.389 -270.177.810
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -430.007.389 -270.177.810
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -14.550.022 -14.036.505
Ödenen Faiz
-147.884.033 -208.174.499
Alınan Faiz
3.152.679 4.554.474
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.137.284 12.464.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.137.284 12.464.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.406.376 13.543.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2021 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.623.946 13.758.016
Ticari Alacaklar
5 146.723.676 89.128.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 19.791.846 16.061.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.931.830 73.067.270
Diğer Alacaklar
6 2.229.874.981 1.721.578.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 2.220.924.839 1.721.373.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.950.142 205.378
Stoklar
7 36.031.710 28.124.474
Peşin Ödenmiş Giderler
8 34.292.233 35.627.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.264.993 34.600.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 0 1.932.865
Diğer Dönen Varlıklar
9 25.246. 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25.246.937 1.480.007
ARA TOPLAM
2.480.793.483 1.891.630.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.480.793.483 1.891.630.353
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
6 1.876.295 1.493.471
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.876.295 1.493.471
Maddi Duran Varlıklar
10 20.684.641 23.081.213
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.937.657 2.241.904
Taşıtlar
49.162 99.763
Mobilya ve Demirbaşlar
4.920.795 4.839.859
Özel Maliyetler
7.154.973 9.277.633
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 17.448.688 18.326.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 183.715.738 133.446.455
Lisanslar
182.490.114 131.853.053
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.225.624 1.593.402
Peşin Ödenmiş Giderler
8 30.696.936 22.596.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 11.898.840 12.926.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.798.096 9.670.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 1.451.516 463.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.873.814 199.407.804
TOPLAM VARLIKLAR
2.736.667.297 2.091.038.157
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.018.875.224 935.649.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 2.018.875.224 935.649.067
Banka Kredileri
2.018.875.224 935.649.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 792.785.840 432.518.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 792.785.840 432.518.246
Banka Kredileri
780.188.514 401.298.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12.597.326 10.407.046
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 20.812.703
Ticari Borçlar
5 249.033.240 167.601.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24 3.180.272 663.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
245.852.968 166.938.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 256.951.150 175.220.120
Diğer Borçlar
6 17.856.730 419.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 16.045.720 419.078
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.811.010 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 63.104.299 96.724.268
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
63.104.299 96.724.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.034.571 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.034.571 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 41.013.535 102.548.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.013.535 102.548.436
ARA TOPLAM
3.440.654.589 1.910.790.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.440.654.589 1.910.790.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 121.290.650 785.939.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 121.290.650 785.939.371
Banka Kredileri
111.845.499 454.704.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.445.151 9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 321.373.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 36.758.641 26.509.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 90.978.980 132.833.741
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
90.978.980 132.833.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 6.088.292 5.390.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.088.292 5.390.635
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 44.205.782 31.350.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
44.205.782 31.350.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.322.345 982.023.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.739.976.934 2.892.814.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-1.009.370.978 -807.035.643
Ödenmiş Sermaye
17 98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.518.508 -1.950.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.518.508 -1.950.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.518.508 -1.950.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
17 38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.143.901.263 -989.096.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-201.766.943 -154.804.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.061.341 5.259.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-1.003.309.637 -801.776.182
TOPLAM KAYNAKLAR
2.736.667.297 2.091.038.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 31.05.2021 Önceki Dönem 01.06.2019 - 31.05.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 688.612.502 544.326.007
Satışların Maliyeti
20 -776.980.733 -587.764.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-88.368.231 -43.438.226
BRÜT KAR (ZARAR)
-88.368.231 -43.438.226
Genel Yönetim Giderleri
20 -19.166.723 -31.390.312
Pazarlama Giderleri
20 -45.243.290 -40.793.540
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 124.965.211 53.415.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -178.854.079 -99.273.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-206.667.112 -161.480.047
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 167.367.525 103.245.163
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -29.354.112 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-68.653.699 -58.234.884
Finansman Gelirleri
23 324.394.566 337.237.306
Finansman Giderleri
23 -455.636.907 -430.519.235
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-199.896.040 -151.516.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-992.896 -1.811.678
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.871.660 -1.472.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 878.764 -339.433
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-200.888.936 -153.328.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
-200.888.936 -153.328.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 878.007 1.476.173
Ana Ortaklık Payları
18 -201.766.943 -154.804.664
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-644.519 244.047
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -753.272 172.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.753 71.650
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
16 108.753 71.650
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-644.519 244.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-201.533.455 -153.084.444
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
801.880 1.431.717
Ana Ortaklık Payları
-202.335.335 -154.516.161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956506


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6253 Değişim: -0,02%
Düşük 8,6179 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1184 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1076 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,16 Değişim: -0,02%
Düşük 491,71 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.