KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

19.01.2021 - 20:36
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.238.619 38.654.892 -783.100.406 -205.996.193 -652.519.482 3.827.744 -648.691.738
Transferler
-205.996.193 205.996.193 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 26.628.648 26.493.981 1.889.942 28.383.923
Dönem Karı (Zararı)
26.628.648 26.628.648 1.917.078 28.545.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-134.667 -134.667 -27.936 -161.803
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.373.286 38.654.892 -989.096.599 26.628.648 -626.025.501 5.717.686 -620.307.815
Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.950.116 38.654.892 -989.096.599 -154.804.664 -807.035.643 5.259.461 -801.776.182
Transferler
-154.804.664 154.804.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 -50.636.875 -50.531.417 1.814.823 -48.716.594
Dönem Karı (Zararı)
-50.636.875 -50.636.875 1.814.202 -48.822.673
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
105.458 105.458 621 106.079
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -1.844.658 38.654.892 -1.143.901.263 -50.636.875 -857.567.060 7.074.284 -850.492.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.155.459 207.429.621
Dönem Karı (Zararı)
-45.283.229 31.728.802
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-45.283.229 31.728.802
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.950.590 -60.179.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32.815.657 27.892.945
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.306 157.302
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.306 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 157.302
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
328.992 3.572.671
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
438.992 1.019.787
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-110.000 2.552.884
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.294.181 66.633.217
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-189.677.746 -43.865.725
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
182.383.565 110.498.942
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.068.360 -56.316.055
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-3.999.704 -451.079
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.598.090
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -29.740
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-159.869.030 -101.568.350
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.622 -70.871
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
186.215.247 237.579.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.702.694 34.828.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.551.737 -3.474.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.150.957 38.303.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.327.085 30.158.828
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.057.637 31.148.510
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-269.448 -989.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.167.788 -5.332.257
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-16.191.793 -51.695.532
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
123.071.063 30.759.422
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.579.830 822.962
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120.491.233 29.936.460
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.772.452 -1.071.738
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
14.772.452 203.547
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -1.275.285
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
99.761.092 199.931.817
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-5.808.559 -22.169.104
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
105.569.651 222.100.921
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.981.428 209.128.154
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-350.056 -353.155
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -475.913 -1.345.378
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
117.271.924 4.728.889
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 102.031.528
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 38.534
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.658.990 101.992.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -78.387.066 -97.302.639
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.718.504 -1.227.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.668.562 -96.075.567
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-90.761.731 -143.025.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.880.750
Kredilerden Nakit Girişleri
0 72.880.750
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.702.058 -135.480.135
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-32.702.058 -135.480.135
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -8.031.163 0
Ödenen Faiz
-51.263.362 -85.976.760
Alınan Faiz
1.234.852 5.550.346
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.665.652 69.132.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
85.665.652 69.132.711
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.543.660 1.079.556
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 99.209.312 70.212.267


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2020 Önceki Dönem 31.05.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 103.423.372 13.758.016
Ticari Alacaklar
94.833.454 89.128.454
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 19.612.921 16.061.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
75.220.533 73.067.270
Diğer Alacaklar
1.930.074.885 1.721.578.637
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 1.929.873.790 1.721.373.259
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
201.095 205.378
Stoklar
37.292.262 28.124.474
Peşin Ödenmiş Giderler
9 43.959.799 35.627.900
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.027.240 1.027.240
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
42.932.559 34.600.660
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 292.571 1.932.865
Diğer Dönen Varlıklar
10 11.863.480 1.480.007
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11.863.480 1.480.007
ARA TOPLAM
2.221.739.823 1.891.630.353
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.221.739.823 1.891.630.353
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.767.202 1.493.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.767.202 1.493.471
Maddi Duran Varlıklar
22.945.315 23.081.213
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.206.937 2.241.904
Taşıtlar
74.462 99.763
Mobilya ve Demirbaşlar
5.385.785 4.839.859
Özel Maliyetler
8.656.077 9.277.633
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.751.376 18.326.290
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
147.728.890 133.446.455
Diğer Haklar
1.408.433 1.593.402
Lisanslar
146.320.457 131.853.053
Peşin Ödenmiş Giderler
9 30.456.270 22.596.376
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.412.460 12.926.080
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
18.043.810 9.670.296
Ertelenmiş Vergi Varlığı
11 0 463.999
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
216.649.053 199.407.804
TOPLAM VARLIKLAR
2.438.388.876 2.091.038.157
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 956.670.557 935.649.067
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
956.670.557 935.649.067
Banka Kredileri
956.670.557 935.649.067
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 586.702.923 432.518.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
586.702.923 432.518.246
Banka Kredileri
563.467.925 401.298.497
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.344.797 10.407.046
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
16.890.201 20.812.703
Ticari Borçlar
290.672.428 167.601.365
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 3.242.950 663.120
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
287.429.478 166.938.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
299.333.619 175.220.120
Diğer Borçlar
15.191.530 419.078
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
15 15.191.530 419.078
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 153.934.705 96.724.268
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
153.934.705 96.724.268
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 110.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 48.699.226 102.548.436
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.699.226 102.548.436
ARA TOPLAM
2.351.204.988 1.910.790.580
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.351.204.988 1.910.790.580
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 760.112.484 785.939.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
760.112.484 785.939.371
Banka Kredileri
393.399.740 454.704.252
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8.790.247 9.861.245
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
357.922.497 321.373.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
23.157.756 26.509.155
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 124.120.319 132.833.741
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
124.120.319 132.833.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.372.491 5.390.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.372.491 5.390.635
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 960.239 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 23.953.375 31.350.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
23.953.375 31.350.857
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
937.676.664 982.023.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.288.881.652 2.892.814.339
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-857.567.060 -807.035.643
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 98.980.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 416.970.063
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.844.658 -1.950.116
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.844.658 -1.950.116
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.844.658 -1.950.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Yasal Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.143.901.263 -989.096.599
Net Dönem Karı veya Zararı
-50.636.875 -154.804.664
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.074.284 5.259.461
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-850.492.776 -801.776.182
TOPLAM KAYNAKLAR
2.438.388.876 2.091.038.157


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 01.06.2019 - 30.11.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2020 - 30.11.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2019 - 30.11.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
295.019.459 275.892.452 174.904.705 180.616.279
Satışların Maliyeti
-388.067.257 -287.836.286 -292.370.308 -192.236.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-93.047.798 -11.943.834 -117.465.603 -11.620.486
BRÜT KAR (ZARAR)
-93.047.798 -11.943.834 -117.465.603 -11.620.486
Genel Yönetim Giderleri
-17.624.396 -15.158.408 -13.227.144 -6.826.168
Pazarlama Giderleri
-21.497.896 -23.138.803 -11.243.893 -11.138.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 21.694.241 11.295.648 12.823.578 3.930.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -43.534.143 -17.744.965 -13.832.675 -13.598.347
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-154.009.992 -56.690.362 -142.945.737 -39.253.792
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 167.333.316 101.598.090 167.333.316 29.740
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -7.464.286 0 -7.464.286 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.859.038 44.907.728 16.923.293 -39.224.052
Finansman Gelirleri
189.677.746 100.494.870 115.092.860 13.893.432
Finansman Giderleri
-240.820.013 -113.673.796 -149.530.331 -27.486.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-45.283.229 31.728.802 -17.514.178 -52.816.834
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.539.444 -3.183.076 -1.203.646 -1.285.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -2.116.207 -2.410.927 -734.063 -779.576
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -1.423.237 -772.149 -469.583 -505.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.822.673 28.545.726 -18.717.824 -54.102.293
DÖNEM KARI (ZARARI)
-48.822.673 28.545.726 -18.717.824 -54.102.293
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.814.202 1.917.078 710.132 762.718
Ana Ortaklık Payları
-50.636.875 26.628.648 -19.427.956 -54.865.011
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.079 -161.803 178.043 -236.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
107.080 -205.538 199.342 -282.888
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.001 43.735 -21.299 46.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.001 43.735 -21.299 46.325
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.079 -161.803 178.043 -236.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-48.716.594 28.383.923 -18.539.781 -54.338.856
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.814.823 1.889.942 723.347 733.975
Ana Ortaklık Payları
-50.531.417 26.493.981 -19.263.128 -55.072.831http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903362


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.097 Değişim: -1,05% Hacim : 108.618 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.091 01.03.2024 Yüksek 9.227
Açılış: 9.218
31,3757 Değişim: 0,46%
Düşük 31,1768 01.03.2024 Yüksek 31,4333
Açılış: 31,2335
34,0458 Değişim: 0,53%
Düşük 33,7387 01.03.2024 Yüksek 34,1094
Açılış: 33,8667
2.101,70 Değişim: 2,38%
Düşük 2.049,20 01.03.2024 Yüksek 2.105,55
Açılış: 2.052,86
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.