KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

21.01.2019 - 20:27
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -388.680.266 -148.261.869 -555.103.227 1.819.024 -553.284.203
Diğer Düzeltmeler
-4.083.409 -4.820.386 -8.903.795 -8.903.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -153.082.255 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Transferler
-153.082.255 153.082.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.124 -95.519.288 -95.641.412 451.313 -95.190.099
Dönem Karı (Zararı)
-95.519.288 -95.519.288 466.988 -95.052.300
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-122.124 -122.124 -15.675 -137.799
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.088.089 38.654.892 -545.845.930 -95.519.288 -659.648.434 2.270.337 -657.378.097
Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922
Transferler
-278.293.219 278.293.219
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-944.300 -56.947.566 -57.891.866 2.172.559 -55.719.307
Dönem Karı (Zararı)
-56.947.566 -56.947.566 2.220.629 -54.726.937
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-944.300 -944.300 -48.070 -992.370
Sermaye Arttırımı
70.700.000 285.310.863 -356.010.863 356.010.863
Dönem Sonu Bakiyeler
98.980.000 5.189.829 416.970.063 -220.979.048 -2.391.638 38.654.892 -824.139.149 -56.947.566 -544.662.617 5.243.251 -539.419.366


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-448.286.214 -367.394.017
Dönem Karı (Zararı)
-50.793.375 -93.891.933
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-180.376.775 -83.464.505
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19.930.684 22.728.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
143.059 92.541
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
143.059 64.551
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.080.592 -12.247.522
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
675.832 416.796
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-6.756.424 -12.664.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-29.699.137 -32.838.131
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-164.581.445 -86.423.875
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
134.882.308 53.585.744
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-14.747.484 -3.014.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.806.564 -58.147.155
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-15.756 -6.055
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-149.790.808 -58.141.100
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-116.741 -38.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-214.156.317 -189.774.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.589.880 -38.794.376
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.174.669 -1.739.668
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-105.415.211 -37.054.708
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-221.595.970 -297.865.535
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-382.144.655 -369.834.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
160.548.685 71.969.264
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.122.380 -3.346.493
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-19.320.980 85.184.920
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.958.179 25.301.431
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-80.359 181.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
66.038.538 25.119.497
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-386.173 -2.518.994
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
73.141 50.074
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-459.314 -2.569.068
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.900.887 42.264.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
787.481 242.369
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
77.113.406 42.022.011
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-445.326.467 -367.131.105
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-664.976 -261.974
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
11 -2.294.771 -938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
105.022.033 -6.714.173
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.447.401 73.024.461
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.212 6.570
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
182.411.189 73.017.891
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -77.425.368 -79.738.634
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.831.221 -7.688.537
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-75.594.147 -72.050.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
480.550.265 381.620.898
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.010.863 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
356.010.863 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
377.226.061 724.645.421
Kredilerden Nakit Girişleri
371.373.480 663.311.177
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
5.852.581 61.334.244
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-164.683.693 -316.593.307
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-144.622.270 -101.642.981
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-20.061.423 -214.950.326
Ödenen Faiz
-91.406.206 -40.711.364
Alınan Faiz
3.403.240 14.280.148
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.286.084 7.512.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
137.286.084 7.512.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.936.824 6.391.927
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 163.222.908 13.904.635


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.11.2018 Önceki Dönem 31.05.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 191.685.463 28.959.534
Ticari Alacaklar
149.181.910 52.878.388
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14 9.585.075 7.436.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
139.596.835 45.441.705
Diğer Alacaklar
1.315.648.629 933.624.667
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
14 1.315.276.025 933.131.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
372.604 493.297
Stoklar
26.053.671 17.931.291
Peşin Ödenmiş Giderler
9 74.315.462 48.281.403
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.476.721 9.149.447
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
70.838.741 39.131.956
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.021.433
Diğer Dönen Varlıklar
1.424.247 2.211.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.424.247 2.211.728
ARA TOPLAM
1.758.309.382 1.084.908.444
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.758.309.382 1.084.908.444
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
492.717
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
492.717
Diğer Alacaklar
255.242 283.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
255.242 283.345
Maddi Duran Varlıklar
7 20.303.279 20.838.064
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.622.054
Tesis, Makine ve Cihazlar
19.481 25.040
Taşıtlar
175.665 215.887
Mobilya ve Demirbaşlar
5.862.179 6.090.143
Özel Maliyetler
7.623.900 7.884.940
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 97.929.714 72.541.082
Lisanslar
96.522.274 71.213.452
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.407.440 1.327.630
Peşin Ödenmiş Giderler
9 28.810.984 20.851.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14 14.471.405 15.297.781
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
14.339.579 5.553.445
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
147.791.936 114.513.717
TOPLAM VARLIKLAR
1.906.101.318 1.199.422.161
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 128.454.904 116.044.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
128.454.904 116.044.956
Banka Kredileri
128.454.904 116.044.956
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 369.318.277 329.689.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
369.318.277 329.689.651
Banka Kredileri
346.863.039 296.640.433
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.455.238 33.049.218
Ticari Borçlar
138.547.173 73.546.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
14 10.298 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
138.536.875 73.456.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
74.527.886 146.846.709
Diğer Borçlar
2.035.758 2.421.931
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14 95.778 22.637
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.939.980 2.399.294
Ertelenmiş Gelirler
9 148.895.225 59.569.988
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
14 2.054.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
148.895.225 57.515.838
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11 601.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.785 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.636.785 2.459.435
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 55.143.848 41.436.719
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.143.848 41.436.719
ARA TOPLAM
919.160.883 772.016.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
919.160.883 772.016.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.251.800.758 1.047.820.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.251.800.758 1.047.820.862
Banka Kredileri
1.009.723.315 817.941.202
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
242.077.443 229.879.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
40.498.713 27.856.970
Ertelenmiş Gelirler
9 179.308.779 160.893.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
179.308.779 160.893.981
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.219.055 9.080.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.219.055 3.147.159
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.933.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
11 880.194 932.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
10 49.652.302 20.531.555
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
49.652.302 20.531.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.526.359.801 1.267.116.835
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.445.520.684 2.039.133.083
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-544.662.617 -842.781.614
Ödenmiş Sermaye
98.980.000 28.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
416.970.063 131.659.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.391.638 -1.447.338
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.391.638 -1.447.338
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.391.638 -1.447.338
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-824.139.149 -545.845.930
Net Dönem Karı veya Zararı
-56.947.566 -278.293.219
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.243.251 3.070.692
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-539.419.366 -839.710.922
TOPLAM KAYNAKLAR
1.906.101.318 1.199.422.161


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 01.06.2017 - 30.11.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.09.2018 - 30.11.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.09.2017 - 30.11.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
504.023.816 308.071.737 175.454.627 133.276.554
Satışların Maliyeti
-380.411.438 -286.373.683 -230.493.052 -146.638.277
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
123.612.378 21.698.054 -55.038.425 -13.361.723
BRÜT KAR (ZARAR)
123.612.378 21.698.054 -55.038.425 -13.361.723
Genel Yönetim Giderleri
-35.541.982 -15.975.279 -6.082.138 -4.283.169
Pazarlama Giderleri
-21.786.515 -21.072.536 -10.670.756 -10.221.070
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 136.414.398 31.043.973 118.839.620 12.905.280
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -154.036.743 -27.415.977 -144.082.736 -14.753.342
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
48.661.536 -11.721.765 -97.034.435 -29.714.024
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.211 6.055 33.528 4.403
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-20.455 -20.455
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
48.677.292 -11.715.710 -97.021.362 -29.709.621
Finansman Gelirleri
163.826.648 86.480.219 82.020.095 50.392.571
Finansman Giderleri
-263.297.315 -168.656.442 303.795.868 -141.564.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-50.793.375 -93.891.933 288.794.601 -120.881.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.933.562 -1.160.367 -993.336 -415.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
11 -3.917.231 0 -967.368 104.729
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11 -16.331 -1.160.367 -25.968 -520.350
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.726.937 -95.052.300 287.801.265 -121.297.169
DÖNEM KARI (ZARARI)
-54.726.937 -95.052.300 287.801.265 -121.297.169
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.220.629 466.988 209.958 -90.656
Ana Ortaklık Payları
-56.947.566 -95.519.288 287.591.307 -121.206.513
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 13 -1,26000000 -3,38000000 10,17000000 -4,29000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-992.370 -137.799 -852.043 -88.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.061.041 -160.192 -885.633 -98.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
68.671 22.393 33.590 10.098
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-992.370 -137.799 -852.043 -88.620
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-55.719.307 -95.190.099 286.949.222 -121.385.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
2.172.559 451.313 186.445 -97.725
Ana Ortaklık Payları
-57.891.866 -95.641.412 286.762.777 -121.288.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/734379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.