KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 19:44
KAP ***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor

***FENER*** FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 14.866 38.654.892 -272.150.634 -116.529.632 -405.860.527 1.929.265 -403.931.262
Diğer Düzeltmeler
-4.083.409 -4.083.409 -4.083.409
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 14.866 38.654.892 -276.234.043 -116.529.632 -409.943.936 1.929.265 -408.014.671
Transferler
-116.529.632 116.529.632
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-980.831 -153.082.255 -154.063.086 -110.241 -154.173.327
Dönem Karı (Zararı)
-153.082.255 -153.082.255 19.059 -153.063.196
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-980.831 -980.831 -129.300 -1.110.131
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -153.082.255 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -388.680.266 -148.261.869 -555.103.227 1.819.024 -553.284.203
Diğer Düzeltmeler
-4.083.409 -4.820.386 -8.903.795 -8.903.795
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
28.280.000 5.189.829 131.659.200 -220.979.048 -965.965 38.654.892 -392.763.675 -153.082.255 -564.007.022 1.819.024 -562.187.998
Transferler
-153.082.255 153.082.255
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-481.373 -278.293.219 -278.774.592 1.251.668 -277.522.924
Dönem Karı (Zararı)
-278.293.219 -278.293.219 1.273.644 -277.019.575
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-481.373 -481.373 -21.976 -503.349
Dönem Sonu Bakiyeler
28.280.000 5.189.829 131.659.200 220.979.048 1.447.338 38.654.892 -545.845.930 -278.293.219 -842.781.614 3.070.692 -839.710.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-593.272.169 -233.161.930
Dönem Karı (Zararı)
-275.439.294 -151.495.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-83.275.699 14.884.927
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,19 53.519.797 53.047.597
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
949.240 186.488
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 915.996 66.889
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 33.244 119.599
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.516.790 -129.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 576.969 384.211
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.093.759 -514.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-75.020.144 75.234
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -200.193.957 -71.204.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 125.173.813 71.279.386
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-7.785 -23.265.554
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.146.646 -14.715.029
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -5.546 911
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-58.141.100 -14.715.940
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-53.371 -314.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-233.847.435 -94.374.468
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.324.728 15.917.161
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.708.856 -2.495.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.615.872 18.412.326
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-384.392.303 -104.600.887
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-585.649.700 -172.723.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
201.257.397 68.122.676
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
159.490 -4.166.099
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
98.304.181 28.141.556
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.571.792 -50.292.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5.481.135 -50.292.901
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.672.739 1.780.000
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-906 -52.009
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.671.833 1.832.009
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.506.872 18.846.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.527.351 1.273.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
73.979.521 17.573.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-592.562.428 -230.984.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -587.189 -533.167
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -122.552 -1.643.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.547.722 5.311.082
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.416.906 27.297.352
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.237 59.952
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
77.400.669 27.237.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-81.964.628 -21.986.270
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -9.613.227 -4.982.729
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -72.351.401 -17.003.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
617.364.788 226.218.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.117.413.633 589.862.076
Kredilerden Nakit Girişleri
859.375.442 409.143.213
Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri
258.038.191 180.718.863
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -402.908.893 -305.623.324
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-168.690.496 -235.554.665
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
-234.218.397 -70.068.659
Ödenen Faiz
-97.328.412 -60.275.740
Alınan Faiz
188.460 2.255.213
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.544.897 -1.632.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
19.544.897 -1.632.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 6.391.927 8.024.550
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.936.824 6.391.927


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.05.2018 Önceki Dönem 31.05.2017 Bir Önceki Dönem 31.05.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.959.534 7.023.879
Ticari Alacaklar
5 52.878.388 28.346.846
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 7.436.683 3.460.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.441.705 24.886.368
Diğer Alacaklar
6 933.624.667 349.293.330
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 933.131.370 347.481.670
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
493.297 1.811.660
Stoklar
7 17.931.291 18.124.024
Peşin Ödenmiş Giderler
8 48.281.403 43.168.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 9.149.447 14.730.456
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.131.956 28.437.921
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 1.021.433 1.142.601
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.211.728 880.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.211.728 880.701
ARA TOPLAM
1.084.908.444 447.979.758
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.084.908.444 447.979.758
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 330.223
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
330.223
Diğer Alacaklar
6 283.345 216.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
283.345 216.881
Maddi Duran Varlıklar
10 20.838.064 15.747.090
Arazi ve Arsalar
6.622.054 6.153.866
Tesis, Makine ve Cihazlar
25.040 56.821
Taşıtlar
215.887 98.987
Mobilya ve Demirbaşlar
6.090.143 4.627.946
Özel Maliyetler
7.884.940 3.187.923
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.621.547
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 72.541.082 68.457.486
Lisanslar
71.213.452 67.968.131
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.327.630 489.355
Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.851.226 123.892.401
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23 15.297.781 114.585.129
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.553.445 9.307.272
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 372.632
Diğer Duran Varlıklar
9 3.858.378
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
3.858.378
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.513.717 212.875.091
TOPLAM VARLIKLAR
1.199.422.161 660.854.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 116.044.956 198.470.062
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
116.044.956 198.470.062
Banka Kredileri
116.044.956 184.184.405
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
14.285.657
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 329.689.651 158.833.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
329.689.651 158.833.310
Banka Kredileri
296.640.433 70.961.736
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
33.049.218 87.871.574
Ticari Borçlar
5 73.546.859 64.449.074
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 90.657
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
73.456.202 64.449.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 146.846.709 95.672.393
Diğer Borçlar
6 2.421.931 4.094.670
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 22.637 23.543
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.399.294 4.071.127
Ertelenmiş Gelirler
8 59.569.988 77.101.162
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 2.054.150 1.982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
57.515.838 75.118.447
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.459.435 13.486.968
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.459.435 13.486.968
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 41.436.719 18.818.978
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
41.436.719 18.818.978
ARA TOPLAM
772.016.248 630.926.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
772.016.248 630.926.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 1.047.820.862 393.901.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.047.820.862 393.901.956
Banka Kredileri
817.941.202 264.753.942
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.879.660 129.148.014
Ticari Borçlar
5 3.974.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.974.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 27.856.970 30.977.173
Ertelenmiş Gelirler
8 160.893.981 143.626.073
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
23 1.982.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
160.893.981 141.643.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 9.080.933 2.622.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.147.159 2.622.636
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
5.933.774
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 932.534
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 20.531.555 17.013.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20.531.555 17.013.992
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.116.835 592.116.230
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.039.133.083 1.223.042.847
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-842.781.614 -564.007.022
Ödenmiş Sermaye
16 28.280.000 28.280.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 5.189.829 5.189.829
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 131.659.200 131.659.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-220.979.048 -220.979.048
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.447.338 -965.965
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.447.338 -965.965
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.447.338 -965.965
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 38.654.892 38.654.892
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-545.845.930 -392.763.675
Net Dönem Karı veya Zararı
-278.293.219 -153.082.255
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.070.692 1.819.024
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-839.710.922 -562.187.998
TOPLAM KAYNAKLAR
1.199.422.161 660.854.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.06.2017 - 31.05.2018 Önceki Dönem 01.06.2016 - 31.05.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 593.657.650 465.677.922
Satışların Maliyeti
19 -620.262.095 -479.216.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-26.604.445 -13.538.810
BRÜT KAR (ZARAR)
-26.604.445 -13.538.810
Genel Yönetim Giderleri
19 -28.499.661 -33.578.715
Pazarlama Giderleri
19 -39.622.226 -36.970.147
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 90.625.008 54.289.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -104.408.454 -45.384.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.509.778 -75.182.832
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.078 8.480
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -1.532 -9.391
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.504.232 -75.183.743
Finansman Gelirleri
22 200.263.747 71.209.419
Finansman Giderleri
22 -367.198.809 -147.521.030
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-275.439.294 -151.495.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.580.281 -1.567.842
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -243.720 -654.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.336.561 -913.818
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.019.575 -153.063.196
DÖNEM KARI (ZARARI)
-277.019.575 -153.063.196
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17 1.273.644 19.059
Ana Ortaklık Payları
17 -278.293.219 -153.082.255
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse Başına Kayıp/(Kazanç) 17 -9,84000000 -5,41000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-503.349 -1.110.131
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -534.744 -1.294.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 31.395 184.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-503.349 -1.110.131
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.522.924 -154.173.327
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.251.668 -110.241
Ana Ortaklık Payları
-278.774.592 -154.063.086http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702160


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: -5,02% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.910 24.01.2022 Yüksek 2.013
Açılış: 2.005
13,4675 Değişim: -0,29%
Düşük 13,4349 25.01.2022 Yüksek 13,5102
Açılış: 13,5068
15,2596 Değişim: -0,27%
Düşük 15,2296 25.01.2022 Yüksek 15,2985
Açılış: 15,2985
798,70 Değişim: -0,22%
Düşük 796,92 25.01.2022 Yüksek 800,88
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.