KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

30.10.2018 - 23:08
KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -158 167.128 1.464.558 54 1.464.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -322.755 167.128 1.141.961 54 1.142.015
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -40.895 -40.895 0 0 0 0 0 0 179.543 138.648 0 138.648
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 126 -167.128 0 3 3
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 -167.002 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.128 -167.128 0 3 3
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -51.794 -56.430 0 0 0 0 410.286 -322.629 179.543 1.280.609 57 1.280.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
13.288.955 33.224.272 46.513.227
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 499.832 796.229 1.296.061
Teminat Mektupları
499.403 353.291 852.694
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
499.403 353.291 852.694
Banka Kredileri
429 202.868 203.297
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
429 202.868 203.297
Akreditifler
0 240.070 240.070
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 240.070 240.070
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
1.427.177 2.168.967 3.596.144
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.427.177 2.168.967 3.596.144
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
553.120 2.168.967 2.722.087
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
530.951 0 530.951
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
228.197 0 228.197
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
8.257 0 8.257
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
93.505 0 93.505
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
13.146 0 13.146
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 11.361.946 30.259.076 41.621.022
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
11.361.946 30.259.076 41.621.022
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.665.209 5.364.848 8.030.057
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.073.329 2.924.662 3.997.991
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.591.880 2.440.186 4.032.066
Para ve Faiz Swap İşlemleri
5.332.141 19.896.236 25.228.377
Swap Para Alım İşlemleri
2.316.528 10.216.806 12.533.334
Swap Para Satım İşlemleri
2.965.613 9.080.410 12.046.023
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 299.510 324.510
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 299.510 324.510
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.182.682 4.165.383 7.348.065
Para Alım Opsiyonları
1.549.326 2.121.927 3.671.253
Para Satım Opsiyonları
1.633.356 2.043.456 3.676.812
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
181.914 832.609 1.014.523
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
114.176.799 65.421.169 179.597.968
EMANET KIYMETLER
1.695.624 394.719 2.090.343
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
184.314 0 184.314
Emanete Alınan Menkul Değerler
562.363 176.889 739.252
Tahsile Alınan Çekler
513.574 165.317 678.891
Tahsile Alınan Ticari Senetler
112.944 52.513 165.457
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
322.429 0 322.429
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
112.481.175 65.026.450 177.507.625
Menkul Kıymetler
253.315 55.097 308.412
Teminat Senetleri
161.708 247.085 408.793
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
9.458.930 9.932.360 19.391.290
Diğer Rehinli Kıymetler
102.607.222 54.791.908 157.399.130
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
127.465.754 98.645.441 226.111.195


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
179.546
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-40.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-40.895
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-51.499
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 1.835.477 702.322
Kredilerden Alınan Faizler
1.657.919 628.187
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.221 8.374
Bankalardan Alınan Faizler
105.693 44.545
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.044 2.119
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
44.147 18.891
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.156 859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
30.379 14.039
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
11.612 3.993
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
453 206
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.249.620 -496.739
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -855.773 -329.336
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -172.053 -78.585
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-208 -91
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -209.375 -83.098
Diğer Faiz Giderleri
-12.211 -5.629
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
585.857 205.583
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
54.364 18.117
Alınan Ücret ve Komisyonlar
86.888 27.987
Gayri Nakdi Kredilerden
10.808 3.815
Diğer
(5.IV.12) 76.080 24.172
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-32.524 -9.870
Gayri Nakdi Kredilere
-85 -29
Diğer
(5.IV.12) -32.439 -9.841
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-173.641 -54.698
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 157.070 145.429
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.702 7.656
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
145.337 145.730
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.031 -7.957
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 193.764 25.231
FAALİYET BRÜT KÂRI
817.414 339.662
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.6) -441.049 -184.219
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -163.391 -57.894
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
212.974 97.549
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 212.974 97.549
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -33.428 2.561
Cari Vergi Karşılığı
-91 -46
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-33.337 2.607
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 179.546 100.110
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 179.546 100.110
Grubun Karı (Zararı)
179.543 100.108
Azınlık Payları Karı (Zararı)
3 2
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00190000 0,00106000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3.982.844 3.887.424 7.870.268
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 895.158 2.945.205 3.840.363
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
262.495 2.662.761 2.925.256
Bankalar
(5.I.3) 413.619 282.444 696.063
Para Piyasalarından Alacaklar
219.044 0 219.044
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 62.937 7.691 70.628
Devlet Borçlanma Senetleri
20.110 4.872 24.982
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
42.827 2.819 45.646
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 9.813 928.903 938.716
Devlet Borçlanma Senetleri
9.813 18.028 27.841
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 3.465 3.465
Diğer Finansal Varlıklar
0 907.410 907.410
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 184.925 0 184.925
Devlet Borçlanma Senetleri
184.925 0 184.925
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.834.452 5.625 2.840.077
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.834.452 5.625 2.840.077
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-4.441 0 -4.441
KREDİLER (Net)
9.088.236 6.266.323 15.354.559
Krediler
(5.I.5) 8.959.146 6.266.323 15.225.469
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
8.732.110 6.266.323 14.998.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
227.036 0 227.036
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 23.519 0 23.519
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
23.519 0 23.519
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
669.948 0 669.948
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-564.377 0 -564.377
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-122.105 0 -122.105
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-128.665 0 -128.665
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-313.607 0 -313.607
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 40.596 0 40.596
Satış Amaçlı
40.596 0 40.596
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
9.897 0 9.897
İştirakler (Net)
(5.I.7) 9.897 0 9.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.897 0 9.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 199.071 0 199.071
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 23.203 0 23.203
Şerefiye
0 0 0
Diğer
23.203 0 23.203
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
331 0 331
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 93.504 0 93.504
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 87.081 24.454 111.535
VARLIKLAR TOPLAMI
13.524.763 10.178.201 23.702.964
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.035.872 4.801.328 10.837.200
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 14.507 2.553.635 2.568.142
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
149.217 417.636 566.853
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 1.214.951 1.765.262 2.980.213
Bonolar
1.192.748 0 1.192.748
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
22.203 0 22.203
Tahviller
0 1.765.262 1.765.262
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 2.315.073 8.492 2.323.565
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.315.073 8.492 2.323.565
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.6) 0 580 580
Finansal Kiralama
0 641 641
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -61 -61
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 198.085 0 198.085
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
23.224 0 23.224
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
174.861 0 174.861
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 49.902 0 49.902
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.799.696 1.799.696
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.799.696 1.799.696
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 210.137 887.925 1.098.062
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.331.487 -50.821 1.280.666
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.609 -50.821 -56.430
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-143.086 0 -143.086
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-322.629 0 -322.629
Dönem Net Kâr veya Zararı
179.543 0 179.543
Azınlık Payları
(5.II.13) 57 0 57
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
11.519.231 12.183.733 23.702.964


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-899.935
Alınan Faizler
1.880.350
Ödenen Faizler
-1.214.783
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
83.455
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.648
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.234
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-331.143
Ödenen Vergiler
-93.275
Diğer
-1.232.421
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
193.576
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
602.101
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
756.174
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-947.955
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-208.984
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-204.530
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-1.258.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-3.664
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
481.088
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
978.155
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-706.359
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-286.820
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-20.911
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-219.440
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-20.207
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-21.262
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.725.147
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.872.386
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-147.239
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
678.972
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.410.940
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.296.272
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.707.212http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716613


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.548 Değişim: 0,00% Hacim : 101.485 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 16.04.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,5304 Değişim: 0,24%
Düşük 32,3942 17.04.2024 Yüksek 32,5883
Açılış: 32,4515
34,6252 Değişim: 0,23%
Düşük 34,4848 17.04.2024 Yüksek 35,0943
Açılış: 34,5448
2.487,63 Değişim: 0,05%
Düşük 2.481,74 17.04.2024 Yüksek 2.497,20
Açılış: 2.486,43
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.