KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.05.2018 - 22:58
KAP ***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 0 167.002 1.464.590 0 1.464.590
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -322.597 0 -322.597 0 -322.597
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -10.899 -15.535 0 0 0 0 243.284 -322.597 167.002 1.141.993 0 1.141.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 8.087 8.087 0 0 0 0 0 0 40.021 48.108 0 48.108
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167.002 0 -167.002 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -4.636 -2.812 -7.448 0 0 0 0 410.286 -322.597 40.021 1.190.101 0 1.190.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
18.095.321 29.752.033 47.847.354
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 631.134 1.203.337 1.834.471
Teminat Mektupları
631.134 312.142 943.276
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
631.134 312.142 943.276
Banka Kredileri
0 473.585 473.585
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 473.585 473.585
Akreditifler
0 417.610 417.610
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 417.610 417.610
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
2.015.165 1.256.319 3.271.484
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 2.015.165 1.256.319 3.271.484
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.187.804 1.256.319 2.444.123
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
445.920 0 445.920
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
252.084 0 252.084
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.682 0 5.682
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
120.521 0 120.521
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.153 0 3.153
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 15.449.022 27.292.377 42.741.399
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
482.049 533.102 1.015.151
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
482.049 533.102 1.015.151
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
14.966.973 26.759.275 41.726.248
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.062.819 4.883.106 7.945.925
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.488.052 2.484.861 3.972.913
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.574.767 2.398.245 3.973.012
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.114.585 13.713.316 19.827.901
Swap Para Alım İşlemleri
2.093.453 7.785.513 9.878.966
Swap Para Satım İşlemleri
3.971.132 5.927.803 9.898.935
Swap Faiz Alım İşlemleri
25.000 0 25.000
Swap Faiz Satım İşlemleri
25.000 0 25.000
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.751.919 8.118.698 13.870.617
Para Alım Opsiyonları
2.995.971 3.939.451 6.935.422
Para Satım Opsiyonları
2.755.948 4.179.247 6.935.195
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
37.650 44.155 81.805
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
107.637.874 44.896.927 152.534.801
EMANET KIYMETLER
1.791.208 292.832 2.084.040
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
192.597 0 192.597
Emanete Alınan Menkul Değerler
289.702 104.935 394.637
Tahsile Alınan Çekler
842.073 130.275 972.348
Tahsile Alınan Ticari Senetler
152.656 57.622 210.278
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
314.180 0 314.180
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
105.846.666 44.604.095 150.450.761
Menkul Kıymetler
191.070 37.653 228.723
Teminat Senetleri
163.478 190.239 353.717
Emtia
0 0 0
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
9.640.919 6.689.136 16.330.055
Diğer Rehinli Kıymetler
95.851.199 37.687.067 133.538.266
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
125.733.195 74.648.960 200.382.155


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
40.021
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
8.087
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.087
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
10.113
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.026
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
48.108


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.IV.1) 546.771
Kredilerden Alınan Faizler
504.919
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
7.022
Bankalardan Alınan Faizler
21.930
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
890
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.914
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
631
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
7.540
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.743
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
96
FAİZ GİDERLERİ (-)
-358.758
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -255.667
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -42.896
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-69
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -57.003
Diğer Faiz Giderleri
-3.123
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
188.013
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
16.770
Alınan Ücret ve Komisyonlar
30.387
Gayri Nakdi Kredilerden
3.906
Diğer
(5.IV.12) 26.481
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-13.617
Gayri Nakdi Kredilere
-28
Diğer
(5.IV.12) -13.589
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-55.062
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) -21.888
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.219
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-18.125
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-4.982
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 39.788
FAALİYET BRÜT KÂRI
167.621
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(5.IV.6) -63.020
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -50.443
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
54.158
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 54.158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -14.137
Cari Vergi Karşılığı
-3
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-14.134
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 40.021
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 40.021
Grubun Karı (Zararı)
40.021
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00043000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.003.520 2.958.496 4.962.016
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 881.759 2.331.399 3.213.158
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
872.237 2.260.161 3.132.398
Bankalar
(5.I.3) 9.522 71.238 80.760
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 65.671 5.030 70.701
Devlet Borçlanma Senetleri
18.829 4.179 23.008
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
46.842 851 47.693
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 26.748 609.196 635.944
Devlet Borçlanma Senetleri
14.195 12.543 26.738
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 1.891 1.891
Diğer Finansal Varlıklar
12.553 594.762 607.315
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(5.I.6) 164.879 0 164.879
Devlet Borçlanma Senetleri
164.879 0 164.879
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
867.115 12.871 879.986
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
867.115 12.871 879.986
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
14.167 0 14.167
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-16.819 0 -16.819
KREDİLER (Net)
10.355.676 5.160.937 15.516.613
Krediler
(5.I.5) 10.442.692 5.160.937 15.603.629
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
9.457.309 5.160.937 14.618.246
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
985.383 0 985.383
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 22.701 0 22.701
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
22.701 0 22.701
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
562.739 0 562.739
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-672.456 0 -672.456
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-111.782 0 -111.782
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-180.631 0 -180.631
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-380.043 0 -380.043
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 38.704 0 38.704
Satış Amaçlı
38.704 0 38.704
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
15.342 0 15.342
İştirakler (Net)
(5.I.7) 9.897 0 9.897
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
9.897 0 9.897
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 191.820 0 191.820
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 7.391 0 7.391
Şerefiye
0 0 0
Diğer
7.391 0 7.391
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
3 0 3
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 100.044 0 100.044
DİĞER AKTİFLER
(5.I.17) 121.547 19.554 141.101
VARLIKLAR TOPLAMI
12.834.047 8.138.987 20.973.034
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 6.599.015 5.112.834 11.711.849
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 21.066 2.298.623 2.319.689
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 505.229 505.229
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 1.323.197 1.197.396 2.520.593
Bonolar
1.323.197 0 1.323.197
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 1.197.396 1.197.396
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 848.666 12.873 861.539
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
848.666 12.873 861.539
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.6) 0 474 474
Finansal Kiralama
0 528 528
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 -54 -54
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 112.291 0 112.291
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
25.078 0 25.078
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
87.213 0 87.213
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 35.380 0 35.380
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 1.226.809 1.226.809
Krediler
0 40.154 40.154
Diğer Borçlanma Araçları
0 1.186.655 1.186.655
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 297.972 191.108 489.080
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.192.418 -2.317 1.190.101
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-5.131 -2.317 -7.448
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
410.286 0 410.286
Yasal Yedekler
21.886 0 21.886
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
388.400 0 388.400
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
-282.576 0 -282.576
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-322.597 0 -322.597
Dönem Net Kâr veya Zararı
40.021 0 40.021
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
10.430.005 10.543.029 20.973.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
35.836
Alınan Faizler
329.085
Ödenen Faizler
-355.722
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.858
Elde Edilen Diğer Kazançlar
42.415
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.246
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-119.341
Ödenen Vergiler
-39.737
Diğer
150.032
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.333.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
411.071
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-23.302
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.290.365
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-245.339
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
61.208
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-623.256
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
108.285
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
232.956
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
35.560
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.297.346
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
18.581
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.537
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
77.595
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-37.189
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
136.017
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-148.060
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-2.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.265.527
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.309.804
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-44.277
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
19.171
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.933
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.295.951
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.301.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683654


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2579 Değişim: -0,03%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2671
Açılış: 9,2611
10,7464 Değişim: 0,00%
Düşük 10,7275 18.10.2021 Yüksek 10,7695
Açılış: 10,7467
525,29 Değişim: -0,21%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 526,73
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.