KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

12.05.2022 - 20:01
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9.310 0 -9.310 0 0 82.387 73.077 0 73.077
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -4.842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.842 0 -4.842
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 19.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19.745 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211.099 18.736 -229.835 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -10.787 0 -10.787 0 12.953 0 12.953 707.492 -19.745 82.387 1.942.139 0 1.942.139
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 0 -12.366 0 106.364 0 106.364 707.492 -35.683 409.967 2.345.613 0 2.345.613
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 2.475 2.475 0 539.621 0 539.621 0 0 343.182 885.278 0 885.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -4.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695 0 -4.695
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 4.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.695 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374.284 35.683 -409.967 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 100.000 0 -12.366 2.475 -9.891 0 645.985 0 645.985 1.081.776 -4.695 343.182 3.226.196 0 3.226.196


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.651.080 55.384.173 82.035.253 17.084.719 50.471.248 67.555.967
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 529.602 521.033 1.050.635 456.564 547.613 1.004.177
Teminat Mektupları
511.602 299.527 811.129 454.064 227.839 681.903
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
511.602 299.527 811.129 454.064 227.839 681.903
Banka Kredileri
18.000 111.806 129.806 2.500 172.175 174.675
İthalat Kabul Kredileri
18.000 111.806 129.806 2.500 172.175 174.675
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 109.700 109.700 0 147.599 147.599
Belgeli Akreditifler
0 109.700 109.700 0 147.599 147.599
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
4.687.443 4.287.914 8.975.357 2.962.647 5.091.482 8.054.129
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 4.687.443 4.287.914 8.975.357 2.962.647 5.091.482 8.054.129
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.923.647 4.287.914 6.211.561 852.230 5.091.482 5.943.712
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.395.471 0 2.395.471 1.794.126 0 1.794.126
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
322.960 0 322.960 248.984 0 248.984
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
11.193 0 11.193 36.399 0 36.399
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
28.760 0 28.760 25.488 0 25.488
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
15 0 15 11 0 11
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.397 0 5.397 5.409 0 5.409
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 21.434.035 50.575.226 72.009.261 13.665.508 44.832.153 58.497.661
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.434.035 50.575.226 72.009.261 13.665.508 44.832.153 58.497.661
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.641.673 12.507.426 20.149.099 4.774.169 8.392.980 13.167.149
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.207.367 2.733.121 9.940.488 3.744.791 2.623.309 6.368.100
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
434.306 9.774.305 10.208.611 1.029.378 5.769.671 6.799.049
Para ve Faiz Swap İşlemleri
11.981.500 32.325.604 44.307.104 8.002.670 32.694.818 40.697.488
Swap Para Alım İşlemleri
1.731.461 17.706.665 19.438.126 573.042 17.357.965 17.931.007
Swap Para Satım İşlemleri
5.365.791 13.991.635 19.357.426 3.105.360 14.765.611 17.870.971
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.442.124 313.652 2.755.776 2.162.134 285.621 2.447.755
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.442.124 313.652 2.755.776 2.162.134 285.621 2.447.755
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.734.750 4.482.760 6.217.510 883.590 3.329.323 4.212.913
Para Alım Opsiyonları
769.433 2.126.928 2.896.361 343.067 1.642.822 1.985.889
Para Satım Opsiyonları
965.317 2.355.832 3.321.149 540.523 1.686.501 2.227.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
76.112 0 76.112 5.079 0 5.079
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
76.112 0 76.112 5.079 0 5.079
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.259.436 1.259.436 0 415.032 415.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
228.817.249 185.228.048 414.045.297 204.451.567 174.613.925 379.065.492
EMANET KIYMETLER
1.371.260 21.930.033 23.301.293 1.617.746 19.003.782 20.621.528
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
296.351 2.329.996 2.626.347 594.412 1.666.736 2.261.148
Emanete Alınan Menkul Değerler
126.047 3.872.359 3.998.406 107.120 3.124.194 3.231.314
Tahsile Alınan Çekler
747.992 536.603 1.284.595 712.874 379.402 1.092.276
Tahsile Alınan Ticari Senetler
93.370 41.676 135.046 95.840 37.935 133.775
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
107.500 15.149.399 15.256.899 107.500 13.795.515 13.903.015
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
227.445.989 163.298.015 390.744.004 202.833.821 155.610.143 358.443.964
Menkul Kıymetler
503.912 144.375 648.287 553.381 118.114 671.495
Teminat Senetleri
83.232 395.922 479.154 95.435 478.849 574.284
Emtia
0 129.682 129.682 0 126.719 126.719
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
6.306.068 30.612.052 36.918.120 6.841.393 29.100.993 35.942.386
Diğer Rehinli Kıymetler
220.552.777 132.015.984 352.568.761 195.343.612 125.785.468 321.129.080
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
255.468.329 240.612.221 496.080.550 221.536.286 225.085.173 446.621.459


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
82.141 -496.465
Alınan Faizler
786.545 692.257
Ödenen Faizler
-848.972 -397.454
Alınan Temettüler
160.000 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
129.140 64.301
Elde Edilen Diğer Kazançlar
596.646 76.653
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
317.522 43.055
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-354.229 -146.621
Ödenen Vergiler
-195.966 -143.774
Diğer
-508.545 -684.882
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.657.065 956.293
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
74.070 -27.823
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-18.454 -107.154
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-3.253.454 -236.944
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-175.396 -221.682
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.720.313 820.484
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
3.481.414 402.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-94.609 10.940
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
923.181 315.758
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.739.206 459.828
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.558.091 -138.497
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-68.372 -11.189
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
91.403 65.924
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.465.370 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 128.660
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-441.651 -309.701
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
325.899 -12.191
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-544.575 -48.092
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-540.604 -48.746
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.145 -4.282
Diğer
1.174 4.936
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.105.907 136.654
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.742.447 409.893
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.641.075 2.830.500
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.383.522 3.240.393


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
343.182 82.387
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
542.096 -9.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.475 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2.475 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
539.621 -9.310
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
579.050 -11.576
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.429 2.266
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
885.278 73.077


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.208.649 16.555.221 20.763.870 3.599.167 14.485.168 18.084.335
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.483.081 14.727.841 16.210.922 1.333.548 13.208.704 14.542.252
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
978.168 12.839.330 13.817.498 936.627 11.978.033 12.914.660
Bankalar
(5.I.3) 184.308 816.925 1.001.233 398.360 1.101.951 1.500.311
Para Piyasalarından Alacaklar
322.130 1.071.586 1.393.716 0 128.720 128.720
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.525 0 -1.525 -1.439 0 -1.439
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 50.802 65.990 116.792 117.141 75.329 192.470
Devlet Borçlanma Senetleri
194 2.610 2.804 262 2.316 2.578
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
50.608 63.380 113.988 116.879 73.013 189.892
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 1.815.832 1.736.737 3.552.569 880.024 1.197.729 2.077.753
Devlet Borçlanma Senetleri
1.103.455 1.056.094 2.159.549 483.387 558.479 1.041.866
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 0 4.897 4.897 0 4.897
Diğer Finansal Varlıklar
707.480 680.643 1.388.123 391.740 639.250 1.030.990
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 858.934 24.653 883.587 1.268.454 3.406 1.271.860
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
858.934 24.653 883.587 1.268.454 3.406 1.271.860
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 20.025.905 9.822.913 29.848.818 15.864.610 9.477.894 25.342.504
Krediler
(5.I.5) 20.713.270 6.075.586 26.788.856 16.495.038 6.434.332 22.929.370
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 69.235 5.054 74.289 70.629 3.435 74.064
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 232.871 3.742.273 3.975.144 190.594 3.040.127 3.230.721
Devlet Borçlanma Senetleri
192.732 3.714.502 3.907.234 190.594 3.015.309 3.205.903
Diğer Finansal Varlıklar
40.139 27.771 67.910 0 24.818 24.818
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-989.471 0 -989.471 -891.651 0 -891.651
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 147.761 0 147.761 182.161 0 182.161
Satış Amaçlı
147.761 0 147.761 182.161 0 182.161
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
120.420 0 120.420 117.945 0 117.945
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 120.420 0 120.420 117.945 0 117.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
7.920 0 7.920 5.445 0 5.445
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
112.500 0 112.500 112.500 0 112.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 362.017 0 362.017 414.389 0 414.389
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 178.054 0 178.054 106.531 0 106.531
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
178.054 0 178.054 106.531 0 106.531
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
777 0 777 2.077 0 2.077
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 393.717 0 393.717 308.819 0 308.819
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 721.865 9.308 731.173 594.628 8.870 603.498
VARLIKLAR TOPLAMI
26.159.165 26.387.442 52.546.607 21.190.327 23.971.932 45.162.259
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 21.641.275 16.017.659 37.658.934 15.340.650 15.659.742 31.000.392
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 8.432 381.908 390.340 15.646 507.931 523.577
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 600.658 600.658 300.117 412.623 712.740
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 2.859.993 2.859.993 0 2.646.236 2.646.236
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 2.859.993 2.859.993 0 2.646.236 2.646.236
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.261.911 24.538 1.286.449 1.674.998 3.398 1.678.396
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.261.911 24.538 1.286.449 1.674.998 3.398 1.678.396
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 50.375 0 50.375 48.726 233 48.959
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 443.927 0 443.927 404.907 0 404.907
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
46.853 0 46.853 50.822 0 50.822
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
397.074 0 397.074 354.085 0 354.085
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 282.684 0 282.684 288.652 0 288.652
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 3.582.253 3.582.253 0 3.790.148 3.790.148
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.582.253 3.582.253 0 3.790.148 3.790.148
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 1.791.652 373.146 2.164.798 1.201.842 520.797 1.722.639
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 3.241.799 -15.603 3.226.196 2.368.648 -23.035 2.345.613
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
228.678 0 228.678 228.678 0 228.678
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-9.891 0 -9.891 -12.366 0 -12.366
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
661.588 -15.603 645.985 129.399 -23.035 106.364
Kar Yedekleri
1.081.776 0 1.081.776 707.492 0 707.492
Yasal Yedekler
71.590 0 71.590 52.876 0 52.876
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
926.300 0 926.300 654.616 0 654.616
Diğer Kar Yedekleri
83.886 0 83.886 0 0 0
Kar veya Zarar
338.487 0 338.487 374.284 0 374.284
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-4.695 0 -4.695 -35.683 0 -35.683
Dönem Net Kâr veya Zararı
343.182 0 343.182 409.967 0 409.967
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
28.722.055 23.824.552 52.546.607 21.644.186 23.518.073 45.162.259


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1.163.467 707.841
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 1.021.744 648.250
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
16.492 10.610
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 2.412 8.468
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
13.086 5.462
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 109.520 34.479
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
40 2.014
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
51.439 14.682
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
58.041 17.783
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
213 572
FAİZ GİDERLERİ (-)
-948.279 -481.082
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -809.372 -389.498
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -82.966 -51.433
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.356 -3.982
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -48.249 -29.751
Kiralama Faiz Giderleri
-5.145 -4.282
Diğer Faiz Giderleri
-191 -2.136
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
215.188 226.759
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
90.450 54.498
Alınan Ücret ve Komisyonlar
116.908 65.023
Gayri Nakdi Kredilerden
6.148 5.571
Diğer
(5.IV.12) 110.760 59.452
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-26.458 -10.525
Gayri Nakdi Kredilere
-20 -14
Diğer
(5.IV.12) -26.438 -10.511
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 160.000 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 397.933 13.817
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
12.234 6.866
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-135.005 -38.124
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
520.704 45.075
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 147.876 92.925
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.011.447 387.999
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -170.683 -99.113
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -42.021 -20
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-148.792 -91.411
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -244.140 -93.481
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
405.811 103.974
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 405.811 103.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -62.629 -21.587
Cari Vergi Karşılığı
-186.956 -1.210
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-26.390 -20.377
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
150.717 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 343.182 82.387
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 343.182 82.387
Grubun Karı (Zararı)
343.182 82.387
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00365000 0,00088000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030041


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.771 Değişim: 0,29% Hacim : 97.409 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.708 21.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.754
32,8221 Değişim: 0,04%
Düşük 32,7336 21.06.2024 Yüksek 32,9075
Açılış: 32,8097
35,1421 Değişim: -0,18%
Düşük 35,0465 21.06.2024 Yüksek 35,3377
Açılış: 35,2067
2.451,74 Değişim: -1,53%
Düşük 2.444,71 21.06.2024 Yüksek 2.503,62
Açılış: 2.489,76
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.