KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2021 - 23:05
KAP ***FBBNK* *FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***FBBNK******FBB*** FİBABANKA A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 0 0 -5.743 0 -5.743 0 -26.572 0 -26.572 410.286 -322.597 196.659 1.321.872 0 1.321.872
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.034 0 -2.034 0 42.346 0 42.346 0 0 212.044 252.356 0 252.356
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 81.575 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.575 0 81.575
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -125.938 322.597 -196.659 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
941.161 128.678 0 81.575 0 -7.777 0 -7.777 0 15.774 0 15.774 284.349 0 212.044 1.655.804 0 1.655.804
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.010 0 -3.010 0 6.489 0 6.489 0 0 229.835 233.314 0 233.314
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 -15.214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15.214 0 -15.214
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 18.736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18.736 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212.044 0 -212.044 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
941.161 128.678 0 85.097 0 -10.787 0 -10.787 0 22.263 0 22.263 496.393 -18.736 229.835 1.873.904 0 1.873.904


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
12.056.855 28.621.078 40.677.933 8.357.010 31.229.346 39.586.356
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.III.1) 606.591 659.971 1.266.562 432.859 591.809 1.024.668
Teminat Mektupları
584.041 277.530 861.571 432.859 317.754 750.613
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
584.041 277.530 861.571 432.859 317.754 750.613
Banka Kredileri
22.550 134.217 156.767 0 105.847 105.847
İthalat Kabul Kredileri
22.550 134.217 156.767 0 105.847 105.847
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 248.224 248.224 0 168.208 168.208
Belgeli Akreditifler
0 248.224 248.224 0 168.208 168.208
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
1.952.794 611.413 2.564.207 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Cayılamaz Taahhütler
(5.III.1) 1.952.794 611.413 2.564.207 1.400.659 4.244.481 5.645.140
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
385.008 611.413 996.421 282.771 4.244.481 4.527.252
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.332.248 0 1.332.248 876.316 0 876.316
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
184.090 0 184.090 187.578 0 187.578
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
8.878 0 8.878 5.940 0 5.940
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
27.643 0 27.643 32.901 0 32.901
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 1 0 1
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
14.927 0 14.927 15.152 0 15.152
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.III.5) 9.497.470 27.349.694 36.847.164 6.523.492 26.393.056 32.916.548
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 1.009.479 1.188.040 2.197.519
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
9.497.470 27.349.694 36.847.164 5.514.013 25.205.016 30.719.029
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.217.875 2.804.384 4.022.259 789.133 3.670.515 4.459.648
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
681.994 1.321.999 2.003.993 300.839 1.919.936 2.220.775
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
535.881 1.482.385 2.018.266 488.294 1.750.579 2.238.873
Para ve Faiz Swap İşlemleri
6.150.641 20.122.986 26.273.627 2.351.909 17.281.148 19.633.057
Swap Para Alım İşlemleri
869.791 10.611.464 11.481.255 1.305.805 8.192.207 9.498.012
Swap Para Satım İşlemleri
2.905.626 8.987.200 11.892.826 996.104 8.494.921 9.491.025
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.187.612 262.161 1.449.773 25.000 297.010 322.010
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.187.612 262.161 1.449.773 25.000 297.010 322.010
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.128.954 4.001.488 6.130.442 2.372.971 3.096.321 5.469.292
Para Alım Opsiyonları
846.789 2.191.355 3.038.144 1.186.485 1.568.157 2.754.642
Para Satım Opsiyonları
1.282.165 1.810.133 3.092.298 1.186.486 1.528.164 2.714.650
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 420.836 420.836 0 1.157.032 1.157.032
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
158.917.049 92.617.634 251.534.683 139.427.639 69.316.021 208.743.660
EMANET KIYMETLER
1.137.729 1.562.121 2.699.850 2.589.824 486.973 3.076.797
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
258.104 0 258.104 1.464.433 0 1.464.433
Emanete Alınan Menkul Değerler
122.153 1.212.528 1.334.681 295.983 320.411 616.394
Tahsile Alınan Çekler
543.222 297.648 840.870 374.930 150.636 525.566
Tahsile Alınan Ticari Senetler
100.955 51.945 152.900 119.792 15.926 135.718
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
113.295 0 113.295 334.686 0 334.686
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
157.779.320 91.055.513 248.834.833 136.837.815 68.829.048 205.666.863
Menkul Kıymetler
231.872 76.641 308.513 299.004 90.954 389.958
Teminat Senetleri
157.024 252.321 409.345 277.294 231.955 509.249
Emtia
0 72.414 72.414 0 46.554 46.554
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
7.510.940 17.144.696 24.655.636 9.517.452 12.306.034 21.823.486
Diğer Rehinli Kıymetler
149.879.484 73.509.441 223.388.925 126.744.065 56.153.551 182.897.616
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
170.973.904 121.238.712 292.212.616 147.784.649 100.545.367 248.330.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.156.772 539.236
Alınan Faizler
2.080.456 2.278.792
Ödenen Faizler
-1.180.251 -1.640.347
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
187.921 233.865
Elde Edilen Diğer Kazançlar
222.844 245.044
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
386.881 170.638
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-548.629 -457.523
Ödenen Vergiler
-80.452 -30.243
Diğer
(5.VI.3) 88.002 -260.990
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
2.012.948 -146.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.914.300 -450.384
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
129.128 -165.633
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.581.383 -1.229.672
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.VI.3) -7.458 -118.315
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
951.422 -601.599
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.321.151 2.923.305
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
289.648 -477.854
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.VI.3) -3.860 -25.979
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.169.720 393.105
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.039.176 -318.407
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-81.000 -10.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-290.415 -109.011
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
82.906 6.101
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-205.382 -203.590
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 257.817
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-493.935 -275.476
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 63.410
Diğer
(5.VI.3) -51.350 -47.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-668.477 35.502
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 191.995
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-654.317 -233.788
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 77.295
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-17.886 0
Diğer
3.726 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-754.560 -75.064
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
707.507 35.136
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 2.122.993 2.087.857
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.VI.1) 2.830.500 2.122.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
229.835 212.044
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
3.479 40.312
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.010 -2.034
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.763 -2.542
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
753 508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.489 42.346
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
7.958 52.393
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.469 -10.047
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
233.314 252.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
2.109.314 3.970.228 6.079.542 3.399.454 3.418.554 6.818.008
Nakit ve Nakit Benzerleri
(5.I.1) 1.269.815 2.950.698 4.220.513 633.116 2.595.084 3.228.200
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
466.024 2.455.668 2.921.692 200.986 2.506.889 2.707.875
Bankalar
(5.I.3) 465.564 422.967 888.531 402.621 88.195 490.816
Para Piyasalarından Alacaklar
340.168 72.063 412.231 30.010 0 30.010
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.941 0 -1.941 -501 0 -501
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.2) 124.135 3 124.138 2.037.723 718 2.038.441
Devlet Borçlanma Senetleri
27.480 3 27.483 24.835 706 25.541
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
96.655 0 96.655 2.012.888 12 2.012.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.I.4) 18.405 1.009.121 1.027.526 16.849 795.616 812.465
Devlet Borçlanma Senetleri
13.508 381.334 394.842 11.952 177.546 189.498
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.897 5.466 10.363 4.897 3.800 8.697
Diğer Finansal Varlıklar
0 622.321 622.321 0 614.270 614.270
Türev Finansal Varlıklar
(5.I.2) 696.959 10.406 707.365 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
696.959 10.406 707.365 711.766 27.136 738.902
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
(5.I.6) 11.759.762 8.243.953 20.003.715 6.656.778 7.594.623 14.251.401
Krediler
(5.I.5) 12.302.304 7.218.181 19.520.485 7.270.746 7.206.662 14.477.408
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.I.10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
(5.I.5) 100.322 5.529 105.851 1.723 1.369 3.092
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.I.6) 187.659 1.020.243 1.207.902 188.506 386.592 575.098
Devlet Borçlanma Senetleri
187.659 1.006.930 1.194.589 188.506 386.592 575.098
Diğer Finansal Varlıklar
0 13.313 13.313 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-830.523 0 -830.523 -804.197 0 -804.197
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.16) 102.748 0 102.748 63.247 0 63.247
Satış Amaçlı
102.748 0 102.748 63.247 0 63.247
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
117.945 0 117.945 36.945 0 36.945
İştirakler (Net)
(5.I.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.I.8) 117.945 0 117.945 36.945 0 36.945
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.445 0 5.445 5.445 0 5.445
Konsolide Edilm 31.500 0 31.500
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.I.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.12) 359.768 0 359.768 323.651 0 323.651
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.I.13) 90.977 0 90.977 69.877 0 69.877
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
90.977 0 90.977 69.877 0 69.877
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.I.14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.264 0 1.264 3.509 0 3.509
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.I.15) 191.700 0 191.700 54.427 0 54.427
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.I.17) 252.281 25.055 277.336 236.034 28.661 264.695
VARLIKLAR TOPLAMI
14.985.759 12.239.236 27.224.995 10.843.922 11.041.838 21.885.760
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.II.1) 9.286.215 8.381.210 17.667.425 6.658.925 6.907.773 13.566.698
ALINAN KREDİLER
(5.II.3) 20.370 1.134.772 1.155.142 16.773 842.608 859.381
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 610.160 610.160 0 733.257 733.257
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.II.4) 0 1.480.900 1.480.900 383.937 1.334.395 1.718.332
Bonolar
0 0 0 383.937 0 383.937
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.480.900 1.480.900 0 1.334.395 1.334.395
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.2) 1.097.100 10.392 1.107.492 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.097.100 10.392 1.107.492 761.112 27.093 788.205
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.II.6) 52.635 767 53.402 63.465 4.929 68.394
KARŞILIKLAR
(5.II.8) 205.252 0 205.252 96.772 0 96.772
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
36.894 0 36.894 29.588 0 29.588
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
168.358 0 168.358 67.184 0 67.184
CARİ VERGİ BORCU
(5.II.9) 186.711 0 186.711 40.580 0 40.580
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.II.9) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.II.10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.II.11) 0 2.127.599 2.127.599 0 1.789.018 1.789.018
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 2.127.599 2.127.599 0 1.789.018 1.789.018
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.II.5) 579.002 178.006 757.008 382.924 186.395 569.319
ÖZKAYNAKLAR
(5.II.12) 1.855.491 18.413 1.873.904 1.643.063 12.741 1.655.804
Ödenmiş Sermaye
941.161 0 941.161 941.161 0 941.161
Sermaye Yedekleri
213.775 0 213.775 210.253 0 210.253
Hisse Senedi İhraç Primleri
128.678 0 128.678 128.678 0 128.678
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
85.097 0 85.097 81.575 0 81.575
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-10.787 0 -10.787 -7.777 0 -7.777
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.850 18.413 22.263 3.033 12.741 15.774
Kar Yedekleri
496.393 0 496.393 284.349 0 284.349
Yasal Yedekler
42.321 0 42.321 31.719 0 31.719
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
454.072 0 454.072 252.630 0 252.630
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
211.099 0 211.099 212.044 0 212.044
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-18.736 0 -18.736 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
229.835 0 229.835 212.044 0 212.044
Azınlık Payları
(5.II.13) 0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
13.282.776 13.942.219 27.224.995 10.047.551 11.838.209 21.885.760


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
2.179.521 2.496.581
Kredilerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 2.018.195 2.232.296
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
3.496 24.574
Bankalardan Alınan Faizler
(5.IV.1) 25.153 117.175
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
15.180 28.968
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(5.IV.1) 112.395 89.228
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.520 17.803
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
46.300 42.829
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
57.575 28.596
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.102 4.340
FAİZ GİDERLERİ (-)
-1.223.461 -1.680.551
Mevduata Verilen Faizler
(5.IV.2) -810.441 -1.276.701
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(5.IV.2) -208.688 -184.436
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-19.477 -21.760
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(5.IV.2) -138.708 -179.864
Kiralama Faiz Giderleri
-17.886 -16.975
Diğer Faiz Giderleri
-28.261 -815
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
956.060 816.030
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
150.342 199.787
Alınan Ücret ve Komisyonlar
184.654 234.079
Gayri Nakdi Kredilerden
16.504 12.697
Diğer
(5.IV.12) 168.150 221.382
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-34.312 -34.292
Gayri Nakdi Kredilere
-77 -226
Diğer
(5.IV.12) -34.235 -34.066
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.IV.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.IV.4) 146.735 71.978
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
42.649 61.235
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
72.351 -441
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
31.735 11.184
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.IV.5) 83.997 171.685
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.337.134 1.259.480
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -285.864 -489.872
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.IV.6) -110.595 -98
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-299.730 -258.683
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.IV.7) -324.776 -260.697
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
316.169 250.130
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.IV.8) 316.169 250.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.IV.9) -86.334 -38.086
Cari Vergi Karşılığı
-224.323 -22.747
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-101.288 -15.339
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
239.277 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.IV.10) 229.835 212.044
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.IV.11) 229.835 212.044
Grubun Karı (Zararı)
229.835 212.044
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00244000 0,00225000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909795


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.