KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:10
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 11.175.602 11.175.602 11.175.602
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 11.175.602 11.175.602 11.175.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 49.039.358 11.175.602 225.339.538 225.339.538
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 735.532 35.262.901 32.454.241 246.632.012 246.632.012
Transferler
30 0 0 0 0 460.634 31.993.607 -32.454.241 0 0 6.818.642 6.818.642 6.818.642
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 6.818.642 6.818.642 6.818.642
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 1.196.166 67.256.508 6.818.642 253.450.654 253.450.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.701.456 3.138.146
Dönem Karı (Zararı)
6.818.642 11.175.602
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 6.818.642 11.175.602
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.278.065 -8.280.228
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 365.323 300.995
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 -409.714 -40.136
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -409.714 -40.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 177.170 25.165
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 177.170 100.171
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 0 -75.006
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 1.193.252 190.822
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.347.714 521.796
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 692.249 770.493
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -846.711 -1.101.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -12.718.564 -10.912.535
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -10.955.574 -10.912.535
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.762.990 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 1.114.468 2.436.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 0 -281.342
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -281.342
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.469.876 185.909
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 7.694.977 -2.772.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.611.737 1.547.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 36.095 -828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.647.832 1.548.403
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 289.736 40.319
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 141.247 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 148.489 40.319
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 3.937.794 -4.010.072
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 355.681 -397.255
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.514.876 -727.663
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.833.504 6.011.300
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -1.833.504 6.011.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 65.756 51.920
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.312.599 41.118
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.312.599 41.118
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 2.824.436 1.282.067
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -425.788 -880.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -425.788 -880.899
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.010.453 3.081.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -22.840 -8.233
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 713.843 65.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.131.755 -2.544.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 539.604
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 539.604
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -624.811 -3.051.410
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -624.811 -3.051.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -229.500 -32.716
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 182.023 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -459.467 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.824.895 -463.384
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 8.000.000 3.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
47 8.000.000 3.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -8.477.181 -2.941.588
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -8.477.181 -2.941.588
Ödenen Faiz
37 -1.347.714 -521.796
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.806 130.240
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.806 130.240
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
550.497 674.962
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.295.303 805.202


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.295.303 550.497
Finansal Yatırımlar
47 12.986.786 9.726.189
Ticari Alacaklar
7 18.479.661 16.147.614
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 558.009 594.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.921.652 15.553.510
Diğer Alacaklar
9 1.432.578 1.722.314
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 141.247
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.432.578 1.581.067
Stoklar
10 55.569.165 59.506.959
Canlı Varlıklar
11 696.590 426.263
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.074.095 3.559.219
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.074.095 3.559.219
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.980.873 6.555.085
ARA TOPLAM
103.515.051 98.194.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
103.515.051 98.194.140
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 10.580 13.425
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.580 13.425
Canlı Varlıklar
11 4.175.528 2.761.102
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 172.779.500 172.550.000
Maddi Duran Varlıklar
14 53.566.299 53.306.811
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
230.531.907 228.631.338
TOPLAM VARLIKLAR
334.046.958 326.825.478
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 24.379.789 21.988.413
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 24.379.789 21.988.413
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 86.781 1.406.554
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 86.781 1.406.554
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.394.046 569.610
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 3.394.046 569.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 713.843 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 89.524 90.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 27.524 28.129
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 62.000 62.000
ARA TOPLAM
43.584.091 42.130.328
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.584.091 42.130.328
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.128.445 3.455.947
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 1.128.445 3.455.947
Diğer Borçlar
9 62.977 55.803
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 62.977 55.803
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 774.655 619.720
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 774.655 619.720
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 35.046.136 33.931.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.012.213 38.063.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.596.304 80.193.466
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
253.450.654 246.632.012
Ödenmiş Sermaye
30 83.895.000 83.895.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.753.752 68.753.752
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.753.752 68.753.752
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -13.063 -13.063
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 1.196.166 735.532
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 67.256.508 35.262.901
Net Dönem Karı veya Zararı
30 6.818.642 32.454.241
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
253.450.654 246.632.012
TOPLAM KAYNAKLAR
334.046.958 326.825.478


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 28.020.859 17.220.741
Satışların Maliyeti
31 -21.964.465 -14.008.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.056.394 3.211.988
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
31 1.762.990 693.484
BRÜT KAR (ZARAR)
7.819.384 3.905.472
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.682.982 -1.001.156
Pazarlama Giderleri
28 -1.251.643 -491.565
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 2.753.956 2.068.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -779.729 -1.090.996
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.858.986 3.390.435
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 3.260.597 11.193.877
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 32.020 2.761
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.151.603 14.587.073
Finansman Gelirleri
37 3.661 30.273
Finansman Giderleri
37 -1.508.310 -541.243
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.646.954 14.076.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.828.312 -2.900.501
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -713.843 -463.698
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -1.114.469 -2.436.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.818.642 11.175.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.818.642 11.175.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
41 0 0
Ana Ortaklık Payları
41 6.818.642 11.175.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.818.642 11.175.602
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.818.642 11.175.602http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027875


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.980 Değişim: 0,00% Hacim : 68.927 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.920 17.08.2022 Yüksek 2.983
Açılış: 2.929
17,9612 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9320 18.08.2022 Yüksek 17,9633
Açılış: 17,9479
18,2677 Değişim: -0,05%
Düşük 18,2415 18.08.2022 Yüksek 18,3130
Açılış: 18,2768
1.018,13 Değişim: 0,11%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.020,40
Açılış: 1.017,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.