KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.04.2022 - 18:44
KAP ***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***FADE*** FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.000.000 0 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 32.454.241 214.163.936 0 214.163.936
Transferler
30 0 0 0 0 234.791 35.262.901 -34.506.633 0 -149.505 -149.505
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 11.271 0 0 14.733.120 14.744.391 0 14.744.391
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 14.733.120 14.733.120 0 14.733.120
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 11.271 0 0 0 11.271 0 11.271
Sermaye Arttırımı
30 15.500.000 0 0 0 0 0 0 15.500.000 0 15.500.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 25.530.586 0 0 0 0 0 25.530.586 0 25.530.586
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 0 0 0 2.173 0 0 0 2.173 0 2.173
Dönem Sonu Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 14.733.120 214.163.936 0 214.163.936
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
70.500.000 25.530.586 68.766.815 -26.898 354.075 35.262.901 14.733.120 214.163.936 214.163.936
Transferler
30 13.395.000 0 0 0 0 14.733.120 -14.733.120 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 13.835 0 0 32.454.241 32.478.015 0 32.478.015
Dönem Karı (Zararı)
30 0 0 0 0 0 0 32.454.241 32.454.241 0 32.464.180
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 0 0 0 13.835 0 0 0 13.063 0 13.835
Sermaye Arttırımı
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
83.895.000 25.530.586 68.766.815 -13.063 354.075 35.262.901 32.454.241 246.632.012 0 246.632.012


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
144.397 -14.466.292
Dönem Karı (Zararı)
32.464.180 14.733.120
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 32.464.180 14.733.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-16.874.899 1.468.577
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.337.182 981.552
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 195.650 201.200
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 195.650 201.200
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 181.512 293.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 255.518 180.702
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -74.006 112.601
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
34,37 2.699.980 3.684.559
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 2.752.293 3.221.443
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 675.474 993.891
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -727.787 -530.775
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
35 -25.947.459 -4.391.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -25.360.773 -4.405.196
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 0 233.547
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -586.686 -220.273
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 5.578.165 903.509
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -919.929 -203.624
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 -919.929 -203.624
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.696.955 -30.818.945
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
47 -3.944.736 -6.015.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.264.408 -10.841.670
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -591.682 270.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.856.090 -11.112.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 177.818 -802.771
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -141.247 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 319.065 -802.771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -15.232.764 -3.573.599
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
11 -235.616 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.824.970 162.896
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 5.950.618 -2.992.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -235.302
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 5.950.618 -2.757.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 35.454 -23.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.151.727 -2.861.229
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 0 -2.881.292
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.151.727 20.063
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 331.862 -4.316.469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29 -1.370.756 445.311
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -1.370.756 445.311
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
892.326 -14.617.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -100.268 -37.931
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -647.661 188.887
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.901.444 -6.787.090
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
30 0 -149.505
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.805.941 579.741
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 1.805.941 579.741
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.334.119 -4.436.770
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.334.119 -4.436.770
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -189.227 -819.804
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 933.909 0
Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -1.117.948 -1.960.752
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.642.520 21.540.166
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 43.725.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
30 0 43.725.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
47 26.850.000 28.774.738
Kredilerden Nakit Girişleri
47 26.850.000 28.774.738
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -17.455.187 -45.043.715
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -17.455.187 -45.043.715
Ödenen Faiz
37 -2.752.293 -3.221.443
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
30 0 -2.694.414
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.527 286.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-114.527 286.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
674.962 388.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
560.435 674.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 550.497 674.962
Finansal Yatırımlar
47 9.726.189 5.781.453
Ticari Alacaklar
7 16.147.614 18.279.947
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 594.104 2.422
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 15.553.510 18.277.525
Diğer Alacaklar
9 1.722.314 1.900.132
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 141.247 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.581.067 1.900.132
Stoklar
10 59.506.959 44.274.195
Canlı Varlıklar
11 426.263 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.559.219 734.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.559.219 734.249
Diğer Dönen Varlıklar
29 6.555.085 5.184.332
ARA TOPLAM
98.194.140 76.829.270
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
98.194.140 76.829.270
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
7 13.425 16.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 13.425 16.624
Canlı Varlıklar
11 2.761.102 2.181.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 172.550.000 147.000.000
Maddi Duran Varlıklar
14 53.306.811 47.195.883
Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
228.631.338 196.393.532
TOPLAM VARLIKLAR
326.825.478 273.222.802
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 21.988.413 9.124.175
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 21.988.413 9.124.175
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 9.919.828 8.056.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 9.919.828 8.056.317
Ticari Borçlar
7 7.937.253 2.714.422
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 7.937.253 2.714.422
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 218.541 183.087
Diğer Borçlar
9 1.406.554 279.066
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.406.554 279.066
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 569.610 237.748
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 569.610 237.748
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 0 647.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 90.129 148.297
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.129 12.291
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 62.000 136.006
ARA TOPLAM
42.130.328 21.390.773
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.130.328 21.390.773
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.455.947 8.788.883
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 3.455.947 8.788.883
Diğer Borçlar
9 55.803 31.564
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 55.803 31.564
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 619.720 494.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 619.720 494.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 33.931.668 28.353.503
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.063.138 37.668.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
80.193.466 59.058.866
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
246.632.012 214.163.936
Ödenmiş Sermaye
30 83.895.000 70.500.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 25.530.586 25.530.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 68.753.752 68.739.917
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 68.753.752 68.739.917
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30 68.766.815 68.766.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -13.063 -26.898
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 735.532 354.075
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 35.262.901 34.306.238
Net Dönem Karı veya Zararı
30 32.454.241 14.733.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
246.632.012 214.163.936
TOPLAM KAYNAKLAR
326.825.478 273.222.802


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 68.820.572 62.649.534
Satışların Maliyeti
31 -47.646.739 -37.383.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.173.833 25.266.031
Canlı Varlıklar G
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.980 Değişim: 2,29% Hacim : 68.927 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.920 17.08.2022 Yüksek 2.983
Açılış: 2.929
17,9445 Değişim: -0,02%
Düşük 17,9325 18.08.2022 Yüksek 17,9599
Açılış: 17,9479
18,2844 Değişim: 0,04%
Düşük 18,2611 18.08.2022 Yüksek 18,2873
Açılış: 18,2768
1.017,37 Değişim: 0,04%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.017,90
Açılış: 1.017,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.